Biểu Mẫu

Mẫu CV bằng Tiếng Anh

hoatieu.vn xin giới thiệu Mẫu câu luật tự thuật bằng tiếng Anh để độc giả tham khảo lúc muốn hoàn thiện đơn ứng tuyển. CV viết bằng tiếng anh sẽ hấp dẫn người đối diện và gây ấn tượng mạnh với nhà phỏng vấn.

1. CV bằng tiếng anh là gì?

CV tiếng anh là viết tắt của cụm từ “Curriculum Vitae” trong tiếng anh có tức là “Sơ yếu lý lịch”. Nhưng hãy hiểu đúng, CV là bản tóm lược tư nhân về chỉ tiêu nghề nghiệp, trình độ học thức, kinh nghiệm làm việc, thành quả, hoạt động xã hội và các kĩ năng liên can tới công tác nhưng mà bạn muốn. Tuyển dụng.

2. Nội dung CV tiếng anh

Thông thường, CV bằng tiếng Anh (Sơ yếu lý lịch) thường có 6 phần chính như sau:

  • Thông tin tư nhân
  • Chỉ tiêu nghề nghiệp
  • Giáo dục và chất lượng
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Thị hiếu và thành quả tư nhân
  • Kĩ năng (Kĩ năng)

3. CV bằng tiếng anh số 1

CHRISTOPHER MORGAN

TIẾP XÚC

Địa chỉ nhà:

177 Phố Great Portland, London W5W 6PQ

Dế yêu:

+44 (0) 20 7666 8555

E-mail:

[email protected]

NGÔN NGỮ

Tiếng Tây Ban Nha – C2

Tiếng Trung – A1

Tiếng Đức – A2

KHÁCH QUAN

Cung cấp phân phối dữ liệu phân tách trong 1 doanh nghiệp với nhân cách là Nhà phân tách dữ liệu.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

04/2014 – 04/0118

Nhà phân tách dữ liệu, Doanh nghiệp GHT, Madrid Tây Ban Nha

Trách nhiệm:

Thiết lập chiến lược hoạt động trong nhóm để cải thiện doanh số bán hàng

· Chuẩn bị dữ liệu và thông tin để tiến hành phân tách dữ liệu báo cáo thường xuyên

03/2012 – 05/2014

Nhà phân tách dữ liệu, Startup Corporation, Madrid Tây Ban Nha

Trách nhiệm:

Chương trình Java tổng hợp để giao tiếp với cơ sở dữ liệu Oracle

· Thực hiện phân tách dữ liệu đặc thù là dữ liệu nguồn vốn

· Thực hiện phân tách dữ liệu đặc thù là dữ liệu nguồn vốn

GIÁO DỤC

2004 – 2008

Bằng Cử nhân Khoa học Máy tính, Đại học Kỹ thuật Madrid

2002 – 2004

Được chứng thực là Nhà phân tách dữ liệu, Chứng chỉ Nhà phân tách Dữ liệu, Đại học Kỹ thuật Madrid

KỸ NĂNG BỔ SUNG

Hoạt động cơ sở dữ liệu: Microsoft Office Access, Oracle 8i

Hoạt động thống kê: SPSS, STATA

Lập trình: C ++, SQL, HTML

Lập trình: C ++, SQL, HTML

NGƯỜI GIỚI THIỆU

Tài liệu tham khảo có sẵn theo đề nghị

4. CV tiếng anh số 2

MẪU CV CHO New Century Soft

I. VỊ TRÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO: …………………….

II. CÁ NHÂN (Đề xuất cụ thể / CV):

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………………

Thành phố: ……………………………………………………………………………………………….

Quốc gia: ……………………………………………………………………………………………….

Dế yêu: ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………

Di động: ………………………………………………………………………………………………

Số fax: ……………………………………………………………………………………………….

Email: ……………………………………………………………………………………………………………

Trang web tư nhân: ………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh ……………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh dân chúng: ……………………………………………………………………………………………….

Trạng thái hôn nhân: ……………………………………………………………………………………………….

Nam nữ: ………………………………………………………………………………………………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch cũ / kép ………………………………………………………………………………………….

Số trẻ: ……………………………………………………………………………………………….

III. KHẢ DỤNG

Ngày mở màn có sẵn: ……………………………………………………… ..

Bán thời kì toàn thời kì: ………………………………………………………………………………………………

IV. LỊCH SỬ GIÁO DỤC (Mới đây nhất trước nhất):

Đại học / Trường học: ……………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………………….

V. CÁC KHÓA HỌC ĐÃ THAM DỰ

Trường Cao đẳng: ………………………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………………….

Trường Cao đẳng: …………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………………….

Trường Cao đẳng: …………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………………….

Mời các độc giả thêm tại phân mục việc làm – nguồn nhân công trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

  • CV ứng tuyển kỹ sư bằng tiếng anh
  • Mẫu CV tiên tiến (tiếng Anh)

 

Thông tin thêm

Mẫu CV bằng Tiếng Anh

[rule_3_plain]

hoatieu.vn xin giới thiệu biểu mẫu lý luật tự thuật bằng tiếng Anh để độc giả tham khảo lúc muốn hoàn thiện giấy tờ ứng tuyển. CV viết bằng tiếng Anh sẽ hấp dẫn người đối diện và gây ấn tượng cho người tuyển dụng.
1. CV Tiếng Anh là gì?
CV tiếng Anh là viết tắt của cụm từ “Curriculum Vitae” trong tiếng Anh, có tức là “Sơ Yếu Lý Lịch”. Nhưng hiểu đúng thực chất, CV là bản tóm lược tư nhân về chỉ tiêu nghề nghiệp, trình độ học thức, kinh nghiệm làm việc, thành quả đạt được, hoạt động xã hội và các kĩ năng liên can đến công tác nhưng mà bạn muốn xin việc.
2. Nội dung của CV Tiếng Anh
Thông thường 1 bản CV bằng tiếng Anh (Curriculum Vitae) thường có 6 mục chính sau:

Thông tin tư nhân (Personal details)
Chỉ tiêu nghề nghiệp (Career objective)
Trình độ học thức và bằng cấp (Education and Qualifications)
Kinh nghiệm làm việc (Work Experience)
Thị hiếu tư nhân và thành quả (Interests and Achievements)
Kĩ năng (Skills)

3. CV bằng tiếng Anh số 1

CHRISTOPHER MORGAN
CONTACT
Address:
177 Great Portland Street, London W5W 6PQ
Phone:
+44 (0)20 7666 8555
Email:
[email protected] LANGUAGES
Spanish – C2
Chinese – A1
German – A2

OBJECTIVE
Provide analysis data support in a company as Data Analyst.
WORK EXPERIENCE
04/2014 – 04/018
Data Analyst, GHT Company, Madrid Spain
Responsibilities:
· Establish operation strategy in a team for improving sales
· Prepare data and information for making regular report data analysis
03/2012 – 05/2014
Data Analyst, Startup Corporation, Madrid Spain
Responsibilities:
· Composed Java program for interfacing with Oracle database
· Performed data analysis especially financial data
· Performed data analysis especially financial data
EDUCATION
2004 – 2008
Bachelor Degree of Computer Science, Technical University of Madrid
2002 – 2004
Certified as Data Analyst, Data Analyst Certification, Technical University of Madrid
ADDITIONAL SKILLS
Database operation: Microsoft Office Access, Oracle 8i
Statistical operation: SPSS, STATA
Programming: C++, SQL, HTML
Programming: C++, SQL, HTML
REFERENCES
References available on request

4. CV bằng tiếng Anh số 2
CV FORM FOR New Century Soft
I. POSITION APPLIED FOR: ……………………………….
II. PERSONAL (Details required / CV):
Full Name: ……………………………………………………………………………………………………………..
Address: …………………………………………………………………………………………………………………
City: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Country: ………………………………………………………………………………………………………………….
Phone: ……………………………………………………………………………………………………………………
Mobile: ……………………………………………………………………………………………………………………
Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Email: ……………………………………………………………………………………………………………
Personal Website: ………………………………………………………………………………………………
Date of Birth: ……………………………………………………………………………………………………
Place of Birth ………………………………………………………………………………………………….
ID-Card No: …………………………………………………………………………………………………….
Marital Status: …………………………………………………………………………………………………….
Male/Female: ……………………………………………………………………………………………………
Nationality: ……………………………………………………………………………………………………..
Former/Dual Nationality ……………………………………………………………………………………….
No of Children: ………………………………………………………………………………………….
III. AVAILABILITY
Available start date: ………………………………………………………………………………………..
Part time/Full time: …………………………………………………………………………………………
IV. EDUCATION HISTORY (Most recent first):
University/School: ……………………………………………………………………………………….
Qualifications: ……………………………………………………………………………………………….
V. COURSES ATTENDED
School/College: ……………………………………………………………………………………………..
Qualifications: …………………………………………………………………………………………………..
School/College: …………………………………………………………………………………………………
Qualifications: …………………………………………………………………………………………………..
School/College: …………………………………………………………………………………………………
Qualifications: ……………………………………………………………………………………………….
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

CV ứng tuyển nghề kỹ sư bằng Tiếng Anh
Mẫu CV tiên tiến (Tiếng Anh)

[rule_2_plain]

#Mẫu #bằng #Tiếng #Anh


Back to top button