Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng là mẫu đơn do tư nhân Đảng viên lập và gửi tới cơ quan cấp trên để đề xuất được miễn sinh hoạt Đảng. Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do xin miễn sinh hoạt Đảng,… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể tại đây và tải về mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng.

  • Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng
  • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng
  • Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

1. Ai được miễn sinh hoạt Đảng?

Miễn sinh hoạt Đảng được chỉ dẫn tại Mục IV của Chỉ dẫn 09-HD / BTCTW, quy định các trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng như sau:

  • Đảng viên già yếu ko được sinh hoạt đảng (có giấy công nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền).
  • Do phải đi điều trị dài ngày hoặc điều trị bệnh xa nơi trú ngụ.
  • Đảng viên đi nước ngoài tiến hành nhiệm vụ riêng, vì lý do tư nhân (đi du hý, chữa bệnh, thăm thân …); Đảng viên đi công việc đơn chiếc, vùng sâu, vùng xa, ko có tổ chức đảng hoặc chuyển động gian khổ, ko được sinh hoạt đảng.
  • Đi công việc lưu động tại các địa phương, đơn vị trong nước dưới 01 5, có việc làm ko bất biến, nơi chưa có tổ chức đảng, ko có điều kiện trở về sinh hoạt chi bộ theo quy định. xác định.
  • Đảng viên là cán bộ, công chức thôi việc tới tuổi nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước có ước vọng được miễn sinh hoạt đảng chỉ cần khoảng chờ quyết định nghỉ hưu.
  • Đảng viên nữ chỉ cần khoảng nghỉ thai sản theo quy định của Luật Lao động có ước vọng được miễn sinh hoạt đảng.

2. Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng số 1

ĐẢNG BỘ ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BỘ ……………………

(Vị trí), ngày… tháng… ……

ĐƠN XIN MIỄN TRỪ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG

Thân mến: – Đảng bộ: …………………………………………………….

– Chi bộ: …………………….

Tên tôi là: .……………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………

Nguyên quán: ……………………………………………………………… ..

Ngày vào Đảng: ………… .. – Được xác nhận chính thức ngày …………

Hiện nay tôi đang sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………………………………

Với lý do:…………………….(nêu rõ lý do ko được tham dự sinh hoạt Đảng.))…

Nay tôi làm đơn này kính đề xuất Đảng ủy ……………… và chi bộ …………………… .. cho tôi xin miễn sinh hoạt Đảng có thời hạn …… ……………… .. Tôi xin hẹn sẽ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, cơ chế của Đảng và Nhà nước chỉ cần khoảng nghỉ sinh hoạt Đảng.

Kính mong các ngành chỉ đạo phê duyệt, bằng lòng.

Tôi xin thật tâm cảm ơn. /.

Người ứng tuyển

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng số 2

ĐẢNG BAN GIÁM ĐỐC NHÀ TRƯỜNG …………………….

BỘ ……..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________

………….., tháng ngày 5….

GỢI Ý

Yêu cầu miễn công việc, sinh hoạt đảng viên

Kính gửi: Đảng ủy Chi bộ ……………………

Tôi tên là …………………… .., sinh 5 ………… ..

Tham gia bữa tiệc vào ngày ……………………. Chính thức

Đang sinh hoạt đảng tại ……………………………………………………, đã đóng đảng phí tới cuối tháng

Căn cứ / Do / Vì ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Kính đề xuất chi bộ phê duyệt cho miễn sinh hoạt Đảng theo quy định của Đảng. Khi hết thời kì miễn sinh hoạt đảng, tôi sẽ liên hệ với Đảng ủy để nhận nhiệm vụ và sinh hoạt đảng theo đúng quy định.

Kính mong Sở phê duyệt bằng lòng.

Trân trọng./.

VIẾT

Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Mẫu quyết định miễn sinh hoạt Đảng

 

Thông tin thêm

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

[rule_3_plain]

Mẫu đơn đề xuất miễn sinh hoạt Đảng là mẫu đơn được tư nhân Đảng viên lập ra và gửi đến cơ quan cấp trên để xin được miễn sinh hoạt Đảng. Mẫu đơn đề xuất miễn sinh hoạt Đảng nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do đề xuất miễn sinh hoạt… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu đơn đề xuất miễn sinh hoạt Đảng tại đây.

Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng
Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng
Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

1. Trường hợp nào được miễn sinh hoạt Đảng?
Trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng được chỉ dẫn tại Mục IV Chỉ dẫn 09-HD/BTCTW, trong ấy quy định những trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng như sau:

Đảng viên tuổi cao, sức yếu chẳng thể tham dự sinh hoạt đảng được (có giấy công nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền
Do phải đi điều trị bệnh dài ngày hoặc điều trị bệnh ở xa nơi trú ngụ.
Đảng viên ra nước ngoài làm nhiệm vụ đơn chiếc, vì việc riêng (du hý, chữa bệnh, thăm thân nhân…); đảng viên đi lao động đơn chiếc, ở những vùng xa, ko có tổ chức đảng hoặc điều kiện chuyển động gian khổ, chẳng thể tham dự sinh hoạt đảng.
Đi làm việc lưu động ở các địa phương, đơn vị trong nước thời kì dưới 1 5, việc làm ko bất biến, hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, ko có điều kiện trở về tham dự sinh hoạt chi bộ theo quy định.
Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ công việc chờ tới tuổi nghỉ hưu theo cơ chế quy định của Nhà nước có ước vọng được miễn sinh hoạt đảng chỉ cần khoảng nghỉ chờ quyết định nghỉ hưu.
Đảng viên nữ chỉ cần khoảng nghỉ sinh con theo quy định của Luật Lao động có ước vọng miễn sinh hoạt đảng.

2. Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng số 1

ĐẢNG BỘ ……………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………………………

(Vị trí),ngày … tháng … 5 ……

ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG
Kính gửi: – Đảng ủy:………………………………………..
– Chi bộ đảng: ……………………………………..
Tôi tên là: .……………………………………………………………………
Ngày tháng 5 sinh: ………………………………………………………
Nguyên quán: ………………………………………………………………..
Ngày vào Đảng: ………….. – Được xác nhận chính thức ngày ……………
Hiện tại, tôi đang sinh hoạt tại Chi bộ đảng: ……………………………………
Vì lý do:……………….(nêu rõ ràng lý do chẳng thể sinh hoạt Đảng được)…
Nay tôi làm đơn này kính mong Đảng bộ ……………… cùng chi bộ………………..cho phép tôi xin miễn sinh hoạt Đảng chỉ cần khoảng…………………………….. Tôi xin hẹn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, cơ chế của Đảng và nhà nước chỉ cần khoảng được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng.
Rất mong chỉ đạo các ngành phê duyệt và bằng lòng.
Tôi xin thật tâm cảm ơn./.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng số 2

ĐẢNG BỘ CS TRƯỜNG ……………..
CHI BỘ ……..
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
________________

………….., ngày…tháng…5….

ĐỀ NGHỊ
V/v Xin miễn công việc và sinh hoạt đảng đảng viên
Kính gửi: Chi ủy Chi bộ ………………………
Tôi tên …………………………….., sinh 5 …………………………………..
Vào đảng ngày ………………. Chính thức
Đang sinh hoạt đảng tại …………………………………………………, đã đáng đảng phí tới hết tháng
Căn cứ/Do/Vì ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Tôi kính đề xuất Chi bộ phê duyệt và miễn sinh hoạt đảng theo đúng qui định của Đảng. Hết thời kì miễn sinh hoạt đảng tôi sẽ liên hệ Chi ủy nhận nhiệm vụ và sinh hoạt đảng đúng qui định.
Rất mong Chi bộ phê duyệt và bằng lòng.
Trân trọng./.

NGƯỜI VIẾT

Mẫu đơn đề xuất miễn sinh hoạt Đảng

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu quyết định miễn sinh hoạt Đảng

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #xin #miễn #sinh #hoạt #Đảng


Back to top button