Tài Liệu

Nghị quyết 91/NQ-CP 2020

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020 đã được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 91/NQ-CP, vào ngày 11/06/2020. Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được ban hành. Dưới đây sẽ là nội dung cụ thể của nghị quyết, xin mời các bạn cùng tham khảo.

CHÍNH PHỦ

________

Số: 91/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 5 2020

NGHỊ QUYẾT 91/NQ-CP

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 5 2020

______________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 5 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở bàn luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 5 2020, tổ chức vào ngày 02 tháng 6 5 2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng 5 2020

Chính phủ hợp nhất bình chọn: Với cố gắng cao và sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, số đông công ty và Nhân dân cả nước, việc tiến hành “chỉ tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa hồi phục và tăng trưởng kinh tế – xã hội trong điều kiện tầm thường mới có nhiều điểm sáng, củng cố thêm niêm tin của Nhân dân vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chúng ta đã chặn đứng, kiểm soát được dịch bệnh, giúp cho các hoạt động kinh tế, xã hội hồi phục nhanh và mạnh, góp phần tăng lên hình ảnh và uy tín của Việt Nam trước số đông quốc tế cả trong phòng, chống dịch Covid-19 và sự an toàn của nền kinh tế. Tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 đạt nhiều kết quả hăng hái hơn so với tháng 4; bất biến kinh tế vĩ mô được duy trì; chỉ số giá tiêu dùng giảm so với tháng trước; lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực dành đầu tiên giảm; thị phần tiền tệ, tín dụng, ngoại hối căn bản bất biến. Cán cân thương nghiệp hàng hóa 5 tháng xuất siêu gần 2 tỷ đô la. Gicửa ải ngân vốn đầu cơ công chuyển biến hăng hái, tăng 26,15% so với cùng kỳ 5 2019, đạt gần 26% kế hoạch giao. Mặc dầu gặp nhiều gian nan do dịch bệnh, thiên tai như: hạn hán, thâm nhập mặn, mưa đá… khu vực nông nghiệp nhìn chung tăng trưởng bất biến; năng suất lúa đông xuân tăng so với cùng kỳ, đời sống dân cày được cải thiện. Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu hồi phục, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 11,2% so với tháng trước. Khu vực dịch vụ từng bước được khôi phục, đặc trưng là du hý nội địa, vận chuyển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng tăng 26,9%. Chỉ số PMI tháng 5 tăng 10 điểm, mức tăng cao nhất của khu vực Đông Nam Á. Phát triển công ty có bước cải thiện, hồi phục rõ nét; cả nước có 10,7 ngàn công ty đăng ký thành lập mới, tăng 36,1%. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông tin truyền thông có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 45 5 giải phóng hoàn toàn miền Nam, hợp nhất tổ quốc và 130 5 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khích lệ, động viên, khơi dậy niềm kiêu hãnh dân tộc. Công việc chăm nom sức khỏe quần chúng, an sinh xã hội được ân cần tiến hành tốt. Các cơ chế cung ứng người dân gặp vấn đề do đại dịch Covid-19 được khai triển hăng hái, thu được sự ân cần, ủng hộ của Nhân dân. Thị trường lao động có dấu hiệu khả quan; lao động, việc làm từng bước bất biến. Các lĩnh vực giáo dục, huấn luyện, khoa học và công nghệ có những chuyển biến hăng hái. Công việc đối ngoại được chú trọng. Quốc phòng, an ninh, thứ tự an toàn xã hội được giữ vững; thứ tự an toàn giao thông căn bản được đảm bảo.

Tuy nhiên, nước ta vẫn còn đương đầu với nhiều gian nan, thử thách. Đại dịch Covid-19 trên toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp, căng thẳng thương nghiệp tiếp diễn xu thế tăng. Sức ép lạm phát ngày càng tăng. Nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có xu thế giảm. Hợp lý ngân sách nhà nước gặp vấn đề; bội chi ngân sách có xu thế ngày càng tăng. Gicửa ải ngân vốn đầu cơ công có cải thiện mà còn chậm. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực còn gian nan, tác động tới việc làm và đời sống của công nhân.

Trước tình hình đấy, Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương cương quyết ko lùi bước trước gian nan, tiếp diễn cố gắng tiến hành “chỉ tiêu kép”, ko được chủ quan, kiểm soát tốt dịch Covid-19, ko để lây lan trong số đông; tiến hành quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, biện pháp tăng trưởng kinh tế – xã hội, quyết tâm đạt mức cao nhất các mục tiêu của kế hoạch 5 2020; trong đấy bền chí chỉ tiêu bất biến vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu cơ công; xác định rõ đây là 1 nhiệm vụ chính trị quan trọng; cùng lúc tập hợp tiến hành tốt 1 số nội dung sau:

– Tiếp tục theo dõi sát tình hình toàn cầu, khu vực, nhất là các bên to, và trong nước, chủ động có đối sách, biện pháp thích hợp, kịp thời. đẩy nhanh tiến độ khai triển hiệu quả các gói cung ứng an sinh xã hội, tín dụng và tài khóa cho các nhân vật gặp vấn đề do dịch bệnh gây ra; cùng lúc khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức tiến hành Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 5 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, biện pháp tiếp diễn tháo gỡ gian nan cho sản xuất kinh doanh, xúc tiến giải ngân vốn đầu cơ công và đảm bảo thứ tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ sắp đặt, cổ phần hóa, thoái vốn công ty nhà nước. Tiếp tục tiến hành có hiệu quả các Nghị quyết số 35/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện mạnh bạo môi trường kinh doanh, tăng lên năng lực cạnh tranh, xúc tiến công ty tăng trưởng, nhất là các công ty bé và vừa.

– Từng bộ, ngành, địa phương mau chóng giải quyết gian nan, khôi phục mạnh bạo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khắc phục việc làm, bất biến đời sống của quần chúng; tận dụng cơ hội, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, tăng lên năng lực nội tại từng ngành, từng lĩnh vực; đổi mới cách làm, tiếp diễn phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, lôi cuốn mọi nguồn lực cho tăng trưởng ngành, lĩnh vực, địa phương. Đặc thù, các địa phương cột trụ, đầu tàu kinh tế của cả nước và các vùng kinh tế trọng tâm phải cố gắng, tạo lan tỏa trong hồi phục tăng trưởng kinh tế sau dịch, lôi cuốn các nguồn lực cho đầu cơ tăng trưởng, quyết tâm xong xuôi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 2020.

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp diễn quản lý cơ chế tiền tệ chủ động, cởi mở, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với cơ chế tài khóa và các cơ chế khác để góp phần kiểm soát lạm phát, giữ vững bất biến kinh tế vĩ mô, bảo đảm thanh khoản và vốn tín dụng cho nền kinh tế, góp phần xúc tiến tăng trưởng kinh tế – xã hội.

– Bộ Vốn đầu tư đẩy mạnh kỷ luật nguồn vốn – ngân sách nhà nước, tiến hành triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Chỉ đạo tiến hành các giải pháp tranh đấu phòng, chống phiền phức, sách nhiễu, bị động trong cơ thuế quan và thương chính; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ dẫn, tổng hợp những đề nghị, kiến nghị của Ủy ban quần chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương liên can tới xếp đặt kinh phí chi trả, cung ứng các nhân vật gặp vấn đề do đại dịch Covid-19 gây ra theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

– Bộ Kế hoạch và Đầu cơ chủ trì, phối hợp với Bộ Vốn đầu tư và các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc tiến độ tiến hành kế hoạch giải ngân vốn đầu cơ công nguồn ngân sách nhà nước và vốn vay ODA, kịp thời tháo gỡ gian nan cho từng dự án để đẩy nhanh tiến độ tiến hành, giải ngân theo quy định.

– Bộ Công Thương phối hợp với bộ, ngành, địa phương tăng nhanh kích chuồng xí dùng nội địa, tăng trưởng mạnh bạo thị phần trong nước. Thúc đẩy kết hợp tăng trưởng công nghiệp cung ứng, giúp cho các công ty Việt Nam tham dự vào chuỗi trị giá khu vực, thế giới. Phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại công ty lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng; khẩn trương kiểm tra, cơ cấu lại nguồn điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân; báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phê chuẩn việc tăng trưởng thích hợp các nguồn điện gió, điện mặt trời.

– Bộ Xây dựng phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các địa phương, nhất là Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế trọng tâm xúc tiến tăng trưởng nhà ở xã hội cho người lao động, người thu nhập thấp. Có biện pháp thích hợp, tháo gỡ gian nan, xúc tiến thị phần bất động sản tăng trưởng lành mạnh; phối hợp Bộ Khoáng sản và Môi trường nghiên cứu, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản du hý, nghỉ dưỡng. Nghiên cứu, xây dựng và đề nghị Chính phủ về 1 số chế độ, cơ chế tăng trưởng nhà ở thương nghiệp giá thấp. Tổng hợp kết quả thật hiện chương trình cung ứng xây dựng nhà ở cho người có công với cách mệnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 5 2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương có phương án điều tiết hiệu quả để khuyến mãi thịt lợn với các biện pháp thích hợp, căn cơ, khuyến khích đầu cơ quy mô to, phần mềm công nghệ tiên tiến, nhất là khắc phục khâu đầu vào, giống, thức ăn, đẩy nhanh tái đàn gắn với khống chế thổ tả lợn châu Phi cùng các giải pháp khác, đảm bảo lợi quyền của người tiêu dùng. Chủ động đối phó với thiên tai, dịch bệnh và tổ chức tốt tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đủ nước sạch cho người dân lúc hạn hán, thâm nhập mặn. Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao trong việc tiến hành các biện pháp nhằm cơ cấu lại, khơi thông thị phần xuất khẩu nông phẩm.

– Bộ Khoáng sản và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu cơ và các địa phương có chế độ, giải pháp điều hành đất đai tại các khu vực có địa điểm chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh.

– Bộ Giao thông vận chuyển tập hợp đẩy nhanh tiến độ khai triển các dự án giao thông trọng tâm như: Công trình xây dựng nhà ga T3 cảng hàng ko quốc tế Tân Sân Nhất; 02 dự án cải tạo, tăng cấp đường cất, hạ cánh, đường lăn phi trường Tân Sơn Nhất và Nội Bài; dự án phi trường quốc tế Long Thành; khai triển ngay các thủ tục đối với các dự án đầu cơ công và các dự án theo bề ngoài PPP thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại công ty khẩn trương đề nghị tháo gỡ vốn đầu tư đối ứng của dự án đường bộ cao tốc Bến Lức – Long Thành. Tiếp tục tháo gỡ gian nan, đẩy nhanh tiến độ tiến hành dự án thu phí sử dụng đường bộ theo bề ngoài điện tử tự động ko ngừng.

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ chương trình toàn cục kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7; tổng kết 10 5 tiến hành Đề án Phát triển nghề công việc xã hội công đoạn 2010-2020. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương tiến hành tốt Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo tiến hành quyền trẻ con và bảo vệ trẻ con. Tổ chức chỉ dẫn hoạt động vui chơi lành mạnh cho trẻ con, nhất là việc phòng, chống đuối nước cho trẻ con trong dịp hè. Ủy ban quần chúng các đơn vị quản lý, các trường học, cơ sở giáo dục xác định rõ nghĩa vụ, cùng phối hợp với gia đình và sự giám sát của các tổ chức đoàn thể trong việc phòng, chống bạo lực trẻ con; xử lý nghiêm các hành vi bạo lực trẻ con.

Đôn đốc các địa phương tổ chức khai triển các cơ chế cung ứng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo công khai, sáng tỏ, dễ dãi hóa thứ tự, thủ tục, tạo thuận tiện cho các nhân vật được cung ứng. Ủy ban quần chúng cấp tỉnh đẩy nhanh công việc kiểm tra, xem xét để cung ứng cho các nhân vật xác thực, kịp thời, cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các địa phương công khai việc tiến hành cung ứng người dân và công ty gặp vấn đề do đại dịch Covid-19 để người dân giám sát, cùng lúc đẩy mạnh rà soát, kiểm soát để cung ứng đúng nhân vật, ko để trục lợi cơ chế. Cùng lúc, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên can kiểm tra, bình chọn, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn về việc sửa đổi Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 theo hướng xây dựng mục tiêu thích hợp, giúp cho các công ty gặp vấn đề do đại dịch Covid-19 được tiếp cận tín dụng cho vay để trả lương dừng việc cho công nhân.

– Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao xử lý chi tiết và kiểm soát chặt chẽ nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế và các nước trợ giúp để sử dụng hiệu quả, ko để hoang toàng nguồn lực.

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng, cơ cấu lại thị phần du hý, tập hợp xúc tiến thị phần du hý trong nước; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tăng nhanh thông tin, tuyên truyền thúc đẩy du hý nội địa với thông điệp Du lịch Việt Nam an toàn, người Việt Nam đi du hý Việt Nam. Tiếp tục khai triển mạnh bạo các chương trình kích cầu du hý nội địa.

– Bộ Giáo dục và Huấn luyện phối hợp với các địa phương lãnh đạo các trường học đẩy mạnh tổ chức hoạt động vui chơi trong nhà trường, phối hợp dạy kĩ năng bơi cho học trò để phòng, chống đuối nước trong dịp nghỉ hè. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khai triển chương trình giáo dục rộng rãi mới, nhất là việc đưa vào sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới. Chủ trì, phối hợp với Bộ Vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ và cầc bộ, cơ quan liên can khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ chế độ nguồn vốn đặc biệt của trường Đại học Việt – Nhật. Chủ trì đề nghị và phối hợp với các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Vốn đầu tư và các bộ cơ quan liên can phê chuẩn việc cung ứng công nhân làm việc trong các cơ sở giáo dục bị tạm hoãn hiệp đồng lao động, nghỉ ko lương, bị xong xuôi hiệp đồng lao động mà chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; các cơ chế, cơ chế cho các cơ sở giáo dục bị tác động do dịch Covid-19; cơ chế đối với việc dạy học, đào tạo thầy cô giáo online. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành liên can lãnh đạo thanh tra, rà soát, giám sát chặt chẽ kỳ thi tốt nghiệp trung học rộng rãi và tuyển sinh đại học, cao đẳng 5 2020; phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò của Chiến trận Quốc gia Việt Nam trong việc tiến hành nhiệm vụ này.

– Các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương tổ chức nghiêm chỉnh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học rộng rãi và tuyển sinh đại học, cao đẳng 5 2020. Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương chịu nghĩa vụ toàn diện về tổ chức kỳ thi. Các địa phương đẩy mạnh đầu cơ hạ tầng trường học, hàng ngũ thầy cô giáo, đảm bảo đủ điều kiện dạy và học, phục vụ đề nghị đổi mới giáo dục, đặc trưng là việc khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi mới.

– Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp diễn tăng nhanh khai triển Đề án Cung ứng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới thông minh non sông; công việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí óc; xúc tiến tăng trưởng công ty hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới thông minh, phần mềm khoa học, công nghệ dùng cho tăng trưởng các đơn vị quản lý, lĩnh vực, địa phương.

– Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức khai triển việc bình chọn, đề nghị khen thưởng kịp thời các tư nhân, số đông liên can trong việc tham dự phòng, chống dịch Covid-19.

– Phân công Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lãnh đạo các cơ quan liên can nghiên cứu, đề nghị biện pháp xử lý sớm, tránh để hoang toàng của cải của vụ án kinh tế, tham nhũng.

– Phân công Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên can phê chuẩn, có phương án thích hợp mở 1 số đường bay quốc tế kết nối với các điểm trung chuyển để đưa người Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, nhà điều hành công ty, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài và nhà đầu cơ vào Việt Nam, đảm bảo an toàn phòng dịch trong số đông.

– Bộ Quốc phòng lãnh đạo lực lượng tác dụng bám sát diễn biến tình hình, chủ động phương án ứng phó với các cảnh huống, giữ vững chủ quyền non sông, đảm bảo an toàn cao nhất các hoạt động kinh tế biển.

– Bộ Công an tiếp diễn theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động đối phó với các cảnh huống nảy sinh, đảm bảo an ninh non sông và thứ tự an toàn xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ các đơn vị quản lý; tập hợp trấn áp các loại phạm nhân, đặc trưng là các bề ngoài lừa lật cướp đoạt của cải trong lĩnh vực nguồn vốn, nhà băng, bất động sản, dự án đầu cơ, môi giới việc làm, lao động và học tập tại nước ngoài, thương nghiệp điện tử, an ninh mạng… Tăng mạnh công việc tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, thứ tự, duy trì thứ tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ, đảm bảo an toàn cho người dân, công ty.

– Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên can sẵn sàng các phương án tổ chức tỷ mỉ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36.

– Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp diễn tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp đẩy nhanh tiến trình tăng trưởng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và công ty điện tử và trả tiền điện tử; khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý đối với 1 số mẫu hình kinh doanh mới trên nền móng công nghệ số. Chỉ đạo cơ quan tin báo đẩy mạnh thông tin truyền thông về những thành công trong phòng, chống dịch Covid-19; những biện pháp, cơ chế tháo gỡ gian nan, những mẫu hình mới, kinh nghiệm tốt trong xúc tiến hồi phục và tăng trưởng kinh tế – xã hội; kịp thời đề đạt những vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ và những chuyển biến hăng hái trong tăng trưởng kinh tế – xã hội của tổ quốc. Tiếp tục sắp đặt cơ quan tin báo, nhất là đối với các tin báo. Phối hợp, chỉ dẫn Bộ Giáo dục và Huấn luyện đảm bảo an toàn thông tin lúc sử dụng các ứng dụng, phương tiện dạy học online, cung ứng giá, gói cước và các cơ sở vật chất khác, tạo điều kiện phần mềm công nghệ trong dạy học.

– Các thành viên Chính phủ theo dõi, nắm bắt những vấn đề đại biểu Quốc hội, cử tri và quần chúng ân cần, chủ động sẵn sàng, báo cáo giải trình, cung ứng đầy đủ thông tin liên can tới ngành, lĩnh vực điều hành cho các đại biểu Quốc hội, tin báo; đặc trưng xem xét việc tiến hành các cam kết, lời hẹn tại các kỳ họp trước.

– Các bộ, cơ quan, địa phương theo tác dụng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được cắt cử, sẵn sàng tốt công việc sơ kết, bình chọn tình hình tiến hành 6 tháng đầu 5 2020, đề ra các nhiệm vụ, biện pháp tháo gỡ gian nan, xong xuôi chiến thắng các chỉ tiêu, nhiệm vụ của 5 2020; sẵn sàng khai triển xây dựng kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước, đầu cơ công 5 2021 và công đoạn 2021-2025, tạo nền móng chắc chắn cho hồi phục và tăng trưởng tổ quốc chỉ mất khoảng đến.

2. Về tháo gỡ gian nan, xử lý kiến nghị của công ty chỉ mất khoảng đại dịch Covid-19

Chính phủ đề nghị:

– Các bộ, ngành, địa phương theo tác dụng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tiến hành nghiêm chỉnh lãnh đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 5 2020 của Chính phủ và các văn bản liên can; tiếp diễn kiểm tra, sửa đổi, bổ sung ngay các quy định luật pháp chồng chéo, tranh chấp theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định để tháo gỡ, cải thiện môi trường đầu cơ kinh doanh, lôi cuốn đầu cơ, xúc tiến sản xuất, kinh doanh tăng trưởng.

– Văn phòng Chính phủ chuyển các kiến nghị chưa được phê chuẩn, khắc phục theo báo cáo số 728/PTM-KTTH ngày 26 tháng 5 5 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tới các bộ, cơ quan tác dụng phê chuẩn, xử lý theo thẩm quyền; theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý các kiến nghị của công ty, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên can tiếp nhận quan điểm Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước lúc thừa giao cho Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

4. Về khắc phục vướng mắc trong việc tiến hành Điểm c Khoản 3 Điều 18 và Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP về chỉ dẫn cụ thể Luật Chăn nuôi

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên can kiểm tra toàn cục Nghị định 13/2020/NĐ-CP, xác định các vướng mắc, bất cập chi tiết trong giai đoạn tiến hành các quy định Điểm c Khoản 3 Điều 18, Khoản 2 Điều 29 Nghị định 13/2020/NĐ-CP và các quy định của luật pháp hiện hành có liên can tới việc tiếp thu vật nuôi sống vào Việt Nam và giấy chứng thực lưu hành tự do; báo cáo bình chọn đầy đủ, chi tiết nguyên cớ vướng mắc (do quy định luật pháp hay giai đoạn thực thi luật pháp). Trên cơ sở đấy, đề nghị việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 13/2020/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 5 2020.

Trong thời kì chưa sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP, Chính phủ hợp nhất ngưng hiệu lực thi hành đối với quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 18 và Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP cho tới thời khắc Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

5. Về ban hành văn bản quy định cụ thể và tiến hành nhiệm vụ Chính phủ giao

a) Về ban hành văn bản quy định cụ thể: Đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có văn bản quy định cụ thể còn nợ đọng trực tiếp lãnh đạo, khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên can hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

b) Về tình hình tiến hành Chương trình công việc và nhiệm vụ giao:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo cắt cử khẩn trương lãnh đạo quyết liệt việc xây dựng, hoàn thiện, trình các đề án trong Chương trình công việc còn nợ đọng trước ngày 10 tháng 6 5 2020 và xong xuôi các nhiệm vụ giao đã quá hạn; cùng lúc chủ động xây dựng, trình đúng tiến độ 59 đề án theo Chương trình công việc tháng 6 5 2020 và tiến hành các nhiệm vụ giao còn trong hạn, nhất là các nhiệm vụ giao liên can tới hoàn thiện thiết chế, tháo gỡ gian nan, vướng mắc về chế độ, cơ chế được giao tại các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.

c) Các Bộ, cơ quan theo cắt cử sẵn sàng các hội nghị chuyên đề và dự thảo các văn bản lãnh đạo, quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo cắt cử tại văn bản số 4108/VPCP-TH ngày 26 tháng 5 5 2020.

6. Về dự án Luật Lực lượng tham dự bảo vệ an ninh thứ tự ở cơ sở

Chính phủ hợp nhất căn bản phê duyệt Đề xuất xây dựng Luật Các lực lượng tham dự bảo vệ an ninh, thứ tự ở cơ sở.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên can tiếp nhận quan điểm các thành viên Chính phủ; tiếp diễn chỉnh lý, hoàn thiện Đề xuất xây dựng Luật; báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có quan điểm trước lúc trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, quyết định.

Giao Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa giao cho Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn, bổ sung Đề xuất xây dựng Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 5 2020 để trình Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, cho quan điểm tại kỳ họp thứ 10.

7. Về dự định bản lĩnh hợp lý ngân sách nhà nước cho chi đầu cơ tăng trưởng công đoạn 2021 – 2025

Giao Bộ Vốn đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp hợp nhất phương án, báo cáo Thường trực Chính phủ phê chuẩn, quyết định trước ngày 15 tháng 6 5 2020 trước lúc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

8. Về tình hình tiến hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 5 2019

Các bộ, ngành, địa phương tiếp diễn tiến hành nghiêm chỉnh, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra 5 2020 tại Nghị quyết số 17/NQ-CP, nhất là việc xong xuôi mục tiêu 30% dịch vụ công online chừng độ 4 trong 5 2020; tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (ko bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông báo chí cáo non sông; kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử của bộ, ngành, địa phương theo Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nền móng tích hợp, san sớt dữ liệu, kết nối với nền móng tích hợp, san sớt dữ liệu non sông; khai triển hoạt động giám sát, quản lý an toàn, an ninh mạng tập hợp thích hợp, đảm bảo hiệu quả.

Bộ Công an tập hợp đẩy nhanh tiến độ khai triển Cơ sở dữ liệu non sông về dân cư.

Bộ Khoáng sản và Môi trường đẩy nhanh tiến độ khai triển Cơ sở dữ liệu đất đai non sông./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thơ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án quần chúng vô thượng;
– Viện Kiểm sát quần chúng vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Gigiết hại nguồn vốn non sông;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Chiến trận Quốc gia Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
– Lưu: Văn thư, TH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc


 

Thông tin thêm

Nghị quyết 91/NQ-CP 2020

[rule_3_plain]

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020 đã được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 91/NQ-CP, vào ngày 11/06/2020. Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được ban hành. Dưới đây sẽ là nội dung cụ thể của nghị quyết, xin mời các bạn cùng tham khảo.

CHÍNH PHỦ
________
Số: 91/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 11 tháng 6 5 2020

NGHỊ QUYẾT 91/NQ-CP
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 5 2020
______________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 5 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Trên cơ sở bàn luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 5 2020, tổ chức vào ngày 02 tháng 6 5 2020,
QUYẾT NGHỊ:
1. Về tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng 5 2020
Chính phủ hợp nhất bình chọn: Với cố gắng cao và sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, số đông công ty và Nhân dân cả nước, việc tiến hành “chỉ tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa hồi phục và tăng trưởng kinh tế – xã hội trong điều kiện tầm thường mới có nhiều điểm sáng, củng cố thêm niêm tin của Nhân dân vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chúng ta đã chặn đứng, kiểm soát được dịch bệnh, giúp cho các hoạt động kinh tế, xã hội hồi phục nhanh và mạnh, góp phần tăng lên hình ảnh và uy tín của Việt Nam trước số đông quốc tế cả trong phòng, chống dịch Covid-19 và sự an toàn của nền kinh tế. Tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 đạt nhiều kết quả hăng hái hơn so với tháng 4; bất biến kinh tế vĩ mô được duy trì; chỉ số giá tiêu dùng giảm so với tháng trước; lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực dành đầu tiên giảm; thị phần tiền tệ, tín dụng, ngoại hối căn bản bất biến. Cán cân thương nghiệp hàng hóa 5 tháng xuất siêu gần 2 tỷ đô la. Gicửa ải ngân vốn đầu cơ công chuyển biến hăng hái, tăng 26,15% so với cùng kỳ 5 2019, đạt gần 26% kế hoạch giao. Mặc dầu gặp nhiều gian nan do dịch bệnh, thiên tai như: hạn hán, thâm nhập mặn, mưa đá… khu vực nông nghiệp nhìn chung tăng trưởng bất biến; năng suất lúa đông xuân tăng so với cùng kỳ, đời sống dân cày được cải thiện. Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu hồi phục, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 11,2% so với tháng trước. Khu vực dịch vụ từng bước được khôi phục, đặc trưng là du hý nội địa, vận chuyển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng tăng 26,9%. Chỉ số PMI tháng 5 tăng 10 điểm, mức tăng cao nhất của khu vực Đông Nam Á. Phát triển công ty có bước cải thiện, hồi phục rõ nét; cả nước có 10,7 ngàn công ty đăng ký thành lập mới, tăng 36,1%. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông tin truyền thông có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 45 5 giải phóng hoàn toàn miền Nam, hợp nhất tổ quốc và 130 5 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khích lệ, động viên, khơi dậy niềm kiêu hãnh dân tộc. Công việc chăm nom sức khỏe quần chúng, an sinh xã hội được ân cần tiến hành tốt. Các cơ chế cung ứng người dân gặp vấn đề do đại dịch Covid-19 được khai triển hăng hái, thu được sự ân cần, ủng hộ của Nhân dân. Thị trường lao động có dấu hiệu khả quan; lao động, việc làm từng bước bất biến. Các lĩnh vực giáo dục, huấn luyện, khoa học và công nghệ có những chuyển biến hăng hái. Công việc đối ngoại được chú trọng. Quốc phòng, an ninh, thứ tự an toàn xã hội được giữ vững; thứ tự an toàn giao thông căn bản được đảm bảo.
Tuy nhiên, nước ta vẫn còn đương đầu với nhiều gian nan, thử thách. Đại dịch Covid-19 trên toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp, căng thẳng thương nghiệp tiếp diễn xu thế tăng. Sức ép lạm phát ngày càng tăng. Nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có xu thế giảm. Hợp lý ngân sách nhà nước gặp vấn đề; bội chi ngân sách có xu thế ngày càng tăng. Gicửa ải ngân vốn đầu cơ công có cải thiện mà còn chậm. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực còn gian nan, tác động tới việc làm và đời sống của công nhân.
Trước tình hình đấy, Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương cương quyết ko lùi bước trước gian nan, tiếp diễn cố gắng tiến hành “chỉ tiêu kép”, ko được chủ quan, kiểm soát tốt dịch Covid-19, ko để lây lan trong số đông; tiến hành quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, biện pháp tăng trưởng kinh tế – xã hội, quyết tâm đạt mức cao nhất các mục tiêu của kế hoạch 5 2020; trong đấy bền chí chỉ tiêu bất biến vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu cơ công; xác định rõ đây là 1 nhiệm vụ chính trị quan trọng; cùng lúc tập hợp tiến hành tốt 1 số nội dung sau:
– Tiếp tục theo dõi sát tình hình toàn cầu, khu vực, nhất là các bên to, và trong nước, chủ động có đối sách, biện pháp thích hợp, kịp thời. đẩy nhanh tiến độ khai triển hiệu quả các gói cung ứng an sinh xã hội, tín dụng và tài khóa cho các nhân vật gặp vấn đề do dịch bệnh gây ra; cùng lúc khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức tiến hành Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 5 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, biện pháp tiếp diễn tháo gỡ gian nan cho sản xuất kinh doanh, xúc tiến giải ngân vốn đầu cơ công và đảm bảo thứ tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ sắp đặt, cổ phần hóa, thoái vốn công ty nhà nước. Tiếp tục tiến hành có hiệu quả các Nghị quyết số 35/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện mạnh bạo môi trường kinh doanh, tăng lên năng lực cạnh tranh, xúc tiến công ty tăng trưởng, nhất là các công ty bé và vừa.
– Từng bộ, ngành, địa phương mau chóng giải quyết gian nan, khôi phục mạnh bạo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khắc phục việc làm, bất biến đời sống của quần chúng; tận dụng cơ hội, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, tăng lên năng lực nội tại từng ngành, từng lĩnh vực; đổi mới cách làm, tiếp diễn phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, lôi cuốn mọi nguồn lực cho tăng trưởng ngành, lĩnh vực, địa phương. Đặc thù, các địa phương cột trụ, đầu tàu kinh tế của cả nước và các vùng kinh tế trọng tâm phải cố gắng, tạo lan tỏa trong hồi phục tăng trưởng kinh tế sau dịch, lôi cuốn các nguồn lực cho đầu cơ tăng trưởng, quyết tâm xong xuôi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 2020.
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp diễn quản lý cơ chế tiền tệ chủ động, cởi mở, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với cơ chế tài khóa và các cơ chế khác để góp phần kiểm soát lạm phát, giữ vững bất biến kinh tế vĩ mô, bảo đảm thanh khoản và vốn tín dụng cho nền kinh tế, góp phần xúc tiến tăng trưởng kinh tế – xã hội.
– Bộ Vốn đầu tư đẩy mạnh kỷ luật nguồn vốn – ngân sách nhà nước, tiến hành triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Chỉ đạo tiến hành các giải pháp tranh đấu phòng, chống phiền phức, sách nhiễu, bị động trong cơ thuế quan và thương chính; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ dẫn, tổng hợp những đề nghị, kiến nghị của Ủy ban quần chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương liên can tới xếp đặt kinh phí chi trả, cung ứng các nhân vật gặp vấn đề do đại dịch Covid-19 gây ra theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
– Bộ Kế hoạch và Đầu cơ chủ trì, phối hợp với Bộ Vốn đầu tư và các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc tiến độ tiến hành kế hoạch giải ngân vốn đầu cơ công nguồn ngân sách nhà nước và vốn vay ODA, kịp thời tháo gỡ gian nan cho từng dự án để đẩy nhanh tiến độ tiến hành, giải ngân theo quy định.
– Bộ Công Thương phối hợp với bộ, ngành, địa phương tăng nhanh kích chuồng xí dùng nội địa, tăng trưởng mạnh bạo thị phần trong nước. Thúc đẩy kết hợp tăng trưởng công nghiệp cung ứng, giúp cho các công ty Việt Nam tham dự vào chuỗi trị giá khu vực, thế giới. Phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại công ty lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng; khẩn trương kiểm tra, cơ cấu lại nguồn điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân; báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phê chuẩn việc tăng trưởng thích hợp các nguồn điện gió, điện mặt trời.
– Bộ Xây dựng phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các địa phương, nhất là Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế trọng tâm xúc tiến tăng trưởng nhà ở xã hội cho người lao động, người thu nhập thấp. Có biện pháp thích hợp, tháo gỡ gian nan, xúc tiến thị phần bất động sản tăng trưởng lành mạnh; phối hợp Bộ Khoáng sản và Môi trường nghiên cứu, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản du hý, nghỉ dưỡng. Nghiên cứu, xây dựng và đề nghị Chính phủ về 1 số chế độ, cơ chế tăng trưởng nhà ở thương nghiệp giá thấp. Tổng hợp kết quả thật hiện chương trình cung ứng xây dựng nhà ở cho người có công với cách mệnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 5 2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương có phương án điều tiết hiệu quả để khuyến mãi thịt lợn với các biện pháp thích hợp, căn cơ, khuyến khích đầu cơ quy mô to, phần mềm công nghệ tiên tiến, nhất là khắc phục khâu đầu vào, giống, thức ăn, đẩy nhanh tái đàn gắn với khống chế thổ tả lợn châu Phi cùng các giải pháp khác, đảm bảo lợi quyền của người tiêu dùng. Chủ động đối phó với thiên tai, dịch bệnh và tổ chức tốt tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đủ nước sạch cho người dân lúc hạn hán, thâm nhập mặn. Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao trong việc tiến hành các biện pháp nhằm cơ cấu lại, khơi thông thị phần xuất khẩu nông phẩm.
– Bộ Khoáng sản và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu cơ và các địa phương có chế độ, giải pháp điều hành đất đai tại các khu vực có địa điểm chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh.
– Bộ Giao thông vận chuyển tập hợp đẩy nhanh tiến độ khai triển các dự án giao thông trọng tâm như: Công trình xây dựng nhà ga T3 cảng hàng ko quốc tế Tân Sân Nhất; 02 dự án cải tạo, tăng cấp đường cất, hạ cánh, đường lăn phi trường Tân Sơn Nhất và Nội Bài; dự án phi trường quốc tế Long Thành; khai triển ngay các thủ tục đối với các dự án đầu cơ công và các dự án theo bề ngoài PPP thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại công ty khẩn trương đề nghị tháo gỡ vốn đầu tư đối ứng của dự án đường bộ cao tốc Bến Lức – Long Thành. Tiếp tục tháo gỡ gian nan, đẩy nhanh tiến độ tiến hành dự án thu phí sử dụng đường bộ theo bề ngoài điện tử tự động ko ngừng.
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ chương trình toàn cục kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7; tổng kết 10 5 tiến hành Đề án Phát triển nghề công việc xã hội công đoạn 2010-2020. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương tiến hành tốt Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo tiến hành quyền trẻ con và bảo vệ trẻ con. Tổ chức chỉ dẫn hoạt động vui chơi lành mạnh cho trẻ con, nhất là việc phòng, chống đuối nước cho trẻ con trong dịp hè. Ủy ban quần chúng các đơn vị quản lý, các trường học, cơ sở giáo dục xác định rõ nghĩa vụ, cùng phối hợp với gia đình và sự giám sát của các tổ chức đoàn thể trong việc phòng, chống bạo lực trẻ con; xử lý nghiêm các hành vi bạo lực trẻ con.
Đôn đốc các địa phương tổ chức khai triển các cơ chế cung ứng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo công khai, sáng tỏ, dễ dãi hóa thứ tự, thủ tục, tạo thuận tiện cho các nhân vật được cung ứng. Ủy ban quần chúng cấp tỉnh đẩy nhanh công việc kiểm tra, xem xét để cung ứng cho các nhân vật xác thực, kịp thời, cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các địa phương công khai việc tiến hành cung ứng người dân và công ty gặp vấn đề do đại dịch Covid-19 để người dân giám sát, cùng lúc đẩy mạnh rà soát, kiểm soát để cung ứng đúng nhân vật, ko để trục lợi cơ chế. Cùng lúc, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên can kiểm tra, bình chọn, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn về việc sửa đổi Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 5 2020 theo hướng xây dựng mục tiêu thích hợp, giúp cho các công ty gặp vấn đề do đại dịch Covid-19 được tiếp cận tín dụng cho vay để trả lương dừng việc cho công nhân.
– Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao xử lý chi tiết và kiểm soát chặt chẽ nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế và các nước trợ giúp để sử dụng hiệu quả, ko để hoang toàng nguồn lực.
– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng, cơ cấu lại thị phần du hý, tập hợp xúc tiến thị phần du hý trong nước; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tăng nhanh thông tin, tuyên truyền thúc đẩy du hý nội địa với thông điệp Du lịch Việt Nam an toàn, người Việt Nam đi du hý Việt Nam. Tiếp tục khai triển mạnh bạo các chương trình kích cầu du hý nội địa.
– Bộ Giáo dục và Huấn luyện phối hợp với các địa phương lãnh đạo các trường học đẩy mạnh tổ chức hoạt động vui chơi trong nhà trường, phối hợp dạy kĩ năng bơi cho học trò để phòng, chống đuối nước trong dịp nghỉ hè. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khai triển chương trình giáo dục rộng rãi mới, nhất là việc đưa vào sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới. Chủ trì, phối hợp với Bộ Vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ và cầc bộ, cơ quan liên can khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ chế độ nguồn vốn đặc biệt của trường Đại học Việt – Nhật. Chủ trì đề nghị và phối hợp với các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Vốn đầu tư và các bộ cơ quan liên can phê chuẩn việc cung ứng công nhân làm việc trong các cơ sở giáo dục bị tạm hoãn hiệp đồng lao động, nghỉ ko lương, bị xong xuôi hiệp đồng lao động mà chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; các cơ chế, cơ chế cho các cơ sở giáo dục bị tác động do dịch Covid-19; cơ chế đối với việc dạy học, đào tạo thầy cô giáo online. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành liên can lãnh đạo thanh tra, rà soát, giám sát chặt chẽ kỳ thi tốt nghiệp trung học rộng rãi và tuyển sinh đại học, cao đẳng 5 2020; phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò của Chiến trận Quốc gia Việt Nam trong việc tiến hành nhiệm vụ này.
– Các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương tổ chức nghiêm chỉnh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học rộng rãi và tuyển sinh đại học, cao đẳng 5 2020. Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương chịu nghĩa vụ toàn diện về tổ chức kỳ thi. Các địa phương đẩy mạnh đầu cơ hạ tầng trường học, hàng ngũ thầy cô giáo, đảm bảo đủ điều kiện dạy và học, phục vụ đề nghị đổi mới giáo dục, đặc trưng là việc khai triển Chương trình giáo dục rộng rãi mới.
– Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp diễn tăng nhanh khai triển Đề án Cung ứng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới thông minh non sông; công việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí óc; xúc tiến tăng trưởng công ty hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới thông minh, phần mềm khoa học, công nghệ dùng cho tăng trưởng các đơn vị quản lý, lĩnh vực, địa phương.
– Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức khai triển việc bình chọn, đề nghị khen thưởng kịp thời các tư nhân, số đông liên can trong việc tham dự phòng, chống dịch Covid-19.
– Phân công Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lãnh đạo các cơ quan liên can nghiên cứu, đề nghị biện pháp xử lý sớm, tránh để hoang toàng của cải của vụ án kinh tế, tham nhũng.
– Phân công Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên can phê chuẩn, có phương án thích hợp mở 1 số đường bay quốc tế kết nối với các điểm trung chuyển để đưa người Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, nhà điều hành công ty, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài và nhà đầu cơ vào Việt Nam, đảm bảo an toàn phòng dịch trong số đông.
– Bộ Quốc phòng lãnh đạo lực lượng tác dụng bám sát diễn biến tình hình, chủ động phương án ứng phó với các cảnh huống, giữ vững chủ quyền non sông, đảm bảo an toàn cao nhất các hoạt động kinh tế biển.
– Bộ Công an tiếp diễn theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động đối phó với các cảnh huống nảy sinh, đảm bảo an ninh non sông và thứ tự an toàn xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ các đơn vị quản lý; tập hợp trấn áp các loại phạm nhân, đặc trưng là các bề ngoài lừa lật cướp đoạt của cải trong lĩnh vực nguồn vốn, nhà băng, bất động sản, dự án đầu cơ, môi giới việc làm, lao động và học tập tại nước ngoài, thương nghiệp điện tử, an ninh mạng… Tăng mạnh công việc tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, thứ tự, duy trì thứ tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ, đảm bảo an toàn cho người dân, công ty.
– Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên can sẵn sàng các phương án tổ chức tỷ mỉ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36.
– Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp diễn tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp đẩy nhanh tiến trình tăng trưởng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và công ty điện tử và trả tiền điện tử; khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý đối với 1 số mẫu hình kinh doanh mới trên nền móng công nghệ số. Chỉ đạo cơ quan tin báo đẩy mạnh thông tin truyền thông về những thành công trong phòng, chống dịch Covid-19; những biện pháp, cơ chế tháo gỡ gian nan, những mẫu hình mới, kinh nghiệm tốt trong xúc tiến hồi phục và tăng trưởng kinh tế – xã hội; kịp thời đề đạt những vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ và những chuyển biến hăng hái trong tăng trưởng kinh tế – xã hội của tổ quốc. Tiếp tục sắp đặt cơ quan tin báo, nhất là đối với các tin báo. Phối hợp, chỉ dẫn Bộ Giáo dục và Huấn luyện đảm bảo an toàn thông tin lúc sử dụng các ứng dụng, phương tiện dạy học online, cung ứng giá, gói cước và các cơ sở vật chất khác, tạo điều kiện phần mềm công nghệ trong dạy học.
– Các thành viên Chính phủ theo dõi, nắm bắt những vấn đề đại biểu Quốc hội, cử tri và quần chúng ân cần, chủ động sẵn sàng, báo cáo giải trình, cung ứng đầy đủ thông tin liên can tới ngành, lĩnh vực điều hành cho các đại biểu Quốc hội, tin báo; đặc trưng xem xét việc tiến hành các cam kết, lời hẹn tại các kỳ họp trước.
– Các bộ, cơ quan, địa phương theo tác dụng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được cắt cử, sẵn sàng tốt công việc sơ kết, bình chọn tình hình tiến hành 6 tháng đầu 5 2020, đề ra các nhiệm vụ, biện pháp tháo gỡ gian nan, xong xuôi chiến thắng các chỉ tiêu, nhiệm vụ của 5 2020; sẵn sàng khai triển xây dựng kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước, đầu cơ công 5 2021 và công đoạn 2021-2025, tạo nền móng chắc chắn cho hồi phục và tăng trưởng tổ quốc chỉ mất khoảng đến.
2. Về tháo gỡ gian nan, xử lý kiến nghị của công ty chỉ mất khoảng đại dịch Covid-19
Chính phủ đề nghị:
– Các bộ, ngành, địa phương theo tác dụng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tiến hành nghiêm chỉnh lãnh đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 5 2020 của Chính phủ và các văn bản liên can; tiếp diễn kiểm tra, sửa đổi, bổ sung ngay các quy định luật pháp chồng chéo, tranh chấp theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định để tháo gỡ, cải thiện môi trường đầu cơ kinh doanh, lôi cuốn đầu cơ, xúc tiến sản xuất, kinh doanh tăng trưởng.
– Văn phòng Chính phủ chuyển các kiến nghị chưa được phê chuẩn, khắc phục theo báo cáo số 728/PTM-KTTH ngày 26 tháng 5 5 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tới các bộ, cơ quan tác dụng phê chuẩn, xử lý theo thẩm quyền; theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý các kiến nghị của công ty, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS
Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên can tiếp nhận quan điểm Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước lúc thừa giao cho Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.
4. Về khắc phục vướng mắc trong việc tiến hành Điểm c Khoản 3 Điều 18 và Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP về chỉ dẫn cụ thể Luật Chăn nuôi
Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên can kiểm tra toàn cục Nghị định 13/2020/NĐ-CP, xác định các vướng mắc, bất cập chi tiết trong giai đoạn tiến hành các quy định Điểm c Khoản 3 Điều 18, Khoản 2 Điều 29 Nghị định 13/2020/NĐ-CP và các quy định của luật pháp hiện hành có liên can tới việc tiếp thu vật nuôi sống vào Việt Nam và giấy chứng thực lưu hành tự do; báo cáo bình chọn đầy đủ, chi tiết nguyên cớ vướng mắc (do quy định luật pháp hay giai đoạn thực thi luật pháp). Trên cơ sở đấy, đề nghị việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 13/2020/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 5 2020.
Trong thời kì chưa sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP, Chính phủ hợp nhất ngưng hiệu lực thi hành đối với quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 18 và Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP cho tới thời khắc Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
5. Về ban hành văn bản quy định cụ thể và tiến hành nhiệm vụ Chính phủ giao
a) Về ban hành văn bản quy định cụ thể: Đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có văn bản quy định cụ thể còn nợ đọng trực tiếp lãnh đạo, khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên can hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.
b) Về tình hình tiến hành Chương trình công việc và nhiệm vụ giao:
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo cắt cử khẩn trương lãnh đạo quyết liệt việc xây dựng, hoàn thiện, trình các đề án trong Chương trình công việc còn nợ đọng trước ngày 10 tháng 6 5 2020 và xong xuôi các nhiệm vụ giao đã quá hạn; cùng lúc chủ động xây dựng, trình đúng tiến độ 59 đề án theo Chương trình công việc tháng 6 5 2020 và tiến hành các nhiệm vụ giao còn trong hạn, nhất là các nhiệm vụ giao liên can tới hoàn thiện thiết chế, tháo gỡ gian nan, vướng mắc về chế độ, cơ chế được giao tại các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.
c) Các Bộ, cơ quan theo cắt cử sẵn sàng các hội nghị chuyên đề và dự thảo các văn bản lãnh đạo, quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo cắt cử tại văn bản số 4108/VPCP-TH ngày 26 tháng 5 5 2020.
6. Về dự án Luật Lực lượng tham dự bảo vệ an ninh thứ tự ở cơ sở
Chính phủ hợp nhất căn bản phê duyệt Đề xuất xây dựng Luật Các lực lượng tham dự bảo vệ an ninh, thứ tự ở cơ sở.
Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên can tiếp nhận quan điểm các thành viên Chính phủ; tiếp diễn chỉnh lý, hoàn thiện Đề xuất xây dựng Luật; báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có quan điểm trước lúc trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, quyết định.
Giao Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa giao cho Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn, bổ sung Đề xuất xây dựng Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 5 2020 để trình Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, cho quan điểm tại kỳ họp thứ 10.
7. Về dự định bản lĩnh hợp lý ngân sách nhà nước cho chi đầu cơ tăng trưởng công đoạn 2021 – 2025
Giao Bộ Vốn đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp hợp nhất phương án, báo cáo Thường trực Chính phủ phê chuẩn, quyết định trước ngày 15 tháng 6 5 2020 trước lúc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.
8. Về tình hình tiến hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 5 2019
Các bộ, ngành, địa phương tiếp diễn tiến hành nghiêm chỉnh, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra 5 2020 tại Nghị quyết số 17/NQ-CP, nhất là việc xong xuôi mục tiêu 30% dịch vụ công online chừng độ 4 trong 5 2020; tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (ko bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông báo chí cáo non sông; kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử của bộ, ngành, địa phương theo Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nền móng tích hợp, san sớt dữ liệu, kết nối với nền móng tích hợp, san sớt dữ liệu non sông; khai triển hoạt động giám sát, quản lý an toàn, an ninh mạng tập hợp thích hợp, đảm bảo hiệu quả.
Bộ Công an tập hợp đẩy nhanh tiến độ khai triển Cơ sở dữ liệu non sông về dân cư.
Bộ Khoáng sản và Môi trường đẩy nhanh tiến độ khai triển Cơ sở dữ liệu đất đai non sông./.

Nơi nhận:– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– HĐND, UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án quần chúng vô thượng;– Viện Kiểm sát quần chúng vô thượng;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Gigiết hại nguồn vốn non sông;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– UBTW Chiến trận Quốc gia Việt Nam; – Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;– Lưu: Văn thư, TH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

[rule_2_plain]

#Nghị #quyết #91NQCP


Back to top button