Biểu Mẫu

Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn

Phiếu lấy quan điểm ​​đồng nghiệp trong nhóm chuyên gia là mẫu phiếu được lập ra để bình chọn thầy cô giáo của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn.

Nội dung trong phiếu bình chọn bao gồm các tiêu chuẩn, chỉ tiêu nghề nghiệp, kết quả bình chọn của thầy cô giáo. Mẫu phiếu bình chọn xếp loại thầy cô giáo măng non được ban hành theo Công văn 5569 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 5 2018 của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc chỉ dẫn quy định Chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo măng non. Mời các bạn tải và tham khảo tài liệu tại đây.

Phiếu lấy quan điểm ​​đồng nghiệp trong nhóm chuyên gia

Họ và tên thầy cô giáo (tham dự bình chọn): ……………………………………………………

Ngôi trường:……………………………………………. ……………………………………………………

Tổ / nhóm chuyên môn: ………… .. ……………………………………………………

Quận / Huyện / Thành phố, Tx ……………………. Tỉnh / Thành phố …………………………………………………….

Chỉ dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 26/2018 / TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung đề nghị của từng chỉ tiêu, đối chiếu kỹ với minh chứng và kết quả thật hiện nhiệm vụ của nhà giáo trong 5 học. , bình chọn đồng nghiệp trong nhóm bằng cách điền vào kết quả đạt các mức chưa đạt đề nghị (Cao đẳng); Vượt qua (D); Công bình (K); Tốt (T) trong bảng dưới đây:

Tiêu chuẩn, chỉ tiêuKết quả bình chọn các chỉ tiêuGhi chú
Giáo viênGiáo viênGiáo viên
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất của người thầy cô giáo
Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo
Tiêu chí 2. Phong cách làm việc
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn và nghiệp vụ
Tiêu chí 3. Phát triển nghề nghiệp tư nhân
Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm nom và giáo dục trẻ con theo hướng tăng trưởng toàn diện của trẻ con
Tiêu chí 5. Nuôi dưỡng và chăm nom sức khỏe trẻ con
Tiêu chí 6. Giáo dục cho trẻ con tăng trưởng toàn diện
Tiêu chí 7. Quan sát, bình chọn sự tăng trưởng của trẻ con
Tiêu chí 8. Quản lý nhóm, lớp
Tiêu chuẩnnn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, gần gũi
Tiêu chí 10. Thực hiện quyền dân chủ trong trường học
Tiêu chuẩn 4: m. sự tăng trưởngmối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và tập thể
Tiêu chí 11. Phối hợp với bố mẹ hoặc người giám hộ của trẻ và tập thể để tăng lên chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ con
Tiêu chuẩn 12. Làm việc với bố mẹ hoặc người giám hộ của trẻ con và tập thể để bảo vệ quyền trẻ con
Tiêu chuẩnnn 5: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), phần mềm công nghệ thông tin, năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ con
Tiêu chí 13. Sử dụng ngoại ngữ (dành đầu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng nói dân tộc của trẻ con
Tiêu chí 14. Phần mềm công nghệ thông tin
Tiêu chí 15. Thể hiện năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm nom và giáo dục trẻ
Kết quả xếp hạngChâu Á2:

……, tháng ngày 5 ….
Người tham dự đã bình chọn
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

Thông tin thêm

Phiếu lấy quan điểm đồng nghiệp trong tổ chuyên môn

[rule_3_plain]

Phiếu lấy quan điểm đồng nghiệp trong tổ chuyên môn là mẫu phiếu được lập ra nhằm bình chọn thầy cô giáo của các đồng nghiệp trong tổ chuyên môn.
Nội dung trong phiếu bình chọn bao gồm các tiêu chuẩn, chỉ tiêu nghề nghiệp, kết quả bình chọn thầy cô giáo. Mẫu phiếu bình chọn thầy cô giáo măng non được ban hành theo Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ Giáo dục và Tập huấn về chỉ dẫn quy định chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo măng non. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Phiếu lấy quan điểm đồng nghiệp trong tổ chuyên môn
Họ và tên thầy cô giáo (tham dự bình chọn): …………………………………………………………
Trường:……………………………………………. …………………………………………………………
Tổ/nhóm chuyên môn:……………………….. …………………………………………………………
Quận/Huyện/Tp,Tx……………………………. Tỉnh/Thành phố…………………………………..
Chỉ dẫn:
Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung đề nghị các mức của từng chỉ tiêu, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong tiến hành nhiệm vụ của thầy cô giáo trong 5 học, bình chọn đồng nghiệp trong tổ bằng cách điền vào kết quả đạt được các mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) vào bảng dưới đây:

Tiêu chuẩn, chỉ tiêu
Kết quả bình chọn của chỉ tiêu
Ghi chú

GV …
GV …
GV …

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo

Tiêu chí 2. Phong cách làm việc

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục theo hướng tăng trưởng toàn diện trẻ con

Tiêu chí 5. Nuôi dưỡng và chăm nom sức khỏe trẻ con

Tiêu chí 6. Giáo dục tăng trưởng toàn diện trẻ con

Tiêu chí 7. Quan sát và bình chọn sự tăng trưởng của trẻ con

Tiêu chí 8. Quản lý nhóm, lớp

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, gần gũi

Tiêu chí 10. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và tập thể

Tiêu chí 11. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ con và tập thể để tăng lên chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ con

Tiêu chuẩn 12. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và tập thể để bảo vệ quyền trẻ con

Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), phần mềm công nghệ thông tin, bản lĩnh nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ con

Tiêu chí 13. Sử dụng ngoại ngữ (dành đầu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc của trẻ con

Tiêu chí 14. Phần mềm công nghệ thông tin

Tiêu chí 15. Thể hiện bản lĩnh nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ con

Xếp loại kết quả đánh giá2:

……, ngày … tháng… 5 ….Người tham dự bình chọn(Ký và ghi rõ họ tên)

[rule_2_plain]

#Phiếu #lấy #kiến #đồng #nghiệp #trong #tổ #chuyên #môn


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/phieu-lay-y-kien-dong-nghiep-trong-to-chuyen-mon-2/

admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button