Pháp Luật

Mức tiền thưởng trong Công an

Mức thưởng trong Cảnh sát. Công việc thi đua, khen thưởng trong Công an quần chúng được quy định như thế nào?

1. Mức thưởng trong Công an

Khi đạt các danh hiệu thi đua, khen thưởng, bằng khen, giấy khen, tư nhân, số đông trong Công an quần chúng được lợi mức tiền thưởng theo Nghị định 91/2017 / NĐ-CP:

1.1 Mức khen thưởng các danh hiệu thi đua trong Công an quần chúng

Chức vụHệ sốTiền thưởng
Cho tư nhân
Chiến sĩ thi đua toàn quốc4,56.705.000 won
Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an quần chúng34.470.000 won
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sởtrước nhất1,490,000 won
Lao động hiện đại, Chiến sĩ hiện đại0,3447,000 won
Vì số đông

Số đông Lao động Xuất sắc, Đơn vị Quyết thắng

1,52.235.000 won
Số đông Lao động Tiên tiến, Đơn vị Tiên tiến0,81.192.000 won
Cờ thi đua của chính phủthứ mười 217.880.000 won
Cờ thi đua của Bộ Công ansố 811,920,000 won

1.2 Mức khen thưởng bằng khen, giấy khen trong Công an quần chúng

Chức vụHệ sốTiền thưởng
Cho tư nhân
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ3.5

5.215.000 won

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công antrước nhất1,490,000 won

Bằng khen của Thủ trưởng đơn vị cấp Sở, Công an cấp tỉnh, Bằng khen của Ủy ban quần chúng cấp huyện trở lên.

0,3447,000 won
Vì số đông

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

710.430.000 won
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an22.980.000 won
Bằng khen của Thủ trưởng đơn vị cấp Sở, Công an cấp tỉnh, Bằng khen của Ủy ban quần chúng cấp huyện trở lên.0,6

894,000 won

2. Quy chế công việc thi đua, khen thưởng trong Công an quần chúng.

2.1 Quy chế xét tặng các danh hiệu thi đua

Theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư 12 / TT-BCA như sau:

– Chỉ xét tặng danh hiệu thi đua cho các số đông, tư nhân tham dự thi đua, có thành tựu lúc tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Đất nước hàng 5.

– Không xét danh hiệu thi đua đối với các trường hợp sau:

 • Các số đông, tư nhân ko đăng ký thi đua;
 • Đơn vị mới thành lập tính tới thời khắc tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Đất nước” chưa được 10 tháng hoạt động;
 • Tư nhân làm việc liên tiếp dưới 10 tháng trong 5, trừ trường hợp đặc trưng quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư này.

– Khi tính số lượng số đông, tư nhân để xét tặng danh hiệu thi đua theo tỉ lệ % (%) quy định tại Thông tư này đối với trường hợp là số thập phân thì làm tròn số như sau:

 • Nếu chữ số trước nhất ở phần thập phân 5 trở lên, hãy thêm 1 vào phần nguyên. Thí dụ, 50% của 5 là 2,5 thì làm tròn thành 3;
 • Nếu chữ số trước nhất ở phần thập phân bé hơn 5 thì giữ nguyên phần nguyên. Thí dụ: 40% của 3 là 1,2 sau đấy làm tròn thành 1.

Trong đấy, khoản 1 Điều 13 Thông tư này quy định những tư nhân sau đây được xét tặng danh hiệu thi đua dù chưa công việc đủ 10 tháng liên tiếp trong 5:

a) Tư nhân nghỉ thai sản theo quy định;

b) Tư nhân bị thương khi mà thi hành công vụ phải thôi việc để điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế cấp huyện trở lên;

c) Trường hợp tư nhân được cử tham dự tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 5 và chấp hành các quy định của cơ sở tập huấn, bồi dưỡng thì thời kì học tập được tính vào thời kì công việc tại đơn vị để bình xét. danh hiệu thi đua. Tư nhân được cử tham dự tập huấn, bồi dưỡng từ 01 5 trở lên, chấp hành tốt các quy định của cơ sở tập huấn, bồi dưỡng, học lực từ khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ hiện đại” hoặc “ Lao động hiện đại ”.

2.2 Tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua

Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua đối với các danh hiệu sau:

 • Chiến sĩ hiện đại hoặc Lao động hiện đại
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
 • Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an quần chúng
 • Chiến sĩ thi đua toàn quốc
 • Đơn vị Tiên tiến hoặc Số đông Lao động Tiên tiến
 • Đơn vị quyết thắng hoặc Số đông lao động tuyệt vời
 • Cờ thi đua của Bộ Công an
 • Cờ thi đua của chính phủ

Các tiêu chuẩn này đã được quy định tại Thông tư 12 / TT-BCA, vui lòng đọc thêm Thông tư 12 / TT-BCA để biết rõ hơn về các tiêu chuẩn này.

Thí điểm vừa gửi đến độc giả quy định về mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen trong Công an quần chúng và quy định về công việc thi đua, khen thưởng trong CAND.

Mời bạn tham khảo thêm các bài viết liên can trong lĩnh vực Hỏi đáp luật pháp.

Những bài viết liên can:

 • Cô giáo có hình xăm có vi phạm luật pháp ko?

.


 

Thông tin thêm

Mức tiền thưởng trong Công an

[rule_3_plain]

Mức tiền thưởng trong Công an. Công việc thi đua, khen thưởng trong Công an Nhân dân được quy định thế nào?
1. Mức tiền thưởng trong Công an
Khi đạt các danh hiệu thi đua, khen thưởng, giấy khen, bằng khen, các tư nhân, số đông trong Công an Nhân dân được lợi mức tiền thưởng theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP:
1.1 Mức thưởng danh hiệu thi đua trong Công an Nhân dân

Danh hiệu
Hệ số
Mức thưởng

Đối với tư nhân

Chiến sĩ thi đua toàn quốc
4,5
6,705,000

Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an quần chúng
3
4,470,000

Chiến sĩ thi đua cơ sở
1
1,490,000

Lao động hiện đại, Chiến sĩ hiện đại
0,3
447,000

Đối với số đông

Số đông lao động tuyệt vời, Đơn vị quyết thắng

1,5
2,235,000

Số đông Lao động hiện đại, Đơn vị hiện đại
0,8
1,192,000

Cờ thi đua của Chính phủ
12
17,880,000

Cờ thi đua của Bộ Công an
8
11,920,000

1.2 Mức thưởng bằng khen, giấy khen trong Công an Nhân dân

Danh hiệu
Hệ số
Mức thưởng

Đối với tư nhân

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
3,5

5,215,000

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an
1
1,490,000

Giđó khen của thủ trưởng đơn vị cấp Cục, Công an cấp tỉnh, giấy khen của Ủy ban quần chúng cấp huyện trở lên

0,3
447,000

Đối với số đông

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

7
10,430,000

Bằng khen  của Bộ trưởng Bộ Công an
2
2,980,000

Giđó khen của thủ trưởng đơn vị cấp Cục, Công an cấp tỉnh, giấy khen của Ủy ban quần chúng cấp huyện trở lên
0,6

894,000

2. Quy định về công việc thi đua, khen thưởng trong Công an Nhân dân
2.1 Quy định về việc xét tặng danh hiệu thi đua
Theo quy định tại Điều 7, 8 Thông tư 12/TT-BCA như sau:
– Chỉ xét tặng các danh hiệu thi đua cho các số đông, tư nhân có tham dự thi đua và có thành tựu lúc tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Đất nước” hằng 5.
– Không xét tặng danh hiệu thi đua đối với các trường hợp sau:

Số đông, tư nhân ko đăng ký thi đua;
Đơn vị mới thành lập tính tới thời khắc tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Đất nước” chưa đủ 10 tháng hoạt động;
Tư nhân công việc liên tiếp chưa đủ 10 tháng trong 5, trừ trường hợp đặc biệt quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư này.

– Khi tính số lượng số đông, tư nhân để xét tặng danh hiệu thi đua theo tỉ lệ % (%) quy định tại Thông tư này, trường hợp là số thập phân thì làm tròn như sau:

Nếu chữ số thứ nhất thuộc phần thập phân từ 5 trở lên thì cộng thêm 1 vào phần nguyên. Thí dụ: 50% của 5 là 2,5 thì làm tròn thành 3;
Nếu chữ số thứ nhất thuộc phần thập phân bé hơn 5 thì giữ nguyên phần nguyên. Thí dụ: 40% của 3 là 1,2 thì làm tròn thành 1.

Trong đấy Khoản 1 Điều 13 Thông tư này quy định những tư nhân sau được xét danh hiệu thi đua dù chưa được 10 tháng công việc liên tiếp trong 5:
a) Tư nhân nghỉ cơ chế thai sản theo quy định;
b) Tư nhân bị thương lúc làm nhiệm vụ phải thôi việc để điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế cấp huyện trở lên;
c) Tư nhân được cử tham dự tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 5, chấp hành tốt quy định của cơ sở tập huấn, bồi dưỡng thì thời kì học tập được tính vào thời kì công việc tại đơn vị để bình xét danh hiệu thi đua. Tư nhân được cử tham dự tập huấn, bồi dưỡng từ 01 5 trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở tập huấn, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ hiện đại” hoặc “Lao động hiện đại”.
2.2 Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua
Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua với các danh hiệu:

Chiến sĩ hiện đại hoặc Lao động hiện đại
Chiến sĩ thi đua cơ sở
Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an quần chúng
Chiến sĩ thi đua toàn quốc
Đơn vị hiện đại hoặc Số đông lao động hiện đại
Đơn vị quyết thắng hoặc Số đông lao động tuyệt vời
Cờ thi đua của Bộ Công an
Cờ thi đua của Chính phủ

Những tiêu chuẩn này được quy định tại Thông tư 12/TT-BCA, mời các độc giả Thông tư 12/TT-BCA để biết thêm các tiêu chuẩn này.
Hoa Tiêu vừa gửi tới độc giả các quy định về Mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen trong Công an Nhân dân và các quy định về thi đua, khen thưởng trong Công an.
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên can tại mảng Hỏi đáp luật pháp.
Các bài viết liên can:

Giáo viên có hình xăm có sai quy định hay ko?

TagsHành chính

[rule_2_plain]

#Mức #tiền #thưởng #trong #Công


Back to top button