Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Mẫu C4-08 / KB – Giđấy nộp tiền vào acc ban hành kèm theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017 / TT-BTC chỉ dẫn cơ chế và nghiệp vụ kế toán ngân sách nhà nước. Hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017 / TT-BTC hiện đã được thay thế bằng các biểu mẫu của Thông tư 19/2020 / TT-BTC và Nghị định 11/2020 / NĐ-CP. Vui lòng tải về Phụ lục của Thông tư 19 2020 BTC và Mẫu của Nghị định 20/1120 tại đây.

  • Biểu mẫu C2-02a / NS
  • Phiếu công nhận lương
  • Mẫu số 01 / TNKDCK: Giđấy chứng thực acc lưu ký cổ phiếu, trái phiếu

1. Phiếu gửi tiền là gì?

Phiếu trả tiền vào acc Dễ ợt chỉ là 1 loại giấy, trên đấy có các thông tin cần phải có để người dùng điền vào lúc gửi tiền vào acc tại nhà băng. Mỗi nhà băng sẽ có mẫu giấy riêng. Tuy nhiên, các tiêu chí thiết kế trên giấy đều trình bày rằng người dùng phải cung ứng đầy đủ và chuẩn xác thông tin tư nhân, thông tin về acc cũng như số tiền người dùng muốn nộp vào acc.

Tiêu chí đề xuất người dùng phải điền các thông tin rất rõ ràng như họ tên, địa chỉ, số chứng minh quần chúng, số acc và số tiền nộp vào acc …

2. Bề ngoài biên lai nộp tiền theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC

Đừng viết trong lĩnh vực này

GIẤY THANH TOÁN VÀO TÀI KHOẢN

Đặt ngày…. tháng …. 5 ……

Mẫu số C408 / KB
(Theo Thông tư số 19/2020 / TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)
Con số: …….……

Người nộp: ……………………. …………………………………….

Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………..

Nộp tiền vào số acc: ……………………

Người nhận: ……………………………………………………

PHẦN CỦA BAN NHÀ NƯỚC ĐÃ GHI LẠI

Nợ acc: …………………….

Nick: …………………….

Tại Kho bạc Nhà nước: ……………………………………………………………………………………………… ..

Mở tại Ngân hàng được phép: …………………………………………………….

Nội dung đã gửi

Lượng tiền

toàn thể

Tổng số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

___________________________________________________________________

Ngân hàng / Kho bạc Nhà nước ghi sổ kế toán tháng ngày 5 ………….

MỌI NGƯỜIUhTÔI TRẢ TIỀNQuan điểmĐÀN BÀ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TREASURER

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

3. Mẫu Phiếu nộp tiền vào acc theo Thông tư 77/2017 / TT-BTC

Phiếu thanh toán vào tài khoản

Nội dung căn bản của Bề ngoài nộp tiền vào acc như sau:

GIẤY THANH TOÁN VÀO TÀI KHOẢN

Đặt ngày……. tháng……. 5………

Người nộp: ………………………………………………………………………………………………………… ..

Địa chỉ nhà:…………………………………………………………………………………………………………………

Nộp tiền vào acc số: ………………………. Tại KBNN: …………………………………………………….

Thuộc về:…………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung đã gửi

Lượng tiền

toàn thể

Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ ngân khố nhà nướclái xe ngnày … có thể ……

NGƯỜI THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TREASURER

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

4. Cách viết Mẫu C4-08 / KB

  • Ghi rõ họ tên của người nộp tiền vào acc
  • Địa chỉ của người trả tiền
  • Chỉ định số acc
  • Nội dung phải trả, số tiền chi tiết

Mời độc giả tham khảo phần kế toán thuế trong phần biểu mẫu.

.


 

Thông tin thêm

Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

[rule_3_plain]

Mẫu C4-08/KB – Giấy nộp tiền vào tài khoản được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC chỉ dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Mời các bạn tham khảo và tải về.
Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

Mẫu C2-02a/NS
Mẫu giấy công nhận lương
Mẫu số 01/TNKDCK: Giđấy chứng thực acc lưu ký cổ phiếu, trái phiếu

1. Giđấy nộp tiền vào acc là gì?
Giđấy nộp tiền vào acc dễ dàng là 1 loại hồ sơ, trên đấy có các thông tin cần phải có để người dùng điền vào lúc tiến hành hoạt động nộp tiền vào acc tại nhà băng. Mỗi nhà băng sẽ có mẫu giấy riêng. Tuy nhiên các tiêu mục thiết kế trên giấy đều trình bày được việc, người dùng phải cung ứng đầy đủ và chuẩn xác các thông tin tư nhân, thông tin về acc cũng như số tiền nhưng người dùng muốn nộp vào acc.
Các tiêu mục đề xuất người dùng điền thông tin được ghi rất rõ ràng như họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư, số acc và số tiền nộp vào acc …
2. Mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN
Lập ngày …. tháng …. 5 ……

Mẫu số C4–08/KB(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Số: …….……

Người nộp: …………………….…………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………..
Nộp vào acc số: ………………………………………………
Đơn vị nhận tiền: ……………………………………………………

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK: ………………………….
Có TK: ………………………….

Tại KBNN: ……………………………………………………………………………………………..
Mở tại Ngân hàng ủy nhiệm thu: ……………………………………………………………

Nội dung nộp

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________________________________________
Ngân hàng/KBNN ghi sổ ngày … tháng … 5 ……….

NGƯỜI NỘP TIỀN(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ QUỸ

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

3. Mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Nội dung căn bản của Mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản như sau:
GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN
Lập ngày……. tháng……. 5………
Người nộp:…………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………
Nộp vào acc số:………………………………….Tại KBNN:………………………………………….
Của:…………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung nộp

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền bằng chữ:…………………………………………………………………………………………….
KBNN ghi sổ ngày … tháng … 5 ……

NGƯỜI NỘP TIỀN(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ QUỸ

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

4. Cách viết Mẫu C4-08/KB

Ghi rõ họ và tên người nộp tiền vào acc
Địa chỉ người nộp tiền
Ghi rõ số acc
Nội dung nộp, số tiền ghi chi tiết

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

TagsBiểu mẫu Hoatieu.vn Thuế – Kế toán – Kiểm toán

[rule_2_plain]

#Mẫu #C408KB #Giây #nôp #tiền #vao #tai #khoan


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-c4-08-kb-giay-nophần trămCCphần trămA3p-tien-vao-tai-khoaphần trămCCphần trăm89n-3/
Back to top button