Wiki

Top 11 ประเภทของแผนที่

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ประเภทของแผนที่ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม phanmemportable.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ประเภทของแผนที่

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ประเภทของแผนที่

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ประเภทของแผนที่

1. ประเภทและชนิดของแผนที่

 • ผู้เขียนบทความ: 210.86.210.116

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28342 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของแผนที่ ชนิดของแผนที่ 1. แผนที่ทั่วไป เป็นแผนที่ที่แสดงลักษณะโดยทั่วไปได้แก่แผนที่แสดงลักษณะภูมิภาคต่างๆ โดยจะแสดงด้วยสี เพื่อให้เห็นความแตกต่าง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 2. แผนที่รูปถ่าย (Photomap) เป็นแผนที่ที่ทำจากรูปถ่ายทางอากาศของสภาพภูมิประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อนำมาใช้แทนแผนที่ หรือเพิ่มเติมแผนที่ให้สมบูรณ์ในแผนที่รูปถ่าย มีข้อมูลเกี่ยวกับเส้นกริด รายละเอียดข้อมูลชายขอบระวางแผนที่ เส้นชั้นความสูง ชื่อภูมิศาสตร์ แนวแบ่งเขต และข้อมูลอื่นๆ ที่อาจพิมพ์เพิ่มเติ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of 210.86.210.116

2. ประเภทของแผนที่ รู้ไว้ใช้ประโยชน์ – GEO2GIS.com

 • ผู้เขียนบทความ: geo2gis.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28087 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประเภทของแผนที่ รู้ไว้ใช้ประโยชน์ – GEO2GIS.com ประเภทของแผนที่ รู้ไว้ใช้ประโยชน์ ; 1.1 แผนที่แบบแบนราบ : แผนที่ที่แสดงพื้นผิวของโลกในทางราบ ไม่แสดงความสูง – ; 1.2 แผนที่ภูมิประเทศ : ; 1.3 แผนที่ภาพถ่าย : ; – …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ ๆ น้อง ๆ และครูบาอาจารย์ ในฐานะศิษย์เก่าจึงได้นำเสนอความคิดของอดีตข้าราชการสายวิชาการและสายบริหาร

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of geo2gis.com

3. ประเภทของแผนที่ – CARTOGRAPHY โลกการทำแผนที่

 • ผู้เขียนบทความ: sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20220 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประเภทของแผนที่ – CARTOGRAPHY โลกการทำแผนที่ แผนที่อ้างอิง GENERAL REFERENCE MAP. เป็นแผนที่ที่ใช้เป็นหลักในการทำแผนที่ชนิดอื่น ๆ แผนที่อ้างอิงที่สำคัญ ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:     เป็นแผนที่ที่แสดงเฉพาะสิ่งที่สนใจในบริเวณพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่สนใจ
  แผนที่นี้สามารถแสดงลักษณะต่างๆเช่น การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเกษตร หรือลักษณะเฉพาะของเมือง
  เช่น เขตการปกครอง หรือ ความหนาแน่นของประชากร มีหลายชนิด เช่น
  แผนที่รัฐกิจ แผนที่ภูมิอากาศ แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่การถือครองที่ดิน
  แผนที่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of sites.google.com

4. ชนิดของแผนที่ | Social Learning – WordPress.com

 • ผู้เขียนบทความ: pawi2845.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30427 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ชนิดของแผนที่ | Social Learning – WordPress.com ชนิดของแผนที่ · 1. แผนที่แบบแบนราบ คือ แผนที่ซึ่งแสดงรายละเอียดทั่วๆ ไปของพื้นผิวโลกในทางราบเท่านั้นไม่แสดงความสูงต่ำของภูมิประเทศ · 2. แผนที่ภูมิประเทศ คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เส้นเมอริเดียนกับเวลา
  เวลามาตรฐาน (Standard time) คือ เวลาที่คิดตามเส้นเมอริเดียนมาตรฐาน โดยกำหนดให้เส้นเมอริเดียนทุก 15 องศา เวลาต่างกัน 1 ชั่วโมง ซึ่งยึดเอาเวลามาตราฐานที่ตำบลกรีนิซ หรือเส้นเมอริเดียนเริ่มแรก เป็นหลัก เช่น เวลาที่เส้นเมอริเดียนเริ่มแรก (ตำบลกรีนิช)เวลา 12.00 น. ค่าลองจิจูด 15 องศา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of pawi2845.wordpress.com

5. ชนิดแผนที่และการสร้างสัญลักษณ์ | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ …

 • ผู้เขียนบทความ: www2.gistda.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12906 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ชนิดแผนที่และการสร้างสัญลักษณ์ | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ … 5. ชนิดแผนที่และการสร้างสัญลักษณ์ 1) การจำแนกและชนิดของแผนที่ (Classification and type of maps) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 2) หลักการใช้แผนที่  แผนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทางด้านการปฏิบัติงาน การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาและอื่นๆ ทำให้มนุษย์สามารถประกอบภารกิจได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานสำรวจชั้นข้อมูลฐาน ขั้นปฏิบัติงานจริง ด้านการเรียนการสอน รัฐสามารถใช้สภาพภูมิรัฐศาสตร์ในการบริหารประเทศที่เก…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www2.gistda.or.th

6. แผนที่ – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34383 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แผนที่ – วิกิพีเดีย แผนที่ คือ รูปภาพอย่างง่ายซึ่งจำลองบริเวณบริเวณหนึ่ง … แผนที่โลก: ตัวอย่างการแสดงลักษณะทางกายภาพของโลกที่ออกมาเป็นระนาบสองมิติ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แผนที่ คือ รูปภาพอย่างง่ายซึ่งจำลองบริเวณบริเวณหนึ่ง และมีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น วัตถุ หรือบริเวณย่อย ๆ ที่อยู่ในบริเวณนั้น แผนที่มักเป็นรูปสองมิติซึ่งแสดงระยะห่างระหว่างจุดสองจุดในบริเวณใดบริเวณหนึ่งได้อย่างถูกต้องตามหลักเรขาคณิต ยกตัวอย่างเช่น แผนที่ทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of th.wikipedia.org

7. ประเภทของแผนที่ | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาว …

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaigoodview.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14439 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประเภทของแผนที่ | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาว … ประเภทของแผนที่ · 1. แผนที่อ้างอิง (แผนที่ทั่วไป) · 2. แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic map) · 3. แผนที่เล่ม (Atlas) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.thaigoodview.com

8. ทำความรู้จักกับประเภทของแผนที่ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง – MIW Services

 • ผู้เขียนบทความ: miwservices.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2361 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทำความรู้จักกับประเภทของแผนที่ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง – MIW Services แผนที่เศรษฐกิจ (Economic map) เป็นแผนที่ที่ใช้แสดงลักษณะการกระจายหรือการหนาแน่นของประชากร เส้นทางการค้า เช่น เขตอุตสาหกรรม การเกษตร การประมง และ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แผนที่ในสมัยก่อน ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ๆ และต้องมีความชำนาญในการใช้ด้วย แต่แผนที่ในปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ง่าย และสะดวก เพียงแค่คุณกดเข้าไปดูใน GPS ก็สามารถบอกระยะทางต่าง ๆ ได้แล้ว ซึ่งแผนที่ในแต่ละยุค แต่ละสมัย ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่าง ๆ มากมายให้เลือกใช้งานกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรื…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of miwservices.com

9. แผนที่

 • ผู้เขียนบทความ: www.digitalschool.club

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37287 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แผนที่ ประโยชน์ของแผนที่ 1. ด้านการคิดดำเนินชิวิตประจำวัน ผู้ใช้แผนที่จะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 1.1 การเดินทาง ใช้แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ความหมายของแผนที่ (Map)
           1. แผนที่ คือ อุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อแสดงลักษณะของพื้นผิวโลกหรือสิ่งที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก ทั้งที่เกิดเองโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
            &nbs…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.digitalschool.club

10. ประเภทของแผนที่: ภูมิประเทศการเมืองสภาพภูมิอากาศและอื่น ๆ

 • ผู้เขียนบทความ: th.eferrit.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13385 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประเภทของแผนที่: ภูมิประเทศการเมืองสภาพภูมิอากาศและอื่น ๆ แผนที่ทางการเมืองไม่ได้แสดงลักษณะภูมิประเทศเช่นภูเขา มุ่งเน้นที่ขอบเขตของรัฐและระดับชาติของสถานที่ นอกจากนี้ยังรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของเมืองใหญ่และขนาดเล็กขึ้น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แผนที่ภูมิประเทศมีลักษณะคล้ายกับแผนที่ทางกายภาพในลักษณะภูมิประเทศทางกายภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างจากแผนที่ทางกายภาพประเภทนี้อาจใช้เส้นขอบแทนสีเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในแนวนอน เส้นทแยงมุมบน แผนที่ภูมิประเทศ จะเว้นระยะห่างเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับความสูง (เช่นแต่ละเส้นแสดงการ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of th.eferrit.com

11. องค์ประกอบแผนที่ รายละเอียด และวิธีการอ่านแผนที่ – คาร์แทรค

 • ผู้เขียนบทความ: www.cartrack.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26062 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ องค์ประกอบแผนที่ รายละเอียด และวิธีการอ่านแผนที่ – คาร์แทรค แผนที่ทุกชนิดจำเป็นต้องมีขอบระวาง ซึ่งจะทำให้ทราบถึงขอบเขตของพื้นที่ในภูมิประเทศที่เเสดงบนเเผนที่นั้นๆ ซึ่งจะบอกด้วยเส้นขนานเพื่อแสดงตำเเหน่ง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แน่นอนว่าในแผนที่ เราคงไม่สามารถที่จะเเสดงทุกอย่างตามขนาดจริงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องย่อส่วนลงมาจากระยะทางจริงในภูมิประเทศ ตามมาตราส่วน ซึ่งจะเเสดงมาตราส่วนว่าย่อลงมาเท่าใด มาตราส่วนแผนที่โดยมากจะมี 3 ลักษณะ ได้แก่ มาตราส่วนแบบเศษส่วน มาตราส่วนคำพูด และมาตราส่วนแบบกราฟิก มาตราส่วนของแผนที่คือ อัตราส…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.cartrack.co.th

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ประเภทของแผนที่

Back to top button