Sẽ xét tuyển hết giáo viên hợp đồng vào quý I/2020

Sẽ phê duyệt tuyển dụng toàn thể thầy cô giáo hiệp đồng trong quý I / 2020. Đây là thông tin được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung lãnh đạo. Khẳng định sẽ dành 2692 biên chế để xét tuyển đặc cách thầy cô giáo hiệp đồng theo lãnh đạo của Bộ Nội vụ.

  • Thêm nhiều trường hợp bằng cử nhân bị thu hồi hoặc hủy bỏ từ ngày 10/1/2020
  • Nhiều thầy cô giáo sẽ không hề học đại học để phục vụ các tiêu chuẩn mới

Trước đấy, Bộ Nội vụ đã có văn bản lãnh đạo tiến hành đặc cách tuyển dụng thầy cô giáo hiệp đồng 5 2019. Đấy là lý do UBND TP Hà Nội có công văn hỏa tốc của UBND TP Hà Nội về việc tuyển dụng. Chuyên dùng của thầy cô giáo 14/11/2019. Theo giải đáp của Chủ tịch UBND TP, việc tuyển chọn đặc cách thầy cô giáo hiệp đồng sẽ chấm dứt trong quý I / 2020.

Hoàn thành việc xét tuyển đặc cách đối với thầy cô giáo trong quý I 5 2020

Phát biểu chấm dứt phiên giải đáp chất vấn tại kỳ họp thứ mười 1, HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND TP đã giải trình chi tiết về nhiều vấn đề hot của TP, trong đấy nhắc đến tới vấn đề biên chế. của thầy cô giáo hiệp đồng.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, liên can tới yêu cầu tuyển dụng thầy cô giáo hiệp đồng, đây là vấn đề được nhiều thầy cô giáo hiệp đồng ân cần.

Trong thời kì vừa qua, thị thành đã chấm dứt các kỳ thi tuyển sinh. Hiện có 2730 thầy cô giáo hiệp đồng từ 5 2015 trở về trước, trong đấy có 1190 thầy cô giáo măng non, 514 thầy cô giáo tiểu học và 1017 thầy cô giáo THCS.

Ngày 11/1/2019, UBND thị thành báo cáo Bộ Nội vụ, ngày 5/11/2019, Bộ Nội vụ có công văn đồng ý cho thị thành tiếp diễn xét tuyển đối với số hiệp đồng này, tổng số là 2692.

“Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo HĐND TP mục tiêu biên chế này. Trong thời kì đến, chúng tôi sẽ lãnh đạo sát sao các quận, huyện, sở ngành để chấm dứt mục tiêu này trong quý I / 2020. Có việc chậm 1 quý so với hứa với mọi người, mà cứng cáp là bảo đảm. và bảo đảm lợi quyền, xác thực ”, Chủ tịch UBND TP.

Trước đấy, bà Vũ Thu Hà – Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, UBND TP đã báo cáo HĐND TP phê duyệt tổng biên chế hành chính sự nghiệp của TP 5 2020.

Trong kế hoạch sử dụng biên chế 5 2020, tăng 2.692 biên chế để xếp đặt cho thầy cô giáo đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách theo Công văn số 5378 / BNV-CCVC của Bộ Nội vụ và 1 phần ngừa nảy sinh 5 2020. Kịp thời. đưa vào quỹ ngừa biên chế và sẽ phân bổ cho các trường trên cơ sở mục tiêu và kết quả tuyển dụng thực tiễn đối với thầy cô giáo thuộc diện xét tuyển đặc cách còn vướng mắc.


 

Thông tin thêm

Sẽ xét tuyển hết thầy cô giáo hiệp đồng vào quý I/2020

[rule_3_plain]

Sẽ xét tuyển hết thầy cô giáo hiệp đồng vào quý I/2020. Đây là thông tin lãnh đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Khằng định sẽ dành 2692 biên chế để xét tuyển đặc cách thầy cô giáo hiệp đồng theo đúng lãnh đạo của Bộ Nội vụ.

Thêm trường hợp bằng cử nhân bị thu hồi, hủy bỏ từ ngày 10/01/2020
Nhiều thầy cô giáo sẽ không hề học liên thông Đại học để đủ chuẩn mới

Trước đấy Bộ nội vụ đã ban hành công văn lãnh đạo về việc tiến hành tuyển dụng đặc cách thầy cô giáo đã có hiệp đồng 2019. Chính vì thế UBND thị thành Hà Nội đã ban hành Công văn hỏa tốc của UBND TP Hà Nội về tuyển dụng đặc cách thầy cô giáo 14/11/2019. Theo như giải đáp của chủ tịch UBND thị thành thì việc tiến hành xét tuyển đặc cách thầy cô giáo hiệp đồng sẽ được chấm dứt trong quý I/2020.
Hoàn thành xét tuyển đặc cách thầy cô giáo vào quý I/2020
Phát biểu giải trình cuối phiên chất vấn và giải đáp chất vấn tại kỳ họp thứ mười 1, HĐND thị thành Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND TP đã giải trình chi tiết về nhiều vấn đề hot của thị thành, trong đấy nhắc đến tới vấn đề biên chế thầy cô giáo hiệp đồng.
Theo Chủ tịch UBND thị thành Hà Nội, về vấn đề yêu cầu xét tuyển thầy cô giáo hiệp đồng, đây là vấn đề được nhiều thầy cô giáo hiệp đồng ân cần.
Trong thời kì cách đây không lâu, thị thành đã tổ chức xong các kỳ thi tuyển. Hiện nay còn 2730 thầy cô giáo hiệp đồng từ 2015 trở về trước, trong đấy có 1190 thầy cô giáo măng non, 514 thầy cô giáo tiểu học và 1017 thầy cô giáo THCS.
Ngày 11/1/2019, UBND TP đã có báo cáo Bộ Nội vụ, ngày 5/11/2019, Bộ Nội vụ đã có công văn đồng ý để thị thành tiếp diễn xét tuyển đối với số hiệp đồng này, tổng số là 2692.
“Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo mục tiêu biên chế này với HĐND thị thành. Trong thời kì đến, chúng tôi sẽ lãnh đạo sát sao các quận, huyện và các sở, ngành chấm dứt chỉ tiêu này vào quý I 5 2020. Có chậm hơn so với lời hứa với mọi người 1 quý mà nó bảo đảm cứng cáp và bảo đảm lợi quyền, xác thực”- Chủ tịch UBND TP cho biết.
Trước đấy, bà Vũ Thu Hà – Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết UBND thị thành đã báo cáo HĐND thị thành phê duyệt về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố 5 2020.
Trong kế hoạch sử dụng biên chế 5 2020 tăng 2.692 biên chế để xếp đặt cho thầy cô giáo thuộc nhân vật xét tuyển đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ và 1 phần ngừa nảy sinh 5 2020, tạm bợ đưa vào quỹ ngừa biên chế và sẽ phân bổ cho các trường trên cơ sở định mức và kết quả thật tế tuyển dụng đối với các thầy cô giáo thuộc nhân vật xét tuyển đặc cách còn phải tiếp diễn khắc phục.

[rule_2_plain]

#Sẽ #xét #tuyển #hết #giáo #viên #hợp #đồng #vào #quý #I2020


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/se-xet-tuyen-het-giao-vien-hop-dong-vao-quy-i-2020/
Back to top button