Phân biệt quang hợp và hô hấp

Phân biệt quang hợp và hô hấp là tài liệu hết sức có ích nhưng Phần Mềm Portable muốn giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn học trò lớp 10 tham khảo.

So sánh quang hợp và hô hấp giúp các em học trò lớp 10 nắm được sự giống và không giống nhau của 2 giai đoạn này. Qua ấy, các bạn sẽ biết cách giải các bài tập môn Sinh học và đạt kết quả cao trong các bài thi giữa học kì 1 sắp đến. Kế bên ấy, bạn có thể tham khảo thêm sự không giống nhau giữa miễn nhiễm đặc hiệu và miễn nhiễm ko đặc hiệu.

1. Hô hấp là gì?

Hô hấp là 1 giai đoạn sinh hóa chuyển hóa thức ăn thành năng lượng với oxy, và nó diễn ra bên trong tế bào của tất cả chúng sinh. Trong giai đoạn hô hấp, năng lượng sinh hóa của thực phẩm được chuyển hóa thành adenosine triphosphate (ATP) và carbon dioxide bằng cách sử dụng oxy. Carbon dioxide là chất thải và thành phầm chính ATP là dạng năng lượng có thể sử dụng được của sinh vật.

Trên thực tiễn, nó là tiền tệ năng lượng của các thân thể sống. Thành ra, hô hấp là tuyến đường chính để nhận được năng lượng, rất quan trọng để duy trì tất cả các giai đoạn sinh vật học. Do ấy, có thể nói rằng hô hấp tạo ra năng lượng bằng cách đốt cháy thức ăn bên trong tế bào. Đường (glucose), axit amin và axit bự là 1 trong những chất nền đường hô hấp được sử dụng phổ thông nhất trong giai đoạn hô hấp.

2. Quang hợp là gì?

Quang hợp là giai đoạn sinh hóa biến đổi năng lượng của ánh sáng mặt trời thành các hợp chất hữu cơ bằng cách sử dụng carbon dioxide. Điôxít cacbon (CO2) phản ứng với nước (H2O) trong điều kiện có ánh sáng mặt trời để tạo thành glucose (C6Hthứ mười 2O6) và oxy (O2).

Quá trình quang hợp xảy ra trong lục lạp của tế bào thực vật, tảo lục và vi khuẩn lam. Quan trọng nhất, quang hợp giữ cho mức CO2 thế giới ở mức thấp và cải thiện mức O2 trong khí quyển. Tuy nhiên, các hoạt động mới đây của con người đã có ảnh hưởng thụ động tới CO. thanh lọc quang hợp2 trong bầu khí quyển.

3. So sánh quang hợp và hô hấp.

– Gần giống :

  • Cả 2 đều là giai đoạn chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.
  • Chúng đều là những phản ứng oxi hóa – khử phức tạp.
  • Cả 2 đều liên can tới 1 chất chuyên chở điện tử.

– Khác nhau :

Nội dung so sánh

quang hợp

Hô hấp

Đang thực thi loại ô

Tế bào thực vật, tảo và 1 số vi khuẩn.

Tất cả các loại ô.

Cơ quan thực thi

Lục lạp.

Ti thể.

Điều kiện ánh sáng

Chỉ thực hiện lúc có ánh sáng.

Không cần ánh sáng.

Phương trình tổng quát

nrn + nH n Năng lượng ánh sáng *

6Hthứ mười 206 + 602 -> 6C02 + 6 NHÀ20 + ATP + Q

[CH20]n + n02

Sắc tố

Đề xuất sắc tố quang hợp.

Không cần sắc tố quang hợp.

Chuyển hóa năng lượng

Chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học trong các hợp chất hữu cơ.

Gicửa ải phóng năng lượng tiềm ẩn trong các hợp chất hữu cơ thành năng lượng có thể sử dụng được gọi là ATP.

Chuyển hóa vật chất

Là giai đoạn tổng hợp các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

Ấy là giai đoạn phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.

4. Phân biệt quang hợp và hô hấp

Đặc điểm so sánh

Quá trình quang hợp

Quá trình hô hấp

1. Nơi diễn ra

Lá cây

Tất cả các cơ quan của cây

2. Thời gian

Khi có ánh sáng

Cả ngày và đêm

3. Thành phần

Nước, carbon dioxide, năng lượng ánh sáng mặt trời

Khí oxy, chất hữu cơ

4. Thành phầm tạo ra

Tinh bột, khí oxi

Năng lượng, carbon dioxide, hơi nước

5. Tác động của các điều kiện bên ngoài

Ánh sáng, nước, hàm lượng carbon dioxide, nhiệt độ

Độ thoáng khí của đất

.


 

Thông tin thêm

Phân biệt quang hợp và hô hấp

[rule_3_plain]

Phân biệt quang hợp và hô hấp là tài liệu hết sức có ích nhưng Phần Mềm Portable muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng các bạn học trò lớp 10 tham khảo.
So sánh quang hợp và hô hấp giúp các bạn lớp 10 nắm vững được sự giống và không giống nhau của 2 giai đoạn này. Qua ấy các bạn sẽ biết cách giải bài tập sinh vật học và đạt được kết quả cao trong các bài rà soát bài thi học kì sắp đến. Kế bên ấy các bạn tham xem thêm Phân biệt miễn nhiễm đặc hiệu và miễn nhiễm ko đặc hiệu.
1. Hô hấp là gì?
Hô hấp là 1 giai đoạn sinh hóa chuyển hóa thức ăn thành năng lượng với oxy, và nó diễn ra bên trong tế bào của tất cả chúng sinh. Trong giai đoạn hô hấp, năng lượng sinh hóa của thực phẩm chuyển hóa thành adenosine triphosphate (ATP) và carbon dioxide do việc sử dụng oxy. Carbon dioxide là chất thải và thành phầm chính ATP là dạng năng lượng có thể sử dụng được của sinh vật.
Trên thực tiễn, nó là tiền tệ năng lượng của các thân thể sống. Thành ra, hô hấp là tuyến đường chính để thu nạp năng lượng, có ý nghĩa sống còn để duy trì tất cả các giai đoạn sinh vật học. Do ấy, có thể nói rằng hô hấp tạo ra năng lượng bằng cách đốt cháy thức ăn bên trong tế bào. Đường (glucose), axit amin và axit bự là 1 trong những chất nền đường hô hấp được sử dụng nhiều trong giai đoạn hô hấp.
2. Quang hợp là gì?
Quang hợp là giai đoạn sinh hóa biến đổi năng lượng của ánh sáng mặt trời thành các hợp chất hữu cơ sử dụng carbon dioxide. Điôxít cacbon (CO2) phản ứng với nước (H2O) trong sự có mặt của ánh sáng mặt trời để tạo thành glucose (C6H12O6) và oxy (O2).
Quá trình quang hợp xảy ra trong lục lạp của tế bào thực vật, tảo lục và vi khuẩn lam. Quan trọng nhất, quang hợp duy trì mức CO2 thế giới ở mức thấp và cải thiện mức O2 của khí quyển. Tuy nhiên, các hoạt động mới đây của con người có ảnh hưởng bất lợi tới giai đoạn quang hợp thanh lọc CO2 trong bầu khí quyển.
3. So sánh quang hợp và hô hấp.
– Giống nhau :

Đều là giai đoạn chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào.
Đều là các chuỗi phản ứng ôxi hoá – khử phức tạp.
Đều có sự tham dự của chất chuyên chở êlectron.

– Khác nhau :

Nội dung so sánh

Quang hợp

Hô hấp

Loại tế bào tiến hành

Tế bào thực vật, tảo và 1 số loại vi khuẩn.

Tất cả các loại tế bào.

Bào quan tiến hành

Lục lạp.

Ti thể.

Điểu kiện ánh sáng

Chỉ thực hiện lúc có ánh sáng.

Không cần ánh sáng.

Phương trình tổng quát

nrn + nH n Năng lượng ánh sáng *

C6H1206 + 602 —> 6C02 + 6H20 +ATP + Q

[CH20]n + n02

Sắc tố

Cần sắc tố quang hợp.

Không cần sắc tố quang hợp.

Sự chuyển hoá năng lượng

Biến năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học trong các hợp chất hữu cơ.

Gicửa ải phóng năng lượng tiềm ẩn trong các hợp chất hữu cơ thành năng lượng dễ sử dụng là ATP.

Sự chuyển hoá vật chất

Là giai đoạn tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

Là giai đoạn phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.

4. Phân biệt giai đoạn quang hợp và giai đoạn hô hấp

Các đặc điểm so sánh

Quá trình quang hợp

Quá trình hô hấp

1. Nơi diễn ra

Lá cây

Tất cả các cơ quan của cây

2. Thời gian

Khi có ánh sáng

Suốt ngày đêm

3. Nguyên liệu

Nước, khí cacbônic, năng lượng ánh sáng mặt trời

Khí ôxi, chất hữu cơ

4. Thành phầm tạo ra

Tinh bột, khí ôxi

Năng lượng, khí cacbônic, hơi nước

5. Tác động của các điều kiện bên ngoài

Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic, nhiệt độ

Độ thoáng của đất

TagsHô hấp là gì Quang hợp là gì Sinh học 10

[rule_2_plain]

#Phân #biệt #quang #hợp #và #hô #hấp


Back to top button