Pháp Luật

Quy định về cá nhân vận động từ thiện mới nhất

Ban hành quy định mới về tư nhân đi lại từ thiện

Ngày 27/10, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2021 / NĐ-CP về đi lại, tiếp thu, hỗ trợ và sử dụng nguồn tài trợ tình nguyện ủng hộ giải quyết gian nan do thiên tai, dịch bệnh gây ra. , rối rắm; phân phối người bệnh hiểm nghèo. Theo ấy, các tư nhân được phép kêu gọi quyên góp từ thiện.

Theo Nghị định mới của Chính phủ, các tư nhân được tham dự đi lại cứu trợ cần phải mở nick riêng để nhận tiền từ thiện, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phải cam kết về thời kì giải ngân từ thiện …

Sau đây là những quy định mới nhất về kêu gọi tư nhân, đi lại từ thiện ban hành theo Nghị định 93/2021 / NĐ-CP, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Được kêu gọi từ thiện nếu có năng lực hành vi dân sự

Nghị định 93 chính thức xác nhận quyền đi lại quyên góp từ thiện của tư nhân. Điểm h Khoản 1 Điều 2 Nghị định quy định:

h) Tư nhân có đủ năng lực hành vi dân sự tham dự đi lại, tiếp thu và hỗ trợ các khoản đóng góp tình nguyện để giải quyết gian nan do thiên tai, dịch bệnh, sự cố gây ra; phân phối người bệnh hiểm nghèo.

Quy định này đã giải quyết được giảm thiểu của Nghị định 64/2008 / NĐ-CP là chỉ xác nhận quyền đi lại tài trợ từ thiện của các tổ chức như Ủy ban Trận mạc Quốc gia Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

2. Phcửa ải cam kết thời kì giải ngân từ thiện

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Nghị định, lúc đi lại, nhận tiền, hiện vật từ thiện, tư nhân phải công bố trên các công cụ truyền thông về mục tiêu, khuôn khổ, phương pháp và bề ngoài của cuộc đi lại. nick nhận (đối với tiền) và vị trí nhận (đối với hiện vật) và thời kì giao hàng đã cam kết.

Quy định buộc phải các nhà đi lại từ thiện cam kết phân phát tiền và hiện vật quyên góp nhằm giảm thiểu trạng thái “chậm giải ngân” tiền từ thiện, thiên tai đã nhiều tháng trôi qua nhưng mà tiền vẫn chưa tới tay người dân. Dạo này mọi người xôn xao trên báo.

3. Phcửa ải công bố cho Ủy ban quần chúng cấp xã nơi trú ngụ.

1 đề xuất nữa đối với người đi lại từ thiện quy định tại Khoản 1 Điều 17 như sau: Tư nhân phải có văn bản gửi Ủy ban quần chúng cấp xã nơi trú ngụ theo mẫu Thông báo ban hành kèm theo Nghị định này.

Ủy ban quần chúng cấp xã có nghĩa vụ theo dõi, cung ứng thông tin cho các nhà hảo tâm và các cơ quan có thẩm quyền để rà soát, giám sát.

4. Phcửa ải mở 1 nick riêng để nhận tiền từ thiện

Đây là 1 đề xuất quan trọng đối với các tư nhân kêu gọi từ thiện. Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Nghị định, tư nhân phải mở nick riêng tại nhà băng thương nghiệp theo từng đợt đi lại để tiếp thu và điều hành toàn thể các khoản đóng góp tình nguyện. Ngoài ra, phải có biên lai đóng góp nếu nhà hảo tâm đề xuất.

Đặc thù, sau lúc chấm dứt thời kì quyên góp đã cam kết ko được nhận thêm tiền nữa và phải công bố cho nhà băng nơi mở nick về việc dừng nhận quyên góp.

5. Phcửa ải công bố cho cơ quan có thẩm quyền về điểm tới từ thiện

Khoản 1, Điều 18, Nghị định đề xuất tư nhân đi lại từ thiện công bố cho Ủy ban quần chúng nơi tiếp thu để phối hợp xác định khuôn khổ, nhân vật, chừng độ, thời kì phân phối và cấp phát, sử dụng theo đúng cam kết, kể cả có điều kiện. đóng góp, địa chỉ chi tiết.

Như vậy, mọi hoạt động từ thiện ko phê duyệt chính quyền địa phương đều bị coi là vi phạm quy định của Nghị định này.

6. Mọi thông tin về việc phân phát tiền từ thiện phải được biên chép đầy đủ

Đây là đề xuất được nêu tại Khoản 3, Điều 19, chi tiết: Tư nhân có nghĩa vụ mở sổ biên chép, ghi đầy đủ thông tin về kết quả nhận và hỗ trợ tiền, hiện vật đóng góp tình nguyện theo nhân vật và địa bàn. được phân phối… và được ban bố phổ thông trên các công cụ truyền thông. Cùng lúc, kết quả phải có văn bản gửi Ủy ban quần chúng cấp xã nơi trú ngụ để niêm yết công khai tại hội sở ủy ban trong thời hạn 30 ngày.

Ngoài ra, tư nhân còn phải cung ứng thông tin theo đề xuất của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật pháp.

7. Tư nhân tự trang trải chi tiêu hoạt động

Theo Nghị định mới, tư nhân đi lại có nghĩa vụ hợp nhất với tổ chức, tư nhân đóng góp để có phương án hỗ trợ, sử dụng số tiền đóng góp tình nguyện còn lại hoặc chuyển tới Ủy ban MTTQ các đơn vị quản lý để tiến hành. cơ chế an sinh xã hội bảo đảm tiến hành đúng chỉ tiêu đã cam kết với tổ chức, tư nhân đóng góp.

Công khai kết quả tiếp thu và phân phát tài trợ tình nguyện trên các công cụ thông tin đại chúng

Nghị định cũng quy định chi tiết về điều hành vốn đầu tư và công khai các khoản đóng góp tình nguyện. Chi tiết, chi tiêu cho các hoạt động đi lại, tiếp thu, hỗ trợ và sử dụng các khoản đóng góp tình nguyện do tư nhân đi lại chi trả.

Trường hợp được sự đồng ý của tổ chức, tư nhân đóng góp thì được chi từ nguồn đóng góp tình nguyện mà phải tổng hợp và công khai khoản chi này.

Các khoản đóng góp tình nguyện do tư nhân đi lại, tiếp thu, hỗ trợ và sử dụng để giải quyết hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố phải đảm bảo công khai, sáng tỏ.

Tư nhân có nghĩa vụ mở sổ biên chép, ghi đầy đủ thông tin về kết quả nhận và hỗ trợ tiền, loại đóng góp tình nguyện theo nhân vật, địa bàn được phân phối, kể cả các khoản thu có điều kiện, vị trí. chỉ chi tiết (nếu có).

Cùng lúc, công khai các nội dung theo quy định trên các công cụ thông tin và gửi kết quả bằng văn bản về Ủy ban quần chúng cấp xã nơi trú ngụ để niêm yết công khai tại hội sở cơ quan trong thời hạn 30 ngày.

Mời bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Phần Mềm Portable VN.


 

Thông tin thêm

Quy định về tư nhân đi lại từ thiện mới nhất

[rule_3_plain]

Ban hành quy định mới về tư nhân đi lại từ thiện
Ngày 27/10 mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP về đi lại, tiếp thu, hỗ trợ và sử dụng các nguồn đóng góp tình nguyện phân phối giải quyết gian nan do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; phân phối bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Theo ấy tư nhân được phép kêu gọi quyên góp từ thiện.
Theo Nghị định mới của Chính phủ, tư nhân được tham dự đi lại cứu trợ cần phải phải mở nick riêng để tiếp thu tiền từ thiện, có đủ năng lực hành vi dân sự, phải cam kết thời kì giải ngân từ thiện…
Sau đây là các quy định mới nhất về việc tư nhân kêu gọi, đi lại từ thiện được ban hành theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP, mời các bạn cùng theo dõi.
1. Được kêu gọi từ thiện nếu có đủ năng lực hành vi dân sự
Nghị định 93 chính thức ghi nhận quyền được đi lại quyên góp từ thiện của tư nhân. Điểm h khoản 1 Điều 2 của Nghị định quy định:
h) Tư nhân có đủ năng lực hành vi dân sự tham dự đi lại, tiếp thu, hỗ trợ nguồn đóng góp tình nguyện giải quyết gian nan do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; phân phối bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
Quy định này đã giải quyết giảm thiểu của Nghị định 64/2008/NĐ-CP vốn chỉ ghi nhận quyền đi lại quyên góp từ thiện của các tổ chức như Ủy ban Trận mạc Quốc gia Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
2. Phcửa ải cam kết thời kì giải ngân từ thiện
Theo khoản 1 Điều 17 của Nghị định, lúc đi lại, tiếp thu tiền, hiện vật từ thiện, tư nhân phải công bố trên các công cụ thông tin truyền thông về mục tiêu, khuôn khổ, phương thức, bề ngoài đi lại, nick tiếp thu (đối với tiền) và vị trí tiếp thu (đối với hiện vật) và thời kì cam kết hỗ trợ.
Quy định đề xuất người đi lại từ thiện phải cam kết thời kì hỗ trợ tiền, hiện vật quyên góp chính là nhằm giảm thiểu trạng thái “chậm giải ngân” từ thiện, thiên tai đã qua nhiều tháng nhưng mà tiền vẫn chưa tới tay người dân vốn xôn xao trên mặt báo thời kì mới đây.
3. Phcửa ải công bố với UBND cấp xã nơi trú ngụ
Thêm 1 đề xuất với tư nhân đi lại từ thiện được quy định tại khoản 1 Điều 17 như sau: Tư nhân phải gửi văn bản tới UBND cấp xã nơi trú ngụ theo mẫu Thông báo ban hành kèm theo Nghị định này.
UBND cấp xã có nghĩa vụ theo dõi và cung ứng thông tin cho các nhà hảo tâm và cơ quan có thẩm quyền để dùng cho công việc rà soát, giám sát.
4. Phcửa ải mở nick riêng để tiếp thu tiền từ thiện
Đây là 1 đề xuất quan trọng đối với tư nhân kêu gọi từ thiện. Theo khoản 2 Điều 17 của Nghị định, tư nhân phải mở nick riêng tại nhà băng thương nghiệp theo từng cuộc đi lại để tiếp thu, điều hành toàn thể tiền đóng góp tình nguyện. Cùng lúc, phải có biên nhận các khoản quyên góp nếu các nhà hảo tâm có đề xuất.
Đặc thù, sau lúc chấm dứt thời kì tiếp thu quyên góp đã cam kết, ko được phép tiếp thu thêm tiền ủng hộ và phải công bố tới nhà băng nơi mở nick về việc ngừng tiếp thu tiền ủng hộ.
5. Phcửa ải công bố với chính quyền nơi tới từ thiện
Khoản 1 Điều 18 của Nghị định đề xuất tư nhân đi lại từ thiện đều phải công bố tới UBND nơi tiếp thu để phối hợp xác định khuôn khổ, nhân vật, mức, thời kì phân phối và tiến hành hỗ trợ, sử dụng theo đúng cam kết, kể với các khoản đóng góp có điều kiện, địa chỉ chi tiết.
Như vậy, mọi hoạt động từ thiện ko phê duyệt chính quyền địa phương đều được coi là vi phạm quy định tại Nghị định này.
6. Phcửa ải biên chép đầy đủ thông tin về việc hỗ trợ tiền từ thiện
Đây là đề xuất được nêu tại khoản 3 Điều 19, chi tiết: Tư nhân có nghĩa vụ mở sổ biên chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp thu, hỗ trợ tiền, hiện vật đóng góp tình nguyện theo nhân vật, địa bàn được phân phối… và công khai trên công cụ truyền thông. Cùng lúc, phải gửi kết quả bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi trú ngụ để niêm yết công khai tại hội sở ủy ban trong khoảng 30 ngày.
Ngoài ra, tư nhân còn phải cung ứng thông tin theo đề xuất của các cơ quan tác dụng có thẩm quyền theo quy định của luật pháp.
7. Tư nhân tự chi trả kinh phí hoạt động
Theo Nghị định mới, tư nhân đi lại có nghĩa vụ hợp nhất với tổ chức, tư nhân đóng góp để có phương án hỗ trợ, sử dụng nguồn đóng góp tình nguyện còn dư hoặc chuyển cho Ủy ban MTTQ các đơn vị quản lý để tiến hành các cơ chế an sinh xã hội đảm bảo thích hợp với chỉ tiêu đã cam kết với tổ chức, tư nhân đóng góp.
Công khai kết quả tiếp thu, hỗ trợ nguồn đóng góp tình nguyện trên công cụ truyền thông
Nghị định cũng quy định chi tiết về điều hành vốn đầu tư, công khai nguồn đóng góp tình nguyện. Chi tiết, chi tiêu cho hoạt động đi lại, tiếp thu, hỗ trợ và sử dụng nguồn đóng góp tình nguyện do tư nhân đứng ra đi lại tự chi trả.
Trường hợp được các tổ chức, tư nhân đóng góp đồng ý thì tư nhân được chi từ nguồn đóng góp tình nguyện, mà phải tổng hợp và công khai khoản chi tiêu này.
Các khoản đóng góp tình nguyện do tư nhân đi lại, tiếp thu, hỗ trợ và sử dụng để giải quyết hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố phải bảo đảm tính công khai, sáng tỏ.
Tư nhân có nghĩa vụ mở sổ biên chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp thu, hỗ trợ tiền, hiện vật đóng góp tình nguyện theo nhân vật, địa bàn được phân phối, bao gồm những khoản tiếp thu có điều kiện, địa chỉ chi tiết (nếu có).
Cùng lúc tiến hành công khai theo các nội dung quy định trên các công cụ truyền thông và gửi kết quả bằng văn bản đến UBND cấp xã nơi trú ngụ để niêm yết công khai tại hội sở cơ quan trong 30 ngày.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Phần Mềm Portable VN.

[rule_2_plain]

#Quy #định #về #cá #nhân #vận #động #từ #thiện #mới #nhất


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/quy-dinh-ve-ca-nhan-van-dong-tu-thien-moi-nhat/

Back to top button