Biểu Mẫu

Mẫu đơn đăng ký lại mật khẩu khai hải quan điện tử từ xa

Đơn đăng ký lại mật khẩu tờ khai thương chính

Đơn đăng ký cấp lại mật khẩu tờ khai thương chính là mẫu đơn được lập ra để đăng ký cấp lại tờ khai thương chính điện tử từ xa. Đơn đăng ký ghi rõ thông tin ứng cử viên, nội dung đăng ký … Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Đơn đăng ký tham dự lớp cập nhật kiến ​​thức dành cho chỉ dẫn viên du hý

Đơn xin thuê mặt bằng kinh doanh

Giấy má đăng ký sắm, thuê, thuê mua căn hộ ở để tái định cư

Nội dung căn bản của Tờ khai đăng ký lại mật khẩu tờ khai thương chính như sau:

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

=== o0o ===

MẪU ĐĂNG KÝ

KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TỪ XA MẬT KHẨU HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Thân mến: ………………………………

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………

Tên giao dịch: ………………………………………………………………………………..

Mã công ty xuất du nhập: …………………… ..

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………………

MST: ……………………………………………………………………………………………….

Dế yêu: ………………………………………………. Email: ………………………….

Người ký trên chứng từ thương chính: …………………… ..

Tên gọi chung …………………………………………………………………………….

Số CMND: …………………… .. Ngày cấp: ……………………. Cấp bởi …………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………..

Fax Dế yêu …………………………. Email …………………….

Doanh nghiệp chúng tôi đã đăng ký tiến hành khai báo dữ liệu thương chính điện tử từ xa. Kính gửi tới Chi cục Thương chính điện tử từ xa đơn đề xuất cấp lại mật khẩu tờ khai.

Lý do: ……………………………………………………………………………………………….

Cam kết của chúng tôi:

– Chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của luật pháp trong lĩnh vực Thương chính.

– Thực hiện đúng các quy định của Thương chính về khai báo dữ liệu thương chính điện tử từ xa.

– Bảo đảm kín đáo đối với mật khẩu kết nối mạng khai báo Thương chính.

– Chịu phận sự về nội dung khai báo dữ liệu điện tử với cơ quan Thương chính.

…………, tháng ngày 5..

Quản lý kinh doanh
(Ký tên và đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đơn đăng ký lại mật khẩu tờ khai thương chính

.


 

Thông tin thêm

Mẫu đơn đăng ký lại mật khẩu khai thương chính điện tử từ xa

[rule_3_plain]

Mẫu đơn đăng ký lại mật khẩu khai thương chính
Mẫu đơn đăng ký lại mật khẩu khai thương chính là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc cấp lại mật khai thương chính điện tử từ xa. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung đăng ký… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu đơn đăng ký tham gia khóa cập nhật tri thức cho chỉ dẫn viên du hý
Đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh
Đơn đăng ký sắm, thuê, thuê mua căn hộ ở chuyên dụng cho tái định cư
Nội dung căn bản của mẫu đơn đăng ký lại mật khẩu khai thương chính như sau:
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
===o0o===
ĐƠN ĐĂNG KÝ
CẤP LẠI MẬT KHẨU KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TỪ XA
Kính gửi: ………………………………
Tên công ty: …………………………………………………………………………
Tên giao dịch: ………………………………………………………………………………..
Mã số công ty XNK: ………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………
MST: …………………………………………………………………………………………….
Dế yêu: ………………………………………………. Email: ………………………….
Người ký trên chứng từ thương chính: ……………………………………………………..
Tên thường dùng …………………………………………………………………………….
Số CMND: …………………….. Ngày cấp: ………………. Nơi cấp …………………
Chức vụ: ………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………..
Dế yêu ………………….. Fax …………………………. E-mail …………………….
Doanh nghiệp chúng tôi đã đăng ký tiến hành khai báo dữ liệu thương chính điện tử từ xa. Chúng tôi xin gởi tới Chi Cục Hải Quan điện tử từ xa đơn xin cấp lại mật Khẩu khai báo.
Lý do: …………………………………………………………………………………………….
Chúng tôi cam kết:
– Chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của luật pháp lĩnh vực Thương chính.
– Tuân thủ đúng các quy định của cơ quan Thương chính về khai báo dữ liệu Thương chính điện tử từ xa.
– Bảo đảm kín đáo về mật khẩu kết nối với mạng khai báo Thương chính.
– Chịu phận sự về nội dung khai báo dữ liệu điện tử với cơ quan Thương chính.

…………, ngày…tháng…5..

Giám đốc Doanh Nghiệp(Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đăng ký lại mật khẩu khai thương chính

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #đăng #ký #lại #mật #khẩu #khai #hải #quan #điện #tử #từ


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-don-dang-ky-lai-mat-khau-khai-hai-quan-dien-tu-tu-xa-2/

Check Also
Close
Back to top button