Pháp Luật

Nghỉ thai sản có được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 116?

Nghỉ thai sản có thừa hưởng cung ứng từ Nghị quyết 116 ko? Ngày 24 tháng 9 5 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116 để cung ứng công nhân bị tác động bởi dịch Covid. Ai có thể nhận cung ứng theo Nghị quyết 116? Người lao động nghỉ thai sản có thừa hưởng cung ứng từ Nghị quyết này ko?

1. Nhân vật được cung ứng theo Nghị quyết 116

Các nhân vật sau đây bị tác động bởi dịch Covid-19 sẽ được cung ứng vốn đầu tư theo Nghị quyết 116:

  • Người lao động tham dự bảo hiểm thất nghiệp tính tới ngày 30 tháng 9 5 2021 (ko bao gồm công nhân đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang quần chúng, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên).
  • Người lao động dừng tham dự bảo hiểm thất nghiệp do kết thúc hiệp đồng lao động, hiệp đồng làm việc từ ngày 01 tháng 01 5 2020 tới ngày 30 tháng 9 5 2021 thì có thời kì đóng bảo hiểm thất nghiệp. được bảo lưu theo quy định của luật pháp về việc làm, ngoại trừ người đang hưởng lương hưu hàng tháng.

2. Nghỉ thai sản có thừa hưởng cung ứng từ Nghị quyết 116 ko?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 28 thì nhân vật là công nhân đang tham dự bảo hiểm thất nghiệp tính tới ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham dự bảo hiểm thất nghiệp của các cơ quan liên can). bảo hiểm xã hội). Mặt khác, nội dung này đã được nêu trong Báo cáo nhận định số 139 / BCTĐ-BTP ngày 28/9/2021 của Bộ Tư pháp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tiến hành cơ chế cung ứng. Người lao động và người sử dụng lao động bị tác động bởi đại dịch COVID-19 được trích từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giải trình tại Báo cáo số 138 / BC-LĐXHXH ngày 30/9/2021 kèm theo Tờ trình số 84 / TT- LĐTBXH ngày 30/9/2021 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021 / QĐ-TTg.

=> Người lao động tham dự bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở hiệp đồng lao động / hiệp đồng làm việc đã ký với người sử dụng lao động. Tới ngày 30/9/2021, công nhân chưa kết thúc hiệp đồng lao động / hiệp đồng làm việc, thuộc danh sách tham dự bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội nên vẫn được coi là tham dự bảo hiểm thất nghiệp và được cung ứng. căn cứ vào thời kì đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (kể cả trường hợp tạm hoãn hiệp đồng lao động hoặc hiệp đồng làm việc, nghỉ ko hưởng lương, dừng việc, thai sản,…) chỉ cần khoảng từ 01/01/2020 tới 30/09/2021.

=> Người lao động thôi việc hưởng cơ chế thai sản vẫn thừa hưởng theo Nghị định 116 nếu có tên trong danh sách tham dự bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội tới hết ngày 30/09/2021.

3. Khi nào công nhân ko thừa hưởng các lợi quyền theo Nghị quyết 116?

Trong các trường hợp sau, công nhân đang làm việc sẽ ko thừa hưởng các lợi quyền theo Nghị quyết 116:

  • Người lao động đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang quần chúng, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.
  • Người lao động đang làm việc theo hiệp đồng lao động dưới 3 tháng. Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm 2013, nếu công nhân làm việc theo hiệp đồng lao động xác định thời hạn dưới 3 tháng thì công nhân sẽ ko được đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do ấy, người này sẽ ko được xét cấp dưỡng theo Nghị quyết 116.
  • Người lao động đang thử việc theo hiệp đồng thử việc. Người lao động làm việc theo hiệp đồng thử việc cũng ko được đóng bảo hiểm thất nghiệp nên ko được xét cung ứng tiền.
  • Những người nghỉ thai sản trên 14 ngày, tính tới ngày 30/9/2021.
  • Người lao động nghỉ ốm từ 14 ngày trở lên trong tháng 9/2021.

Thí điểm vừa gửi tới bạn đọc câu giải đáp cho câu hỏi “Nghỉ thai sản có thừa hưởng cung ứng từ Nghị quyết 116 ko?” và những người nhận và ko nhận cung ứng theo Nghị quyết 116.

Nghị quyết 116 được Chính phủ ban hành nhằm giúp công nhân bất biến lúc bị tác động bởi dịch Covid. Bạn nên thông suốt các quy định tại Nghị quyết này để xác định xem mình có thuộc nhân vật được cung ứng hay ko.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên can trong lĩnh vực Hỏi – Đáp Pháp luật.

Những bài viết liên can:

  • Có được thưởng Tết lúc đang nghỉ thai sản ko?

.


 

Thông tin thêm

Nghỉ thai sản có thừa hưởng cung ứng từ Nghị quyết 116?

[rule_3_plain]

Nghỉ thai sản có thừa hưởng cung ứng từ Nghị quyết 116? Ngày 24 tháng 9 5 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116 để cung ứng công nhân bị tác động bởi dịch Covid. Những nhân vật nào được nhận cung ứng theo Nghị quyết 116? Người lao động nghỉ thai sản có thừa hưởng cung ứng từ Nghị quyết này hay ko?
1. Những nhân vật được nhận cung ứng theo Nghị quyết 116
Những nhân vật sau đây bị tác động do dịch Covid sẽ được nhận cung ứng bằng tiền theo Nghị quyết 116:

Người lao động đang tham dự bảo hiểm thất nghiệp tại thời khắc ngày 30 tháng 9 5 2021 (ko bao gồm công nhân đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang quần chúng và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên).
Người lao động đã ngừng tham dự bảo hiểm thất nghiệp do kết thúc hiệp đồng lao động hoặc hiệp đồng làm việc trong vòng thời kì từ ngày 01 tháng 01 5 2020 tới hết ngày 30 tháng 9 5 2021 có thời kì đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của luật pháp về việc làm, ko bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

2. Nghỉ thai sản có thừa hưởng cung ứng từ Nghị quyết 116?

Theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 28, thì nhân vật được cung ứng là công nhân đang tham dự BHTN tại thời khắc ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách đang tham dự BHTN của cơ quan BHXH). Mặt khác, nội dung này đã được nêu trong Báo cáo nhận định số 139/BCTĐ-BTP ngày 28/9/2021 của Bộ Tư pháp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tiến hành cơ chế cung ứng công nhân và người sử dụng lao động bị tác động bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN và đã được Bộ LĐTB&XH giải trình tại Báo cáo số 138/BC-LĐXHXH ngày 30/9/2021 kèm theo Tờ trình số 84/TTr-LĐTBXH ngày 30/9/2021 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.
=> Người lao động tham dự BHTN trên cơ sở hiệp đồng lao động/hiệp đồng làm việc đã giao ước với người sử dụng lao động. Tại thời khắc ngày 30/9/2021 công nhân chưa kết thúc hiệp đồng lao động/hiệp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham dự BHTN của cơ quan BHXH nên vẫn được coi là đang tham dự BHTN và được cung ứng trên cơ sở thời kì đã đóng BHTN, nhưng mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hiệp đồng lao động, hoặc hiệp đồng làm việc, thôi việc ko hưởng lương, dừng việc, việc hưởng cơ chế thai sản… chỉ cần khoảng từ ngày 1/1/2020 tới ngày 30/9/2021).
=> Người lao động đang nghỉ thai sản vẫn thừa hưởng trợ cấp theo Nghị định 116 nếu có tên trong danh sách tham dự bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội tới ngày 30/9/2021.
3. Người lao động ko thừa hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 116 lúc nào?
Những trường hợp sau đây, công nhân đang làm việc sẽ ko được nhận trợ cấp theo Nghị quyết 116:

Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang quần chúng và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.
Người lao động đang làm việc theo hiệp đồng lao động dưới 3 tháng. Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm 5 2013, nếu làm việc theo hiệp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, công nhân sẽ ko được đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do ấy người này sẽ ko được coi xét hưởng cung ứng theo Nghị quyết 116.
Người lao động thử việc theo hiệp đồng thử việc. Người lao động làm việc theo hiệp đồng thử việc cũng ko được đóng bảo hiểm thất nghiệp nên cũng ko được coi xét hưởng tiền cung ứng.
Người đang nghỉ hưởng cơ chế thai sản hơn 14 ngày tính tới ngày 30/9/2021.
Người lao động nghỉ hưởng cơ chế ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng 9.2021.

Hoa Tiêu vừa gửi tới độc giả câu giải đáp cho câu hỏi “Nghỉ thai sản có thừa hưởng cung ứng từ Nghị quyết 116?” và các nhân vật được nhận, ko được nhận cung ứng theo Nghị quyết 116.
Nghị quyết 116 được Chính phủ ban hành nhằm giúp công nhân được bất biến lúc gặp tác động của dịch Covid. Các bạn nên nắm rõ quy định trong Nghị quyết này để xác định xem mình có thuộc diện thừa hưởng cung ứng ko nhé.
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên can tại mảng Hỏi đáp luật pháp.
Các bài viết liên can:

Đang nghỉ thai sản có được thưởng Tết ko?

TagsHành chính

[rule_2_plain]

#Nghỉ #thai #sản #có #được #hưởng #hỗ #trợ #từ #Nghị #quyết


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/nghi-thai-san-co-duoc-huong-ho-tro-tu-nghi-quyet-116-2/

Back to top button