Giáo Dục

Sử dụng phương pháp đại số, lượng giác giải bài toán tìm GTLN – GTNN môđun số phức

Tài liệu gồm 19 trang, do nhóm tác giả Toán học Bắc Trung Nam biên soạn, chỉ dẫn sử dụng bí quyết đại số và lượng giác để giải bài toán tìm trị giá phệ nhất – bé nhất (GTLN – GTNN / max – min) mô đun số phức , đây là dạng toán áp dụng cao (VDCĐ) thường gặp trong chương trình Gicửa ải tích 12 chương 4: Số phức; Các bài toán trắc nghiệm trong tài liệu có đáp án và lời giải cụ thể.

MỘT. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Khái niệm.
2. Bất đẳng thức tam giác.
3. Bất đẳng thức AM – GM.
4. Bất đẳng thức Bunyakovsky.
B. THỂ DỤC
Kỹ thuật 1: Bình chọn 2 mô-đun với nhau.

Trong kỹ thuật này, chúng tôi sử dụng các bộ bình chọn abababa b.
Kỹ thuật 2: Sử dụng các bất đẳng thức đại số.

Trong kỹ thuật này, chúng ta sử dụng các bình chọn: Với 1 2… naaa ko âm, chúng ta luôn có 1 2 1 2 nnnaaanaa a. Dấu bằng xảy ra lúc 1 2… naaaababa b. Dấu bằng xảy ra lúc 1 2 1 2 naaabb b.
Kỹ thuật 3: Tụ hội.

Với kĩ thuật này ta tiến hành theo hướng: Với số phức dạng đại số từ bài toán tìm mối liên hệ giữa phần thực và phần ảo. Nếu chúng ta có thể làm điều này, chúng ta sẽ kết xuất vào 1 biến. Từ bài toán, chúng tôi bình chọn 1 mô-đun khả dĩ | z |.
Kỹ thuật 4: Lượng giác.
Kỹ thuật 5: Sử dụng biểu thức liên hiệp.

Tải xuống tài liệu

.


 

Thông tin thêm

Sử dụng bí quyết đại số, lượng giác giải bài toán tìm GTLN – GTNN môđun số phức

[rule_3_plain]

Tài liệu gồm 19 trang, được biên soạn bởi nhóm tác giả Toán Học Bắc Trung Nam, chỉ dẫn sử dụng bí quyết đại số, lượng giác giải bài toán tìm trị giá phệ nhất – trị giá bé nhất (GTLN – GTNN / max – min) môđun số phức, đây là dạng toán áp dụng cao (VDC) thường gặp trong chương trình Gicửa ải tích 12 chương 4: Số phức; các bài toán trắc nghiệm trong tài liệu đều có đáp án và lời giải cụ thể.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Khái niệm.
2. Bất đẳng thức tam giác.
3. Bất đẳng thức AM – GM.
4. Bất đẳng thức Bunyakovsky.
B. BÀI TẬP
Kĩ thuật 1: Bình chọn 2 modun với nhau.
Kĩ thuật này chúng ta tận dụng các phép bình chọn a b a b a b a b.
Kĩ thuật 2: Dùng các bất đẳng thức đại số.
Kĩ thuật này chúng ta tận dụng các phép bình chọn: Với 1 2 … n a a a ko âm ta luôn có 1 2 1 2 n n n a a a n a a a. Dấu bằng xảy ra lúc 1 2 … n a a a a b a b a b. Dấu bằng xảy ra lúc 1 2 1 2 n a a a b b b.
Kĩ thuật 3: Dồn biến.
Kĩ thuật này chúng ta đi theo hướng: Với số phức ở dạng đại số từ đề bài ta đi tìm mối liên hệ giữa phần thực và phần ảo. Nếu làm được điều này ta sẽ dồn về 1 biến. Từ đề bài chúng ta bình chọn về 1 môđun có thể là |z|.
Kĩ thuật 4: Lượng giác hóa.
Kĩ thuật 5: Sử dụng biểu thức liên hiệp.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Sử #dụng #phương #pháp #đại #số #lượng #giác #giải #bài #toán #tìm #GTLN #GTNN #môđun #số #phức


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/02/su-dung-phuong-phap-dai-so-luong-giac-giai-bai-toan-tim-gtln-gtnn-modun-so-phuc.html

admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button