Những chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017

07 cơ chế mới có hiệu lực từ cuối tháng 5/2017

07 cơ chế mới có hiệu lực từ cuối tháng 5/2017 như: Bộ chỉ tiêu bình chọn HTX nông nghiệp 5 2017; Chỉ dẫn mới về khấu hao đối với của cải hỗn hợp gia đình; Cung cấp 100% kinh phí ban bố thông tin về công nghiệp cung ứng. Để biết thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo nó.

Từ tháng 5/2017, nhiều cơ chế mới có hiệu lực

Chỉ dẫn mới về tiền công đóng BHXH có hiệu lực từ ngày 1/5/2017

Chỉ dẫn mới về đóng bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 01/5/2017

Từ ngày 21/5 – 31/5/2017, nhiều văn bản mới có hiệu lực thi hành; Theo ấy, có những nội dung đáng để ý như sau:

07 chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 5/2017

1. Tiêu chí bình chọn hiệp tác xã nông nghiệp 5 2017

Ngày 17/4/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2017 / TT-BNNPTNT chỉ dẫn phân loại, bình chọn hiệp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo ấy, có 06 chỉ tiêu để bình chọn HTX nông nghiệp, bao gồm:

 • Doanh thu và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 của HTX;
 • Quyền lợi của xã viên;
 • Vốn lưu động của hiệp tác xã;
 • Quy mô thành viên tác động hăng hái tới tập thể;
 • Cộng tác xã được khen thưởng trong 5;
 • Sự ưng ý của thành viên đối với HTX.

Ngoài ra, Thông tư 09/2017 / TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 31/5/2017) cũng quy định về cách thức và thứ tự nhận định.

2. Chỉ dẫn mới về khấu hao đối với của cải hỗn hợp gia đình

Từ ngày 26/5/2017, Thông tư 28/2017 / TT-BTC sửa đổi 1 số điều của Thông tư 45/2013 / TT-BTC và Thông tư 147/2016 / TT-BTC về điều hành, sử dụng và trích khấu hao của cải cố định (TSCĐ) có hiệu lực.

Theo ấy, chỉ dẫn chi tiết việc trích khấu hao đối với của cải là nhà ở hỗn hợp vừa dùng cho sản xuất kinh doanh của công ty vừa để bán, cho thuê; Tỉ dụ, 1 số điểm đáng để ý như sau

 • Đối với phần trị giá của cải (diện tích) tòa nhà để sản xuất, kinh doanh và cho thuê (trừ trường hợp cho thuê nguồn vốn) được ghi nhận là của cải cố định và được trích khấu hao theo quy định;
 • Còn trị giá của cải (diện tích) công trình để bán thì ko hạch toán là TSCĐ, ko trích khấu hao và theo dõi là của cải để bán.
 • Việc phân bổ trị giá phân bổ theo tỉ lệ giữa trị giá từng khu vực theo mục tiêu sử dụng trên tổng trị giá công trình, hoặc diện tích thực tiễn sử dụng cho từng mục tiêu.

3. Cung cấp 100% kinh phí ban bố thông tin về công nghiệp cung ứng

Quyết định 10/2017 / QĐ-TTg về việc điều hành và tiến hành Chương trình tăng trưởng công nghiệp cung ứng có hiệu lực từ ngày 25/5/2017.

Theo ấy, Nhà nước cung ứng 100% kinh phí xây dựng và ban bố thông tin hàng 5 về công nghiệp cung ứng đối với các hoạt động sau:

 • Khảo sát, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu công ty sản xuất thành phẩm và thành phầm công nghiệp cung ứng trong lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử, sản xuất và lắp ráp oto, cơ khí chế tác. thông minh, công nghiệp công nghệ cao;
 • Mua cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành công nghiệp cung ứng (đối với dữ liệu trong nước ko có sẵn hoặc ko đáng tin tưởng);
 • Cung cấp thông tin về cung cầu về thị phần thành phầm công nghiệp cung ứng và các cơ chế về công nghiệp cung ứng;
 • Tổ chức hội thảo hàng 5 để ban bố thông tin về năng lực sản xuất công nghiệp cung ứng tổ quốc;
 • Xuất bản các ấn phẩm về công nghiệp cung ứng;
 • Quản lý trang web về công nghiệp cung ứng.

Ngoài ra, Quyết định 10/2017 / QĐ-TTg cũng quy định mức cung ứng huấn luyện tăng lên chất lượng nguồn nhân công phục vụ đề nghị của ngành sản xuất thành phầm công nghiệp cung ứng.

4. Huỷ bỏ nhiều văn bản quy phạm luật pháp

Thông tư 04/2017 / TT-BTP có hiệu lực thi hành từ khi ngày 28 tháng 5 5 2017; do ấy, các tài liệu sau đây sẽ bị huỷ bỏ:

 • Quyết định 483 / TCCB-QĐ ngày 26/7/1993.
 • Thông tư 339/1998 / TT-BTP ngày 19/3/1998.
 • Thông tư liên tịch 01/2005 / TTLT-BTP-BNV ngày 24/01/2005.
 • Thông tư 07/2005 / TT-BTP ngày 31/8/2005.
 • Thông tư liên tịch 04/2006 / TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006.
 • Thông tư 20/2014 / TT-BTP ngày 25/09/2014.

Cùng lúc, huỷ bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 18, Điều 19 và Điều 23 Thông tư 17/2011 / TT-BTP ngày 14 tháng 10 5 2011.

Ngoài ra, các thông tư sau cũng ko kém phần quan trọng:

5. Thông tư 01/2017 / TT-TTCP quy định việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra” (có hiệu lực từ ngày 25/5/2017).

6. Thông tư 84/2017 / TT-BQP quy định về điều hành đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng (có hiệu lực từ ngày 26/5/2017).

7. Thông tư 03/2017 / TT-BTP quy định chức danh, mã ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức chuyên ngành thi hành án dân sự (có hiệu lực từ ngày 22/5/2017).


 

Thông tin thêm

Những cơ chế mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017

[rule_3_plain]

07 cơ chế mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017
07 cơ chế mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017 như: Tiêu chí để bình chọn hiệp tác xã nông nghiệp 5 2017; Chỉ dẫn mới về trích khấu hao với của cải là nhà hỗn hợp; Tài trợ 100% kinh phí để ban bố thông tin về công nghiệp cung ứng. Nội dung cụ thể mời các bạn tham khảo.

Từ tháng 5/2017, nhiều cơ chế mới mở đầu có hiệu lực
Chỉ dẫn mới về tiền công đóng BHXH có hiệu lực từ 01/5/2017
Chỉ dẫn mới về mức đóng BHXH có hiệu lực từ 01/5/2017

Từ ngày 21/5 – 31/5/2017 nhiều văn bản mới mở đầu có hiệu lực thi hành; theo ấy, có những nội dung đáng để ý như sau:

1. Tiêu chí để bình chọn hiệp tác xã nông nghiệp 5 2017
Ngày 17/4/2017, Bộ Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn ban hành Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT chỉ dẫn phân loại và bình chọn hiệp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Theo ấy, có 06 chỉ tiêu để bình chọn hiệp tác xã (HTX) nông nghiệp, gồm:

Doanh thu và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 của HTX;
Ích lợi của các thành viên HTX;
Vốn hoạt động của HTX;
Quy mô thành viên tác động hăng hái tới tập thể;
HTX được khen thưởng trong 5;
Chừng độ ưng ý của thành viên đối với HTX.

Kế bên ấy, Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 31/5/2017) còn quy định về cách thức và trình tự bình chọn.
2. Chỉ dẫn mới về trích khấu hao với của cải là nhà hỗn hợp
Từ ngày 26/5/2017, Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi 1 số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC về cơ chế điều hành, sử dụng và trích khấu hao của cải cố định (TSCĐ) mở đầu có hiệu lực.
Theo ấy, chỉ dẫn chi tiết về việc trích khấu hao đối với các của cải là nhà hỗn hợp vừa dùng dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, vừa dùng để bán hoặc cho thuê; đơn cử 1 số điểm đáng để ý như sau

Đối với phần trị giá của cải (diện tích) tòa nhà dùng cho sản xuất kinh doanh và cho thuê (trừ cho thuê nguồn vốn) được ghi nhận là TSCĐ và được trích khấu hao theo quy định;
Đối với phần trị giá của cải (diện tích) tòa nhà dùng để bán thì ko được hạch toán là TSCĐ, ko được trích khấu hao và theo dõi như 1 của cải để bán.
Việc phân bổ trị giá khấu hao sẽ căn cứ vào tỷ trọng trị giá của từng phần diện tích theo mục tiêu sử dụng trên tổng trị giá công trình, hoặc diện tích thực tiễn sử dụng theo từng mục tiêu.

3. Tài trợ 100% kinh phí để ban bố thông tin về công nghiệp cung ứng
Quyết định 10/2017/QĐ-TTg về quy chế điều hành và tiến hành Chương trình tăng trưởng công nghiệp cung ứng mở đầu có hiệu lực từ ngày 25/5/2017.
Theo ấy, Nhà nước sẽ cung ứng 100% kinh phí vận dụng đối với các hoạt động xây dựng và ban bố thông tin về công nghiệp cung ứng hàng 5, đối với các hoạt động sau:

Khảo sát, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu công ty sản xuất thành phầm hoàn chỉnh và thành phầm công nghiệp cung ứng trong các lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử, sản xuất lắp ráp oto, cơ khí chế tác, công nghiệp công nghệ cao;
Mua cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành công nghiệp cung ứng (đối với các dữ liệu trong nước ko có, hoặc ko tin tưởng);
Cung cấp thông tin cung cầu về thị phần thành phầm công nghiệp cung ứng và cơ chế về công nghiệp cung ứng;
Tổ chức hội thảo hàng 5 ban bố thông tin về năng lực sản xuất công nghiệp cung ứng tổ quốc;
Xuất bản các ấn phẩm về công nghiệp cung ứng;
Vận hành trang thông tin điện tử về công nghiệp cung ứng.

Ngoài ra, Quyết định 10/2017/QĐ-TTg còn quy định về mức cung ứng huấn luyện tăng lên chất lượng nguồn nhân công phục vụ đề nghị của các cấp sản xuất thành phầm công nghiệp cung ứng.
4. Huỷ bỏ nhiều văn bản quy phạm luật pháp
Thông tư 04/2017/TT-BTP mở đầu có hiệu lực từ ngày 28/5/2017; theo ấy, sẽ huỷ bỏ các văn bản sau đây:

Quyết định 483/TCCB-QĐ ngày 26/7/1993.
Thông tư 339/1998/TT-BTP ngày 19/3/1998.
Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 24/01/2005.
Thông tư 07/2005/TT-BTP ngày 31/8/2005.
Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006.
Thông tư 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014.

Cùng lúc, huỷ bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 18, Điều 19 và Điều 23 của Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011.
Ngoài ra còn có những thông tư sau ko kém phần quan trọng:
5. Thông tư 01/2017/TT-TTCP quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” (có hiệu lực từ ngày 25/5/2017).
6. Thông tư 84/2017/TT-BQP quy định điều hành đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng (có hiệu lực từ ngày 26/5/2017).
7. Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự (có hiệu lực từ ngày 22/5/2017).

[rule_2_plain]

#Những #chính #sách #mới #có #hiệu #lực #từ #cuối #tháng


 • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-cuoi-thang-05-2017-2/
Back to top button