Biểu Mẫu

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non 44 module

Cẩm nang Giáo dục Thường xuyên Măng non là tài liệu quan trọng dành cho các cô giáo măng non. Tài liệu này sẽ giúp các thầy cô giáo măng non áp dụng các định nghĩa tăng trưởng thể chất vào việc chăm nom trẻ măng non, để mắt tới nguyên lý điều độ, nguyên lý từ dễ dàng tới phức tạp để giúp trẻ tăng trưởng về mọi mặt. mặt. Mời các bạn tải bộ tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Măng non về sử dụng.

1. Nội dung bài dạy bồi dưỡng thường xuyên măng non 2020

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên chương trình giáo dục măng non 5 2020 bao gồm tất cả 44 học phần được chia theo nội dung cụ thể được thể hiện ở các phần sau. Mỗi học phần là 1 vấn đề quan trọng trong công việc giáo dục tại các cơ sở giáo dục măng non trên cả nước.

Có thể chia các nội dung chính của chương trình BDTX măng non thành các nhóm sau:

– Nghiên cứu đặc điểm của trẻ con.

– Xây dựng môi trường giáo dục toàn diện cho trẻ măng non

– Tham mưu về chăm nom và giáo dục trẻ bé cho bác mẹ và xã hội

Kế hoạch và cách thức giáo dục trong cơ sở giáo dục măng non

Vận dụng các cách thức dạy học hăng hái trong trường măng non

– Phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội

– Các nội dung khác

Giáo viên được cử đi học bồi dưỡng theo sự xếp đặt của các trường theo mục tiêu chung và thích hợp với điều kiện thực tiễn của trường. Mỗi thầy cô giáo sẽ đăng ký học 1 số học phần nhất mực theo bản lĩnh và đề nghị thực tiễn của cơ sở mình giảng dạy. Xong xuôi công đoạn, thầy cô giáo cũng sẽ viết bài tổng hợp lại toàn thể kiến ​​thức đã được bồi dưỡng.

2. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên măng non 2020 44 Mô đun

MỤC LỤC MÔ ĐUN
(CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO THƯỜNG XUYÊN)

Mô đun MN 1: Đặc điểm tăng trưởng thể chất – Tiêu chí và kết quả mong chờ ở trẻ măng non về tăng trưởng thể chất

Mô đun MN 2: Đặc điểm tăng trưởng tình cảm, kĩ năng xã hội – Tiêu chí và kết quả mong chờ ở trẻ măng non về các kĩ năng tình cảm và xã hội

Mô đun MN 3: Đặc điểm tăng trưởng tiếng nói, tiêu chí và kết quả mong chờ ở trẻ măng non về tiếng nói

Mô đun MN 4: Đặc điểm tăng trưởng nhận thức, tiêu chí và kết quả mong chờ ở trẻ măng non nhận thức

Mô đun MN 5: Đặc điểm, tiêu chí và kết quả tăng trưởng thẩm mỹ ở trẻ măng non về thẩm mỹ

Mô đun MN 6: Chăm sóc trẻ măng non

Mô đun MN 7: Môi trường giáo dục cho trẻ măng non

Mô đun MN 8: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 – 36 tháng tuổi

Mô đun MN 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 – 6 tuổi

Mô đun MN 10: Tham mưu chăm nom giáo dục măng non

Mô đun MN 11: Tham mưu cho bác mẹ về chăm nom, giáo dục trẻ từ 3 tới 36 tháng tuổi

Mô đun MN 12: Lời khuyên cho bác mẹ trong việc chăm nom và giáo dục trẻ từ 3 tới 6 tuổi

Mô đun MN 13: Phương pháp tham vấn về giáo dục măng non cho các tổ chức xã hội

Mô đun MN 14: Phương pháp tham vấn về giáo dục măng non cho các tổ chức xã hội

Mô đun MN 15: Đặc điểm của trẻ con có nhu cầu đặc thù

Mô đun MN 16: Chăm sóc, giáo dục và phục vụ trẻ con có nhu cầu đặc thù

Mô đun MN 17: Lập mưu hoạch giáo dục trẻ 3 – 36 tháng tuổi

Mô đun MN 18: Lập mưu hoạch giáo dục trẻ 3 – 6 tuổi

Mô đun MN 19: Phương pháp kiếm tìm, khai thác, xử lý thông tin dùng cho xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục

Mô đun MN 20: Phương pháp dạy học hăng hái trong giáo dục măng non

Mô đun MN 21: Áp dụng các cách thức dạy học hăng hái trong lĩnh vực tăng trưởng thể chất

Mô đun MN 22: Áp dụng các cách thức dạy học hăng hái trong lĩnh vực tăng trưởng nhận thức

Mô đun MN 23: Áp dụng các cách thức dạy học hăng hái trong lĩnh vực tăng trưởng tiếng nói

Mô đun MN 24: Vận dụng các cách thức dạy học hăng hái trong lĩnh vực tăng trưởng tình cảm và kĩ năng xã hội

Mô đun MN 25: Áp dụng các cách thức dạy học hăng hái trong lĩnh vực tăng trưởng thẩm mỹ

Mô đun MN 26: Áp dụng các cách thức dạy học hăng hái trong tổ chức các hoạt động vui chơi

Mô đun MN 27: Thiết kế các hoạt động giáo dục tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và giáo dục an toàn giao thông

Mô đun MN 28: Chỉ dẫn sử dụng thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu

Mô đun MN 29: Chỉ dẫn bảo dưỡng, tu sửa 1 số thiết bị dạy học và giáo dục dễ dàng

Mô đun MN 30: Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo

Mô đun MN 31: Chỉ dẫn sử dụng 1 số ứng dụng vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ măng non

Mô đun MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử

Mô đun MN 33: Bình chọn trong giáo dục măng non

Mô đun MN 34: Sử dụng bộ chuẩn tăng trưởng trẻ 5 tuổi

Mô đun MN 35: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục măng non

Mô đun MN 36: Sáng kiến ​​kinh nghiệm trong giáo dục măng non

Mô đun MN 37: Quản lý nhóm / lớp măng non

Mô đun MN 38: Dự toán mở trường măng non dân lập

Mô đun MN 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ măng non

Mô đun MN 40: Làm việc với gia đình để giáo dục trẻ măng non

Mô đun MN 41: Phối hợp nhà trường với số đông và các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ măng non

Mô đun MN 42: Tham gia các hoạt động chính trị – xã hội của thầy cô giáo măng non

Mô đun MN 43: Giáo dục tăng trưởng vững bền trong giáo dục măng non

Mô đun MN 44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục măng non

Mời các bạn xem toàn thể tài liệu bồi dưỡng thường xuyên khối Mẫu giáo, đây.

PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC ĐIỂM THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM

1. MỤC TIÊU

1.1. Hiểu biết

  • Hiểu được định nghĩa thể chất và các phạm trù liên can tới thể chất khái quát và đối với trẻ măng non nói riêng.
  • Hiểu được các nhân tố tác động tới sự tăng trưởng thể chất của trẻ măng non.
  • Hiểu được công dụng đối với các cơ quan trong thân thể của trẻ măng non lúc cho trẻ đi lại thể dục thể thao.

1.2. Kĩ năng

  • Áp dụng các định nghĩa về tăng trưởng thể chất vào việc chăm nom trẻ măng non, để mắt tới nguyên lý điều độ, nguyên lý từ dễ dàng tới phức tạp, nguyên lý phối hợp giữa động và tĩnh …
  • Từ những nhân tố tác động tới sự tăng trưởng thể chất của trẻ, xác định những nhân tố có điều kiện, những nhân tố có ý nghĩa quyết định tới trẻ ở lớp mình đảm trách.

1.3. Thái độ

Nhận diện thâm thúy các tình trạng tâm lý tác động như thế nào tới sự tăng trưởng thể chất của trẻ măng non.

Mời các độc giả thêm tại phân mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên tư nhân 5 học 2019-2020
  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên khối Tiểu học 45 Môđun
  • Tổng hợp bộ sưu tập các bài tập bồi dưỡng thầy cô giáo theo Thông tư 17

 

Thông tin thêm

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non 44 module

[rule_3_plain]

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non là tài liệu quan trọng dành cho các thầy cô giáo măng non. Tài liệu này sẽ giúp các thầy cô giáo măng non áp dụng các định nghĩa tăng trưởng thể chất vào việc chăm nom trẻ măng non, để mắt tới tới nguyên lý vừa sức, nguyên lý từ dễ dàng tới phức tạp giúp các em tăng trưởng về mọi mặt. Mời các bạn cùng tải bộ tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non về sử dụng.
1. Nội dung bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên măng non 2020
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho chương trình giáo dục măng non 5 2020 gồm tất cả 44 module phân theo từng nội dung cụ thể được thể hiện ở những phần tiếp theo dưới đây. Mỗi 1 module là 1 vấn đề quan trọng trong công việc giáo dục tại các cơ sở măng non trên cả nước.
Những nội dung chính trong chương trình BDTX măng non có thể phân thành các nhóm như sau:
– Nghiên cứu đặc điểm của trẻ.
– Xây dựng môi trường giáo dục toàn diện cho trẻ con măng non
– Tham mưu về chăm nom và giáo dục trẻ bé cho phụ huynh và xã hội
– Lập mưu hoạch, cách thức giáo dục trong các cơ sở giáo dục măng non
– Phần mềm các cách thức dạy học hăng hái trong trường măng non
– Phối liên kết giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội
– Các nội dung khác
Các thầy cô giáo được cử đi học bồi dưỡng theo sự xếp đặt của các trường theo chỉ tiêu chung và thích hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường. Mỗi thầy cô giáo sẽ đăng ký học 1 số module nhất mực theo bản lĩnh và đề nghị thực tiễn của cơ sở nơi mình dạy học. Xong xuôi công đoạn, thầy cô giáo cũng sẽ viết bài thu hoạch để tổng kết lại toàn thể tri thức đã được bồi dưỡng.
2. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên măng non 2020 44 Module
MỤC LỤC MODULE(CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN)
Module MN 1: Đặc điểm tăng trưởng thể chất – Những tiêu chí và kết quả mong chờ ở trẻ măng non về tăng trưởng thể chất
Module MN 2: Đặc điểm tăng trưởng tình cảm, kĩ năng xã hội – Tiêu chí và kết quả mong chờ ở trẻ măng non về tình cảm, kĩ năng xã hội
Module MN 3: Đặc điểm tăng trưởng tiếng nói, Những tiêu chí và kết quả mong chờ ở trẻ măng non về tiếng nói
Module MN 4: Đặc điểm tăng trưởng nhận thức, những tiêu chí và kết quả mong chờ ở trẻ măng non về nhận thức
Module MN 5: Đặc điểm tăng trưởng thẩm mĩ, những tiêu chí và kết quả mong chờ ở trẻ măng non về thẩm mĩ
Module MN 6: Chăm sóc trẻ măng non
Module MN 7: Môi trường giáo dục cho trẻ măng non
Module MN 8: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 – 36 tháng tuổi
Module MN 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 – 6 tuổi
Module MN 10: Tham mưu về chăm nom giáo dục măng non
Module MN 11: Tham mưu cho các bậc bác mẹ về chăm nom giáo dục trẻ từ 3 – 36 tháng tuổi
Module MN 12: Tham mưu cho các bậc bác mẹ về chăm nom giáo dục trẻ từ 3 – 6 tuổi
Module MN 13: Phương pháp tham vấn về giáo dục măng non cho các tổ chức xã hội
Module MN 14: Phương pháp tham vấn về giáo dục măng non cho các tổ chức xã hội
Module MN 15: Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc thù
Module MN 16: Chăm sóc giáo dục và phục vụ trẻ có nhu cầu đặc thù
Module MN 17: Lập mưu hoạch giáo dục trẻ 3 – 36 tháng tuổi
Module MN 18: Lập mưu hoạch giáo dục trẻ 3 – 6 tuổi
Module MN 19: Phương pháp kiếm tìm khai thác xử lí thông tin dùng cho xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục
Module MN 20: Phương pháp dạy học hăng hái trong giáo dục măng non
Module MN 21: Phần mềm cách thức dạy học hăng hái trong lĩnh vực tăng trưởng thể chất
Module MN 22: Phần mềm cách thức dạy học hăng hái trong lĩnh vực tăng trưởng nhận thức
Module MN 23: Phần mềm cách thức dạy học hăng hái trong lĩnh vực tăng trưởng tiếng nói
Module MN 24: Phần mềm cách thức dạy học hăng hái trong lĩnh vực tăng trưởng tình cảm, kỹ năng xã hội
Module MN 25: Phần mềm cách thức dạy học hăng hái trong lĩnh vực tăng trưởng thẩm mĩ
Module MN 26: Phần mềm cách thức dạy học hăng hái trong tổ chức hoạt động vui chơi
Module MN 27: Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông
Module MN 28: Chỉ dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu
Module MN 29: Chỉ dẫn bảo quản tu sửa 1 số thiết bị đồ dùng giáo dục và dạy học dễ dàng
Module MN 30: Làm đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo
Module MN 31: Chỉ dẫn sử dụng 1 số ứng dụng vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ măng non
Module MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
Module MN 33: Bình chọn trong giáo dục măng non
Module MN 34: Sử dụng bộ chuẩn tăng trưởng trẻ con 5 tuổi
Module MN 35: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục măng non
Module MN 36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục măng non
Module MN 37: Quàn lí nhóm/ lớp học măng non
Module MN 38: Lập dự toán mở trường măng non dân lập
Module MN 39: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo
Module MN 40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ măng non
Module MN 41: Phối hợp nhà trường với số đông các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ măng non
Module MN 42: Tham gia vào các hoạt động chính trị – xã hội của thầy cô giáo măng non
Module MN 43: Giáo dục vì sự tăng trưởng vững bền trong giáo dục măng non
Module MN 44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục măng non
Mời các bạn xem toàn thể Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non, tại đây.
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN THỂ CHÃT CỦA TRẺ MĂM NON
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức

Hiểu rõ định nghĩa thể chất và những phạm trù liên can tới thể chất khái quát và cho trẻ măng non nói riêng.
Nắm được các nhân tố tác động tới sự tăng trưởng thể chất của trẻ măng non.
Hiểu được những tác động tới các cơ quan của thân thể trẻ măng non lúc cho trẻ đoàn luyện thể chất.

1.2. Kỹ năng

Áp dụng các định nghĩa tăng trưởng thể chất vào việc chăm nom trẻ măng non, để mắt tới tới nguyên lý vừa sức, nguyên lý từ dễ dàng tới phức tạp, nguyên lý phối họp giữa động và tĩnh…
Từ các nhân tố ảnh hường tới sự tăng trưởng thể chất của trẻ, xác định được những nhân tố mang tính điều kiện, những nhân tố mang tính quyết định tới những trẻ thuộc lớp mình đảm trách

1.3. Thái độ
Xác định 1 cách thâm thúy về tình trạng tâm lí tác động tới sự tăng trưởng thể chất của trẻ măng non như thế nào.
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên tư nhân 5 học 2019-2020
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học đầy đủ 45 Module
Tổng hợp bài thu hoạch BDTX Giáo viên theo Thông tư 17

[rule_2_plain]

#Tài #liệu #bồi #dưỡng #thường #xuyên #cấp #Mầm #module


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/tai-lieu-boi-duong-thuong-xuyen-cap-mam-non-44-module/

Back to top button