Pháp Luật

Những chính sách mới về lương, thưởng Tết của giáo viên

Từ 5 2020 tới 5 2021, sẽ có nhiều chế độ mới liên can tới tiền công, tiền thưởng, cơ chế đối với nhà giáo có hiệu lực và đi vào cuộc sống.

Chính sách tiền công đối với thầy cô giáo, công chức luôn là vấn đề được nhiều người ân cần. Đặc thù là việc thưởng Tết cho thầy cô giáo lúc vấn đề này thường lệ thuộc vào quy chế chi phí tự chủ của từng trường. Tuy nhiên, chỉ cần khoảng đến, việc chi trả lương, thưởng cho thầy cô giáo sẽ được tiến hành theo Nghị quyết 27 / NQ-TW. Dưới đây là 1 số điểm mới về chế độ đãi ngộ thầy cô giáo, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Sẽ có quỹ thưởng Tết riêng cho thầy cô giáo

Mấy hiện tại, câu chuyện thưởng Tết lại được nói đến, với bao xúc cảm của hàng ngũ nhà giáo mỗi lúc Tết tới, xuân về. Vẫn như mọi 5, làm cùng ngành người ta được thưởng mấy chục triệu thì còn gì bằng.

Để những người thầy cô giáo, cũng như bao công nhân khác, có thể thu được chút khích lệ sau 1 5 làm việc nặng nhọc, mỗi lúc Tết tới xuân về, Nghị quyết 27 / NQ-TW về canh tân chế độ tiền công đối với cán bộ, công chức, nhân viên, lực lượng vũ trang và công nhân TP. công ty, có hiệu lực từ ngày 21/5/2018 có nhiều quy định mới về tiền công, tiền thưởng.

Đối với thầy cô giáo, theo ông Hoàng Đức Minh – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ điều hành giáo dục, Bộ GD & ĐT, việc thưởng Tết cho thầy cô giáo hiện tại tùy thuộc vào nơi công việc của thầy cô giáo. cơ sở giáo dục công lập hoặc cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhất là các cơ sở có kết hợp với nước ngoài, do có nguồn thu, hoạt động theo chế độ công ty, tự quản nên thường có mức thưởng Tết khá cao.

Còn đối với các cơ sở giáo dục công lập, việc thưởng Tết lệ thuộc vào sự ân cần của các ngành ủy Đảng, chính quyền địa phương; Việc tiết kiệm ngân sách được giao theo quy chế chi phí nội bộ của từng trường nên xảy ra hiện trạng khen nhiều, thưởng ít, ko khen thưởng.

Nhưng theo Nghị quyết số 27 / NQ-TW, từ 5 2021 sẽ vận dụng hệ thống tiền công mới hợp nhất đối với cán bộ, công chức, nhân viên và lực lượng vũ trang trong toàn hệ thống chính trị.

Theo ấy, khu vực công sẽ thiết kế cơ cấu tiền công mới gồm: “Lương căn bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương); phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương), tiền thưởng (quỹ tiền thưởng khoảng 10% tổng quỹ lương cả 5, ngoại trừ các khoản phụ cấp).

Với quỹ tiền thưởng này, các cơ sở giáo dục sẽ thưởng cho công chức, nhân viên và công nhân. Cùng lúc có thêm điều kiện chăm lo đời sống cho thầy cô giáo cũng như khen thưởng để khích lệ, cổ vũ các thầy cô.

2. Tăng lương cơ sở thì phụ cấp khuyến mãi của thầy cô giáo sẽ tăng

Ngày 12/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã chính thức phê duyệt Nghị quyết số 86/2019 / QH14 về dự toán ngân sách nhà nước 5 2020, trong ấy đáng để mắt có nội dung điều chỉnh tiền công. nền móng.

Theo ấy, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng / tháng lên 1,6 triệu đồng / tháng từ khi ngày 1/7/2020. Đây là mức tăng cao nhất trong khoảng 8 5 quay về đây.

Do khi này lương của thầy cô giáo và 1 số phụ cấp vẫn được giữ nguyên theo cách tính như sau: Lương cơ sở x Hệ số nên lúc lương cơ sở tăng thì lương của thầy cô giáo và 1 số khoản phụ cấp cũng được tăng theo. sẽ tăng vọt (mức tăng lương cao nhất lên đến 700.000 đồng / tháng đối với thầy cô giáo phổ biến).

Mức phụ cấp khuyến mãi đối với thầy cô giáo cũng sẽ tăng hơn 7,38% so với quy định hiện hành.

3. Được trả lương theo địa điểm công tác

Cũng theo ý thức Nghị quyết 27, từ 5 2021 sẽ chỉnh sửa chế độ tiền công của cán bộ, công chức, nhân viên, trong ấy có thầy cô giáo. Cách tính lương theo hệ số lương cơ sở ko còn duy trì, thay vào ấy là cách tính lương theo địa điểm việc làm.

Trả lương theo địa điểm việc làm là trả lương theo năng lực thực tiễn, bản lĩnh phục vụ đề nghị công tác, thay vì lệ thuộc vào thâm niên, trình độ như hiện tại.

Như vậy, từ 5 2021, thầy cô giáo càng đạt chuẩn thì lương sẽ càng cao (dù là thầy cô giáo trẻ, mới ra trường). Mức lương mới tiến hành từ 5 2021 cũng sẽ ko thấp hơn mức lương 5 2020 và được tính theo lịch trình tăng lương cơ sở, tiến hành theo quy định của Chính phủ.

xem thêm

  • Thông tư 19/2019 / TT-BGDĐT về bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo
  • Những điều viên chức cần biết về lương và thưởng Tết

 

Thông tin thêm

Những chế độ mới về lương, thưởng Tết của thầy cô giáo

[rule_3_plain]

Từ 5 2020 và 2021 sẽ có rất nhiều chế độ mới liên can tới tiền công, thưởng, cơ chế cho thầy cô giáo có hiệu lực và đi vào cuộc sống.
Chính sách tiền công đối với thầy cô giáo, nhân viên luôn là vấn đề được nhiều người ân cần. Đặc thù là cơ chế tiền thưởng Tết cho thầy cô giáo trong khi vấn đề này thường lệ thuộc vào quy chế chi phí tự chủ của từng trường. Tuy nhiên đến đây việc trả lương thưởng cho thầy cô giáo sẽ được tiến hành theo nghị quyết 27/NQ-TW. Dưới đây là 1 số điểm mới về chế độ lương thưởng của thầy cô giáo, mời các bạn cùng theo dõi.
1. Sẽ có quỹ thưởng Tết riêng cho thầy cô giáo
Những ngày qua, câu chuyện thưởng Tết lại được nói đến, với bao nỗi niềm của hàng ngũ nhà giáo mỗi lúc tết tới, xuân về. Vẫn như mọi 5, cùng công việc trong ngành, người được thưởng chục triệu, nơi lại chẳng có gì.
Để thầy cô giáo, cũng như bất cứ công nhân khác, sau 1 5 làm việc nặng nhọc đều thu được chút khích lệ lúc tết tới thì Nghị quyết 27/NQ-TW về canh tân chế độ tiền công đối với cán bộ, công chức, nhân viên, lực lượng vũ trang và công nhân trong công ty có hiệu lực thi hành ngày 21.5.2018 có nhiều quy định mới về tiền công và thưởng.
Với hàng ngũ nhà giáo, theo ông Hoàng Đức Minh – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ điều hành giáo dục, Bộ Giáo dục Huấn luyện, việc thưởng Tết cho thầy cô giáo hiện tại lệ thuộc vào nơi thầy cô giáo công việc là cơ sở giáo dục công lập hay các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhất là các cơ sở có kết hợp với nước ngoài do có nguồn thu nhập và vận hành theo chế độ công ty, tự chủ nên thường có mức thưởng tết khá cao.
Còn đối với các cơ sở giáo dục công lập, việc thưởng tết lệ thuộc vào sự ân cần của cấp ủy, chính quyền địa phương; việc tiết kiệm ngân sách được giao theo quy chế chi phí nội bộ của mỗi trường, nên có chuyện nơi thưởng nhiều, nơi thưởng ít, nơi lại ko có.
Nhưng theo Nghị quyết số 27/NQ-TW, từ 5 2021 sẽ vận dụng cơ chế tiền công mới hợp nhất đối với cán bộ, công chức, nhân viên, lực lượng vũ trang trong toàn thể hệ thống chính trị.
Theo ấy, khu vực công sẽ thiết kế cơ cấu tiền công mới gồm: “Mức lương căn bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương); các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương), tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền công của 5, ko bao gồm phụ cấp”.
Với quỹ tiền thưởng này, các cơ sở giáo dục sẽ chi thưởng cho công chức, nhân viên và công nhân. Cùng lúc có điều kiện hơn để chăm lo tới đời sống của thầy cô giáo cũng như việc thưởng cho thầy cô giáo để khích lệ, cổ vũ ý thức đối với các nhà giáo.
2. Tăng lương cơ sở, phụ cấp khuyến mãi của nhà giáo sẽ tăng cao
Ngày 12.11.2019 cách đây không lâu, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã chính thức phê duyệt Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước 5 2020, đáng để mắt là nội dung điều chỉnh mức lương cơ sở.
Theo ấy, tiến hành điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1.7.2020. Đây là mức tăng cao nhất trong khoảng 8 5 quay về đây.
Do ở thời khắc này, tiền công và 1 số khoản phụ cấp của thầy cô giáo vẫn được duy trì theo cách tính: Lương cơ sở x Hệ số, nên lúc lương cơ sở tăng, lương và 1 số khoản phụ cấp của thầy cô giáo cũng sẽ tăng vọt (mức tăng lương cao nhất lên tới 700.000 đồng/tháng với thầy cô giáo trung học).
Mức phụ cấp khuyến mãi được lợi đối với nhà giáo cũng sẽ tăng hơn 7,38% so với quy định hiện hành.
3. Thừa hưởng lương theo địa điểm việc làm
Cũng theo ý thức của Nghị quyết 27, từ 5 2021, chế độ tiền công của cán bộ, công chức, nhân viên, trong ấy có thầy cô giáo sẽ được chỉnh sửa. Cách tính lương theo mức lương cơ sở và hệ số lương ko còn được duy trì, thay vào ấy là tính lương theo địa điểm việc làm.
Tiền lương theo địa điểm việc làm là tiền công được trả theo đúng năng lực bản chất, bản lĩnh phục vụ đề nghị công tác, thay vì lệ thuộc vào thâm niên công việc, bằng cấp như hiện tại.
Như vậy, từ 5 2021, thầy cô giáo có chuyên môn càng tốt lương sẽ càng cao (dù là thầy cô giáo trẻ, mới ra trường). Lương mới được tiến hành từ 5 2021 cũng sẽ ko thấp hơn mức lương 5 2020 và được tính theo lịch trình tăng lương cơ sở, tiến hành theo các quy định của Chính phủ.
Xem thêm

Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT về bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo
Những điều công nhân cần biết về tiền công, thưởng Tết tây

[rule_2_plain]

#Những #chính #sách #mới #về #lương #thưởng #Tết #của #giáo #viên


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/nhung-chinh-sach-moi-ve-luong-thuong-tet-cua-giao-vien/

admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button