Biểu Mẫu

Mẫu giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Mẫu giấy phép du nhập văn hóa phẩm

Mẫu giấy phép du nhập văn hóa phẩm là mẫu giấy được lập ra để cho phép du nhập văn hóa phẩm. Mẫu giấy ghi rõ loại văn, số lượng nhập, v.v. Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2012 / TT-BVHTTDL. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu giao kèo in ấn

Mẫu giấy chứng thực đăng ký bằng máy photocopy màu và máy in có tác dụng photocopy màu

Sao chép mẫu báo cáo thành lập dịch vụ

Nội dung căn bản của mẫu giấy phép du nhập văn hóa phẩm như sau:

CHỈ BỘ / SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

Con số: ……. / VHPNK

GIẤY PHÉP
NHẬP KHẨU VĂN HÓA MỸ

Căn cứ Nghị định số 32/2012 / NĐ-CP ngày 12 tháng 4 5 2012 của Chính phủ về điều hành xuất khẩu, du nhập văn hóa phẩm ko vì mục tiêu kinh doanh và Thông tư số… / 2012 / TT-BVHTTDL ngày 12 tháng 4 5 2012 Ngày… tháng… 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ dẫn tiến hành Nghị định số 32/2012 / NĐ-CP.

Căn cứ yêu cầu của …………………… tại văn bản số (hoặc đơn) ………….

Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………………

Fax Dế yêu: …………………………………………..

CHỈ BỘ / SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Đồng ý với: ………………………………………………………………………………………………

Có thể du nhập văn hóa phẩm theo danh sách dưới đây

KHÔNG

CÁC LOẠI VĂN HÓA MỸ

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

Số vận đơn gửi hàng hoặc số nhận hàng

Được gửi từ: ……………………………………………………………………………………………..

Tới nơi: …………………………………………………………………………………………………

Tác dụng: …………………………………………………………………………… ..

…………., tháng ngày 5….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(KỲtên, con dấu)

Xem xét: Giđó phép có trị giá trong khoảng 60 ngày.

Mẫu giấy phép du nhập văn hóa phẩm


 

Thông tin thêm

Mẫu giấy phép du nhập văn hóa phẩm

[rule_3_plain]

Mẫu giấy phép về việc du nhập văn hóa phẩm
Mẫu giấy phép về việc du nhập văn hóa phẩm là mẫu giấy được lập ra để cho phép được du nhập văn hóa phẩm. Mẫu giấy nêu rõ thông tin loại văn phảm, số lượng nhập… Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu giao kèo in ấn
Mẫu giấy công nhận đăng ký bằng máy photocopy màu, máy in có tác dụng photocopy màu
Mẫu báo cáo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Nội dung căn bản của mẫu giấy phép về việc du nhập văn hóa phẩm như sau:

BỘ/SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

Số: ……. /VHPNK

GIẤY PHÉPNHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM
Căn cứ Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 5 2012 của Chính phủ về điều hành xuất khẩu, du nhập văn hóa phẩm ko nhằm mục tiêu kinh doanh và Thông tư số …/2012/TT-BVHTTDL ngày… tháng… 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ dẫn tiến hành Nghị định số 32/2012/NĐ-CP.
Căn cứ yêu cầu của…………………………… tại văn bản số (hoặc đơn) ………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
Dế yêu: …………………………………….. Fax: …………………………………………..
BỘ/SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Đồng ý để: …………………………………………………………………………………………
Được du nhập những văn hoá phẩm theo bảng kê dưới đây

SỐ TT

LOẠI VĂN HOÁ PHẨM

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

Số vận đơn lô hàng hoặc giấy báo nhận hàng

Gửi từ: ……………………………………………………………………………………………..
Tới: …………………………………………………………………………………………………
Mục tiêu sử dụng: ……………………………………………………………………………..

…………., ngày…tháng…5….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Giđó phép có trị giá trong 60 ngày.
Mẫu giấy phép về việc du nhập văn hóa phẩm

[rule_2_plain]

#Mẫu #giấy #phép #nhập #khẩu #văn #hóa #phẩm


admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button