Biểu Mẫu

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Giđấy chứng thực đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Giđấy chứng thực đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm là mẫu giấy được lập ra để công nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Mẫu đơn nêu rõ nội dung giấy công nhận… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu biên bản thanh lý giao kèo tiến hành dự án sản xuất thí điểm cấp Bộ

Mẫu biên bản họp hội đồng bình chọn nghiệm thu dự án sản xuất thử

Mẫu phiếu bình chọn cấp Bộ kết quả dự án sản xuất thí điểm cấp Bộ

Nội dung căn bản của Giđấy chứng thực đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…
DỊCH VỤ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …….

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

Ngày cấp chứng chỉ trước tiên: …………………………………………………….

Điều chỉnh lần thứ 2:…. ngày…., lý do điều chỉnh:…

– Căn cứ Nghị định số …. của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

– Căn cứ …… quy định tác dụng nhiệm vụ của ……

– Theo đề nghị của….

(CƠ QUAN) GIẤY CHỨNG NHẬN

(**) …………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………

Đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Dây chuyền sản xuất bao gồm: ..… (***)

……….., tháng ngày 5…
NGƯỜI QUẢN LÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trường hợp cấp lại Giđấy chứng thực phải ghi rõ dòng chữ “Đã cấp lại”.

(**) Ghi rõ tên cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên đơn yêu cầu cấp Giđấy chứng thực đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Giđấy chứng thực đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm


 

Thông tin thêm

Mẫu giấy chứng thực đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

[rule_3_plain]

Mẫu giấy chứng thực về việc đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Mẫu giấy chứng thực về việc đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm là mẫu giấy được lập ra để chứng thực về việc đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Mẫu nêu rõ nội dung chứng thực… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu biên bản thanh lý giao kèo tiến hành dự án sản xuất thí điểm cấp bộ
Mẫu biên bản họp hội đồng bình chọn, nghiệm thu cấp bộ kết quả dự án sản xuất thí điểm
Mẫu phiếu bình chọn cấp bộ kết quả dự án sản xuất thí điểm cấp bộ
Nội dung căn bản của mẫu giấy chứng thực về việc đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…SỞ Y TẾ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: …….

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM
(*)
Chứng nhận lần đầu ngày: …………………………………………………………………….
Điều chỉnh lần thứ:…. ngày…., lý do điều chỉnh:…
– Căn cứ Nghị định số….. của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
– Căn cứ ……… quy định tác dụng, nhiệm vụ của……
– Theo yêu cầu của….
(CƠ QUAN) CHỨNG NHẬN
(**)………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………
Đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Dây chuyền sản xuất bao gồm:..…(***)

……….., ngày…tháng…5…

GIÁM ĐỐC(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(*) Trường hợp cấp lại, Giđấy chứng thực ghi rõ dòng chữ “BẢN CẤP LẠI”.
(**) Ghi rõ tên cơ sở sản xuất mỹ phẩm nêu trên Đơn yêu cầu cấp Giđấy chứng thực đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
(***) Ghi rõ dây chuyền sản xuất là: Dây chuyền đóng gói thành phầm; sản xuất bán thành phẩm dạng khô; sản xuất bán thành phẩm dạng ướt; sản xuất thành phầm dạng khô hay sản xuất thành phầm dạng ướt hoặc dạng khác.
Mẫu giấy chứng thực về việc đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain]

#Mẫu #giấy #chứng #nhận #đủ #điều #kiện #sản #xuất #mỹ #phẩm


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-san-xuat-my-pham-2/

admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button