Wiki

Nulo có nghĩa là gì? Đáp án đúng nhất!

Nulo có nghĩa là gì, nulo là gì, nulo là viết tắt của từ gì, trainghiemhay.com chia sẻ giải thích ý nghĩa nulo đáp án đúng nhất!

Nulo có nghĩa là gì?

                                   
Nulo có nghĩa là:

  • Nulo là tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là không có giá trị, vô dụng, không ra gì; không xứng đáng.
  • Nulo là viết tắt của National Understanding Literature Organization.
  • Nulo là nick name của một tài khoản facebook Bà Dì Nulo.Advertisement


Đó là những nghĩa trong sáng của Nulo, còn nghĩa đen tối của Nulo nữa nhưng trainghiemhay.com không tiện nói ra, các bạn cứ vận dụng tâm hồn đen tối của mình để giải thích nulo có nghĩa là gì nhé! (bằng cách thêm từ + dấu vào cho hợp lý).


Thông tin thêm

Nulo có nghĩa là gì? Đáp án đúng nhất!

Nulo có nghĩa là gì, nulo là gì, nulo là viết tắt của từ gì, trainghiemhay.com chia sẻ giải thích ý nghĩa nulo đáp án đúng nhất!
Nulo có nghĩa là gì?
                                   Nulo có nghĩa là:
Nulo là tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là không có giá trị, vô dụng, không ra gì; không xứng đáng.
Nulo là viết tắt của National Understanding Literature Organization.
Nulo là nick name của một tài khoản facebook Bà Dì Nulo.
Advertisement

Đó là những nghĩa trong sáng của Nulo, còn nghĩa đen tối của Nulo nữa nhưng trainghiemhay.com không tiện nói ra, các bạn cứ vận dụng tâm hồn đen tối của mình để giải thích nulo có nghĩa là gì nhé! (bằng cách thêm từ + dấu vào cho hợp lý).

#Nulo #có #nghĩa #là #gì #Đáp #án #đúng #nhất


Back to top button