Ngày đẹp để cắt tóc tháng 1/2022

Cúp tóc xem ngày âm hay dương? Ngày tốt nhất để hớt tóc trong tháng Giêng này là ngày nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều độc giả ân cần lúc Tết Nguyên Đán 2022 sắp tới, người nào cũng muốn chỉnh sửa dung mạo mới cho mái tóc của mình để đón Tết sao cho thuận tiện và gặp nhiều may mắn.. Dưới đây là những ngày tốt để hớt tóc trong tháng 1 5 2022 Hoatieu xin san sớt tới độc giả để các bạn nắm được cụ thể những ngày đẹp để hớt tóc trong tháng 1 nhé.

  • Cách dọn bàn độc Thần tài cuối 5.

1. Cách chọn ngày tốt, giờ tốt để hớt tóc trong tháng 1 5 2022

Bước 1: Xem danh sách các ngày tốt trong tháng 1 5 2022 để chọn ngày tốt nhất trong tháng tính chuyện hớt tóc.

Bước 2: Xem danh sách các ngày tốt đã chọn có phạm vào ngày: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thổ Tú, Kim khí sắc, Dương công cây nhật

Bước 3: Sau lúc loại trừ những ngày có sao xấu, chúng ta tiếp diễn loại trừ những ngày có sao xấu. Các sao xấu chiếu trong ngày là: Thiên cương, Thiên lai, Thiên phủ, Tiểu hồng sa, Đại hao, Tử khí, Phá toái, Quan phù, Hoang vũ, Băng tiêu, Sát tinh, Nguyệt sát. Nếu phạm vào các sao chiếu mạng thì tuyệt đối kiêng hớt tóc và các công tác khác.

Bước 4: Sau lúc loại trừ những ngày xấu, sao xấu, việc rốt cuộc chúng ta sẽ làm là đối chiếu sự xung khắc giữa mệnh, thiên, địa chi của ngày hôm đấy và tuổi của gia chủ. Bói tử vi sẽ bình chọn sự xung khắc và từ đấy chọn ra ngày tốt để hớt tóc hợp với tuổi của gia chủ nhất.

  • Ngày tốt tháng 1 5 2022 – tháng Giêng ngày nào đẹp?

2. Danh sách những ngày đẹp để hớt tóc trong tháng 1 5 2022

Thứ 2, ngày 10 tháng 1 5 2022

Lịch âm: ngày 8 tháng 12 5 2021

Ngày Kỷ Hợi, tháng Tân Sửu, 5 Tân Sửu.

Ngày: Minh Đường Zodiac, Xue Xiaohan, Truc Khai

Giờ tốt để hớt tóc trong ngày: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Các giờ xấu trong ngày cần tránh hớt tóc, hớt tóc: Tý (23-1h sáng), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9h-11h),

Thân (15 – 5 giờ), Dậu (17 – 19 giờ)

Thứ 4, ngày 19 tháng 1 5 2022

Lịch âm: 17/12/2021

Ngày đầu 5 mới, 5 mới Kỷ Sửu, 5 mới Kỷ Sửu.

Là ngày: Tử Mệnh Hoàng Đạo, Tiết Tiểu Hàn, Trực Nguyên

Giờ tốt để hớt tóc trong ngày: Tý (23h – 23h), Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19h – 21h)

Giờ xấu trong ngày cần tránh hớt tóc, hớt tóc: Dần (3 – 5 giờ), Mão (5 – 7 giờ), Ngọ (11 – 13 giờ), Thân (15 – 17 giờ), Dậu (17 – 19 giờ). , Hợi (21 – 7 giờ tối). 23h)

Thứ 7, ngày 22 tháng 1 5 2022

Lịch âm: 20/12/2021

5 mới Kỷ Hợi, 5 mới Kỷ Sửu, 5 mới Kỷ Sửu

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Tiết Đạn Hàn, Trực Khai

Giờ tốt để hớt tóc trong ngày: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Các giờ xấu trong ngày cần tránh hớt tóc, hớt tóc: Tý (23h – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 5h), Dậu (17 – 7 giờ tối) 19h)

Thứ 2, ngày 31 tháng 1 5 2022

Lịch âm: 29/12/2021

Ngày Bính Thân, tháng Tân Sửu, 5 Tân Sửu.

Là ngày: Tử Mệnh Hoàng Đạo, Xử Nữ Đạn Hãn, Trực Nguyên

Giờ tốt để hớt tóc trong ngày: Tý (23h – 23h), Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19h – 21h)

Giờ xấu trong ngày cần tránh hớt tóc, hớt tóc: Dần (3 – 5 giờ), Mão (5 – 7 giờ), Ngọ (11 – 13 giờ), Thân (15 – 17 giờ), Dậu (17 – 19 giờ). , Hợi (21 – 7 giờ tối). 23h)

Tóm lại, những ngày tốt để hớt tóc trong tháng 1 5 2022 là những ngày: Thứ Hai, ngày 10 tháng Giêng – Quý Hợi; Thứ Tư, ngày 19 tháng Giêng – Nhâm Thân; Thứ 7, ngày 22 tháng Giêng – Ất Hợi; Thứ Hai, ngày 31 tháng Giêng – Giáp Thân.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác tại mục Tài liệu của Phần Mềm Portable VN.

.


 

Thông tin thêm

Ngày đẹp để hớt tóc tháng 1/2022

[rule_3_plain]

Cúp tóc xem ngày âm hay dương? Trong tháng 1 này hớt tóc ngày nào thì tốt? Đây là câu hỏi được nhiều độc giả ân cần trong khi Tết nguyên đán 2022 sắp tới, người nào người nào cũng muốn chỉnh sửa dung mạo mới cho mái tóc của mình để đón Tết sao cho thuận tiện và gặp nhiều may mắn. Dưới đây là các ngày tốt hớt tóc trong tháng 1 5 2022 Hoatieu xin san sớt tới độc giả để các bạn nắm được cụ thể các ngày đẹp hớt tóc trong tháng 1 nhé.

Cách vệ sinh bàn độc Thần Tài cuối 5

1. Cách chọn ngày tốt, giờ tốt hớt tóc tháng 1/2022
Bước 1: Xem danh sách các ngày tốt tháng 1 5 2022 để chọn lựa ra ngày tốt nhất trong tháng để phê chuẩn lấy làm ngày hớt tóc.
Bước 2: Xem danh sách các ngày tốt vừa chọn có phạm vào ngày: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Kim thần sát, Dương công kỵ nhật
Bước 3: Sau lúc đã loại trừ được các ngày xấu thì ta tiếp diễn loại ngày có sao xấu chiếu. Các sao xấu chiếu xuống trong ngày là: Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu Hồng Sa, Đại Hao, Tử Khí, Thụ Tử, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Sát Chủ, Nguyệt Hình. Nếu phạm các sao trên chiếu thì tuyệt đối eo sèo hớt tóc và các công tác khác.
Bước 4: Sau lúc đã loại được ngày xấu, sao xấu thì việc rốt cuộc là ta sẽ so sánh sự xung khắc giữa mệnh, thiên can, địa chi của ngày đấy và tuổi gia chủ. Tử vi vận số sẽ bình chọn sự xung khắc rồi từ đấy chọn lựa ra ngày tốt hớt tóc hợp tuổi gia chủ nhất.

Ngày tốt tháng 1 5 2022 – Tháng 1 Dương ngày nào đẹp?

2. Danh sách ngày đẹp hớt tóc tháng 1 5 2022
Thứ 2, ngày 10 tháng 1 5 2022
Âm lịch: Ngày 8/12/2021
Ngày Quý Hợi tháng Tân Sửu 5 Tân Sửu
Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Tiểu hàn, Trực Khai
Giờ tốt trong ngày nên hớt tóc: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)
Giờ xấu trong ngày tránh hớt tóc, làm tóc: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h),
Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)
Thứ 4, ngày 19 tháng 1 5 2022
Âm lịch: Ngày 17/12/2021
Ngày Nhâm Thân tháng Tân Sửu 5 Tân Sửu
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Tiết Tiểu hàn, Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày nên hớt tóc: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)
Giờ xấu trong ngày tránh hớt tóc, làm tóc: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)
Thứ 7, ngày 22 tháng 1 5 2022
Âm lịch: Ngày 20/12/2021
Ngày Ất Hợi tháng Tân Sửu 5 Tân Sửu
Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Đạn hàn, Trực Khai
Giờ tốt trong ngày nên hớt tóc: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)
Giờ xấu trong ngày tránh hớt tóc, làm tóc: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)
Thứ 2, ngày 31 tháng 1 5 2022
Âm lịch: Ngày 29/12/2021
Ngày Giáp Thân tháng Tân Sửu 5 Tân Sửu
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Tiết Đạn hàn, Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày nên hớt tóc: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)
Giờ xấu trong ngày tránh hớt tóc, làm tóc: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)
Tóm lại các ngày tốt để hớt tóc trong tháng 1/2022 là các ngày: Thứ 2 ngày 10/1 – Quý Hợi; Thứ 4 ngày 19/1 – Nhâm Thân; Thứ 7 ngày 22/1 – Ất Hợi; Thứ 2 ngày 31/1 – Giáp Thân.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Tài liệu của Phần Mềm Portable VN.

TagsLễ Tết cổ xưa

[rule_2_plain]

#Ngày #đẹp #để #cắt #tóc #tháng


Back to top button