Phân biệt miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu

Phân biệt giữa miễn nhiễm đặc hiệu và ko đặc hiệu giúp các em học trò lớp 10 nắm vững kiến ​​thức về điểm giống và không giống nhau của 2 loại miễn nhiễm này.

Cùng lúc qua tài liệu này các bạn hiểu được miễn nhiễm đặc hiệu là gì, miễn nhiễm ko đặc hiệu và vai trò của chúng. Vì thế sau đây là bảng so sánh cụ thể về miễn nhiễm đặc hiệu và miễn nhiễm ko đặc hiệu, mời các bạn theo dõi tại đây.

1. Miễn dịch đặc hiệu là gì?

Miễn dịch đặc hiệu được tạo nên phê duyệt việc nhiễm mầm bệnh hoặc tiêm vắc xin và chỉ miễn nhiễm với 1 bệnh nào ấy. Miễn dịch đặc hiệu có bản lĩnh ghi nhớ miễn nhiễm và do ấy có bản lĩnh chống lại sự tái nhiễm với các mầm bệnh lặp lại, mà cần có thời kì để phục vụ với các mầm bệnh thâm nhập.

2. Miễn dịch ko đặc hiệu là gì?

Miễn dịch ko đặc hiệu được tạo nên 1 cách thiên nhiên. Con người sinh ra với hệ thống miễn nhiễm ko đặc hiệu, chống lại các mầm bệnh thâm nhập. Ngay kể từ sinh ra. Khả năng miễn nhiễm này đã ở hiện trạng chuẩn bị để nhận diện và loại trừ vi sinh vật và phát huy tính năng ngay lúc sinh vật thâm nhập vào các mô của thân thể.

Hệ thống miễn nhiễm của thân thể bao gồm 2 hệ thống là hệ thống miễn nhiễm ko đặc hiệu và hệ thống miễn nhiễm đặc hiệu. Hai hệ thống này đều có vai trò bảo vệ thân thể khỏi sự tấn công của các tác nhân gây bệnh, hãy cùng mày mò vai trò của từng hệ thống miễn nhiễm đối với thân thể.

3. Vai trò của miễn nhiễm đặc hiệu là gì?

Miễn dịch đặc hiệu được tạo ra phê duyệt việc nhiễm mầm bệnh hoặc tiêm chủng và chỉ miễn nhiễm với 1 bệnh nhất mực. Miễn dịch đặc hiệu bảo vệ thân thể chống lại sự tái nhiễm các mầm bệnh lặp đi lặp lại, chỉ phản ứng miễn nhiễm chống lại 1 kháng nguyên chi tiết, được kích hoạt sau lúc các phản ứng miễn nhiễm bị thất bại. tính đặc hiệu của thất bại.

4. Hệ thống miễn nhiễm ko đặc hiệu giúp thân thể như thế nào?

Hệ thống miễn nhiễm ko đặc hiệu bao gồm các cơ quan biểu bì như da và màng nhầy, các tế bào miễn nhiễm như bạch huyết cầu trung tính, đại thực bào, tế bào giết thịt thiên nhiên, bạch huyết cầu đơn nhân và bạch huyết cầu đơn nhân. tế bào mast và các chất khác do tế bào tiết ra như lysozyme. Khi mầm bệnh thâm nhập vào thân thể, hệ miễn nhiễm ko đặc hiệu sẽ phản ứng lại để bảo vệ thân thể dù rằng chưa từng xúc tiếp với kháng nguyên, đây là tuyến phòng ngự trước tiên của thân thể.

5. Phân biệt miễn nhiễm đặc hiệu với miễn nhiễm ko đặc hiệu

Hệ thống miễn nhiễm của thân thể bao gồm hệ thống miễn nhiễm đặc hiệu và hệ thống miễn nhiễm ko đặc hiệu hoạt động cùng nhau để bảo vệ thân thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Chúng ta thường so sánh miễn nhiễm đặc hiệu và miễn nhiễm ko đặc hiệu để hiểu được sự giống và không giống nhau giữa 2 loại phục vụ miễn nhiễm này.

A. Điểm giống nhau

  • Hai phản ứng miễn nhiễm này đều là 2 loại phục vụ miễn nhiễm của hệ thống thân thể trước các tác nhân lạ thâm nhập vào thân thể.
  • Hai phản ứng miễn nhiễm này diễn ra nhằm mục tiêu bảo vệ thân thể khỏi sự tấn công và bệnh tật bởi các tác nhân gây bệnh.
  • Cả 2 loại phản ứng miễn nhiễm này đều liên can tới các tế bào bạch huyết cầu

B. Sự dị biệt

– Sự dị biệt về tính đặc hiệu: Miễn dịch đặc hiệu chỉ phục vụ với 1 kháng nguyên nhất mực đã được nhận diện trước ấy, khi mà miễn nhiễm ko đặc hiệu phục vụ với mọi kháng nguyên thâm nhập nhưng ko xúc tiếp trước với kháng nguyên ấy. kháng nguyên ấy.

– Sự không giống nhau về tạo nên: miễn nhiễm đặc hiệu là miễn nhiễm thích nghi tạo nên lúc hệ miễn nhiễm xúc tiếp với kháng nguyên còn miễn nhiễm ko đặc hiệu là miễn nhiễm bẩm sinh tạo nên thiên nhiên của thân thể.

– Sự dị biệt về tế bào miễn nhiễm: phục vụ miễn nhiễm đặc hiệu liên can tới tế bào lympho và tế bào trình diện kháng nguyên khi mà phục vụ miễn nhiễm ko đặc hiệu liên can tới bạch huyết cầu trung tính, đại thực bào, tế bào xoá sổ thiên nhiên NK, bạch huyết cầu đơn nhân, tế bào đuôi gai, tế bào mast.

– Điểm dị biệt về bản lĩnh ghi nhớ: miễn nhiễm đặc hiệu là miễn nhiễm gen, tức là lúc kháng nguyên đã thâm nhập vào thân thể 1 lần thì hệ miễn nhiễm sẽ ghi nhớ kháng nguyên ấy và cách chống lại nó trong lần thâm nhập tiếp theo. Trong lúc miễn nhiễm ko đặc hiệu, ko có sự ghi nhớ miễn nhiễm.

Sự không giống nhau về hiệu quả: phục vụ miễn nhiễm đặc hiệu chống lại mầm bệnh hiệu quả hơn phục vụ miễn nhiễm ko đặc hiệu.

– Sự dị biệt về thời kì phục vụ: Phục vụ miễn nhiễm đặc hiệu xảy ra mau chóng và hầu hết tức thì khi mà phục vụ miễn nhiễm ko đặc hiệu cần thời kì để phục vụ phục vụ.

– Khác nhau về phần mềm: miễn nhiễm đặc hiệu được tạo nên lúc thân thể phản ứng với mầm bệnh thâm nhập và ghi nhớ phản ứng lúc mầm bệnh thâm nhập quay về và phục vụ mau chóng, hiệu quả hơn và được phục vụ. được sử dụng để phục vụ vắc xin để ngăn phòng ngừa 1 số tác nhân gây bệnh. Trong lúc, miễn nhiễm ko đặc hiệu là miễn nhiễm bẩm sinh, hoạt động theo lẽ thiên nhiên và ko có bản lĩnh ghi nhớ miễn nhiễm.

Như vậy, cả hệ thống miễn nhiễm đặc hiệu và ko đặc hiệu đều có vai trò tạo ra các phản ứng miễn nhiễm để bảo vệ thân thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Có 1 số điểm giống và không giống nhau giữa chúng, vì thế việc so sánh 2 loại miễn nhiễm này giúp chúng ta thông suốt hơn về cách hệ thống miễn nhiễm hoạt động trong thân thể để bảo vệ thân thể chống lại các nhân tố không giống nhau. gây bệnh.

.


 

Thông tin thêm

Phân biệt miễn nhiễm đặc hiệu và miễn nhiễm ko đặc hiệu

[rule_3_plain]

Phân biệt miễn nhiễm đặc hiệu và miễn nhiễm ko đặc hiệu giúp các bạn học trò lớp 10 nắm vững tri thức về sự giống và không giống nhau của 2 loại miễn nhiễm này.
Cùng lúc qua tài liệu này các bạn hiểu được thế nào là miễn nhiễm đặc hiệu, miễn nhiễm ko đặc hiệu và vai trò của chúng. Vậy sau đây là nội dung cụ thể so sánh miễn nhiễm đặc hiệu và miễn nhiễm ko đặc hiệu, mời các bạn theo dõi tại đây.
1. Miễn dịch đặc hiệu là gì?
Miễn dịch đặc hiệu được tạo nên do công đoạn bị nhiễm mầm bệnh hoặc tiêm vaxin và chỉ có bản lĩnh miễn nhiễm với 1 loại bệnh nhất mực. Miễn dịch đặc hiệu có bản lĩnh ghi nhớ miễn nhiễm do ấy có bản lĩnh chống lại sự tái nhiễm của các nhân tố gây bệnh lặp lại bên cạnh đó cần thiết thời kì để phục vụ với nhân tố gây bệnh thâm nhập thân thể.
2. Miễn dịch ko đặc hiệu là gì?
Miễn dịch ko đặc hiệu tạo nên 1 cách thiên nhiên, con người từ khi được sinh ra đã có sẵn hệ thống miễn nhiễm ko đặc hiệu bảo vệ chống lại các nhân tố gây bệnh thâm nhập vào thân thể.. Ngay từ khi mới sinh bản lĩnh miễn nhiễm này đã luôn ở hiện trạng chuẩn bị nhận mặt và loại trừ các vi sinh vật và phát huy tính năng ngay lúc sinh vật thâm nhập vào các mô của thân thể.
Hệ thống miễn nhiễm của thân thể gồm có 2 hệ thống là hệ thống miễn nhiễm ko đặc hiệu và hệ thống miễn nhiễm đặc hiệu. Hai hệ thống này đều có vai trò bảo vệ thân thể khỏi sự tấn công của các mầm bệnh, chúng ta cùng tìm hiều vai trò của từng hệ miễn nhiễm đối với thân thể.
3. Vai trò của miễn nhiễm đặc hiệu là gì?
Miễn dịch đặc hiệu được tạo ra do công đoạn nhiễm mầm bệnh hoặc tiêm vaxin và chỉ có bản lĩnh miễn nhiễm với 1 loại bệnh nhất mực. Miễn dịch đặc hiệu bảo vệ thân thể chống lại sự tái nhiễm của các nhân tố gây bệnh lặp lại, chỉ có phục vụ miễn nhiễm chống lại 1 kháng nguyên chi tiết, phục vụ này được kích hoạt sau lúc các phục vụ miễn nhiễm ko đặc hiệu thất bại.
4. Hệ thống miễn nhiễm ko đặc hiệu giúp ích gì cho thân thể?
Hệ thống miễn nhiễm ko đặc hiệu gồm các cơ quan biểu bì như da, niêm mạc, các tế bào miễn nhiễm như bạch huyết cầu đa nhân trung tính, tế bào đại thực bào, tế bào diệt thiên nhiên, bạch huyết cầu đơn nhân, tế bào mast và những phân tử chất do tế bào tiết ra như các lysozyme …. Khi các mầm bệnh thâm nhập thân thể hệ thống miễn nhiễm ko đặc hiệu sẽ có phục vụ để bảo vệ thân thể dù chưa từng xúc tiếp với kháng nguyên, là tuyến phòng ngự trước tiên bảo vệ thân thể.
5. Phân biệt miễn nhiễm đặc hiệu và miễn nhiễm ko đặc hiệu
Hệ thống miễn nhiễm của thân thể gồm có hê thống miễn nhiễm đặc hiệu và hệ thống miễn nhiễm ko đặc hiệu cùng nhau hoạt động để bảo vệ thân thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Chúng ta hay so sánh miễn nhiễm đặc hiệu và miễn nhiễm ko đặc hiệu để mày mò sự giống nhau và không giống nhau giữa 2 loại phục vụ miễn nhiễm này.
A. Điểm giống nhau

Hai phục vụ miễn nhiễm này đều là các loại phản ứng miễn nhiễm của hệ thống của thân thể đối với các tác nhân ngoại lai thâm nhập thân thể.
Hai phục vụ miễn nhiễm này diễn ra đều nhằm bảo vệ thân thể khỏi sự tấn công và gây bệnh của các mầm bệnh.
Cả 2 loại phục vụ miễn nhiễm này đều có sự tham dự của các tế bào bạch huyết cầu

B. Điểm không giống nhau
– Khác nhau về tính đặc hiệu: Miễn dịch đặc hiệu chỉ phục vụ với 1 kháng nguyên nhất mực đã thu được nhận mặt trước còn miễn nhiễm ko đặc hiệu đáp ưng với bất cứ kháng nguyên nào thâm nhập nhưng ko cần xúc tiếp trước với kháng nguyên ấy.
– Khác nhau về cách tạo nên: miễn nhiễm đặc hiệu là miễn nhiễm thích nghi tạo nên lúc hệ miễn nhiễm xúc tiếp với kháng nguyên còn miễn nhiễm ko đặc hiệu là miễn nhiễm bẩm sinh tạo nên 1 cách thiên nhiên của thân thể.
– Khác nhau về tế bào miễn nhiễm: phục vụ miễn nhiễm đặc hiệu , liên can tới các tế bào lympho và tế bào trình diện kháng nguyên khi mà phục vụ miễn nhiễm ko đặc hiệu liên can tới các tế bào bạch huyết cầu trung tính, đại thực bào, tế bào diệt thiên nhiên NK, bạch huyết cầu đơn nhân, tế bào đuôi gai, tế bào mast.
– Khác nhau về tính ghi nhớ: miễn nhiễm đặc hiệu có tính ghi nhớ miễn nhiễm tức là lúc kháng nguyên đã thâm nhập thân thể 1 lần, hệ miễn nhiễm sẽ lúc nhớ kháng nguyên và cách chống lại nó ở những lần thâm nhập sau này khi mà miễn nhiễm ko đặc hiệu thì ko có ghi nhớ miễn nhiễm.
– Khác nhau về tính hiệu quả: phục vụ miễn nhiễm đặc hiệu có hiệu quả chống mầm bệnh hơn phục vụ miễn nhiễm ko đặc hiệu.
– Khác nhau về thời kì phục vụ: Phục vụ miễn nhiễm đặc hiệu xảy ra nhanh hầu hết tức thời khi mà phục vụ miễn nhiễm ko đặc hiệu cần thời giản để phục vụ phục vụ.
– Khác nhau về tính phần mềm: miễn nhiễm đặc hiệu được tạo nên lúc thân thể đối phó với tác nhân gây bệnh thâm nhập và ghi nhớ để đối phó lúc mầm bệnh tái thâm nhập và đối phó mau chóng hiệu quả hơn và được phần mềm để hình thành vaxin trong phòng phòng ngừa 1 số mầm bệnh. Trong lúc ấy, miễn nhiễm ko đặc hiệu là miễn nhiễm bẩm sinh, hoạt động theo cách thiên nhiên và ko có bản lĩnh ghi nhớ miễn nhiễm.
Như vậy, cả 2 hệ thống miễn nhiễm đặc hiệu và ko đặc hiệu đều có vai trò tạo ra các phục vụ miễn nhiễm nhằm bảo vệ thân thể khỏi các mầm bệnh. Giữa chúng có 1 số đặc điểm giống nhau và khác, việc so sánh phân biệt 2 loại miễn nhiễm này giúp chúng ta thông suốt hơn bí quyết hoạt động của hệ thống miễn nhiễm trong thân thể để bảo vệ thân thể chống lại các nhân tố gây bệnh.

TagsSinh học 10

[rule_2_plain]

#Phân #biệt #miễn #dịch #đặc #hiệu #và #miễn #dịch #ko #đặc #hiệu


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/phan-biet-mien-dich-dac-hieu-va-mien-dich-khong-dac-hieu/
Back to top button