Wiki

Top 8 ประเภท ของ สารสนเทศ

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ประเภท ของ สารสนเทศ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม phanmemportable.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ประเภท ของ สารสนเทศ

Related Articles

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ประเภท ของ สารสนเทศ

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ประเภท ของ สารสนเทศ

1. ประเภทของสารสนเทศ | wanutter – WordPress.com

 • ผู้เขียนบทความ: wanutter.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37903 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประเภทของสารสนเทศ | wanutter – WordPress.com ประเภทของสารสนเทศ · 1.ระบบประมวลผลรายการประจำ (Transaction Processing Systems : TPS) · 2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems : MIS) · 3.ระบบ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems : MIS)
  เป็นระบบที่ผู้บริหารระดับกลางต้องการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดการสารสนเทศ โดยจะรวมทั้งสารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งอนาคต นอกจากนี้ระบบ MIS จะต้องให้สารสนเทศภายในช่วงเวลาที่เป็นประโ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of wanutter.wordpress.com

2. ประเภทของระบบสารสนเทศ – ระบบสารสนเทศ (Information System)

 • ผู้เขียนบทความ: www.sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23103 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประเภทของระบบสารสนเทศ – ระบบสารสนเทศ (Information System) ประเภทของระบบสารสนเทศ · 1. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automatic System หรือ OAS ) · 2. ระบบประมวลผลรายการประจำวัน (Transaction Processing System หรือ TPS) · 3.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:                     1. ข้อมูลภายในองค์กร ได้แก่ งบประมาณ แผนรายจ่าย หรือแผนการเงิน                     2. ข้อมูลภายนอกองค์กร ได้แก่ สำนักข่าว ตลาดหุ้น                    3. ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลรายการประจำวัน           แล้วนำมาเปรียบเทียบ คำนวณ วิเคราะห์ คาดการณ์ และยังสามารถแสดงแนวโน้มหรือคาดค…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.sites.google.com

3. ประเภทของระบบสารสนเทศ | ครูบ้านนอกดอทคอม

 • ผู้เขียนบทความ: www.kroobannok.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16046 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประเภทของระบบสารสนเทศ | ครูบ้านนอกดอทคอม ประเภทของระบบสารสนเทศ · ระบบสารสนเทศด้านบัญชี (Accounting information system) · ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Finance information system) · ระบบสารสนเทศด้านการผลิต ( …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การจำแนกตามการให้การสนับสนุนของระบบสารสนเทศ (Classification by Support Provided)
  การจำแนกตามการให้การสนับสนุนของระบบสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (Transaction Processing Systems) ระบบสารสนเทศแบบรายงานเพื่อการจัดการ (Management Reporting Systems) และระบบสารสนเทศเพื่อ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.kroobannok.com

4. ประเภทของสารสนเทศ – GotoKnow

 • ผู้เขียนบทความ: www.gotoknow.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18640 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประเภทของสารสนเทศ – GotoKnow ประเภทของสารสนเทศ · 1. สารสนเทศ know – why เป็นสารสนเทศที่เน้นวิชาการ · 2. สารสนเทศ know – how เป็นสารสนเทศที่เน้นเทคนิคมากขึ้น · 3. สารสนเทศ show – how เป็น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           สารสนเทศปรุงแต่ง เป็นสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ การประเมินและการกระทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้ซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ลักษณะของสารสนเทศ ประเภทนี้ได้แก่ สรุปย่อ คู่มือ หรือ สถิติต่างๆ เป็นต้น

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.gotoknow.org

5. ประเภทของระบบสารสนเทศ – com45 | วิชาคอมพิวเตอร์

 • ผู้เขียนบทความ: com45.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28721 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประเภทของระบบสารสนเทศ – com45 | วิชาคอมพิวเตอร์ ประเภทของระบบสารสนเทศ · 1.ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ(TPS:Transaction Processing Systems ) · 2.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS:Management Information System) · 3.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ระบบสารสนเทศสามารถจำแนกได้ตามลักษณะการดำเนินงานได้ดังนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of com45.wordpress.com

6. ประเภทของสารสนเทศ | MindMeister Mind Map

 • ผู้เขียนบทความ: www.mindmeister.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28466 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประเภทของสารสนเทศ | MindMeister Mind Map 1.)ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System: TPS) ✓ 2.)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) ✓ 3.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 1.4.1. 1.การประมวลผลแบบกลุ่ม(Batch Processing) เป็นการประมวลผลข้อมูลจะถูกรวบรวมและสะสมไว้ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด แล้วจึงจะประมวลผลรวมกันเป็นครั้งเดียว

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.mindmeister.com

7. ระดับของสารสนเทศ – เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1

 • ผู้เขียนบทความ: www.seekan.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31408 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ระดับของสารสนเทศ – เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 ที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสารสนเทศที่ใช้จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของการทำงาน และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เช่นพนักงานขายใช้สารสนเทศในการนำ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ระดับของสารสนเทศ
  ระดับขององค์กร
            1. &#3…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.seekan.ac.th

8. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ

 • ผู้เขียนบทความ: lis.human.cmu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2614 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ โดยทั่วไป ทรัพยากรสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ วัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้. 1. วัสดุตีพิมพ์ (printed materials) คือ วัสดุ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:         
    1. ��ʴصվ���� (printed
  materials) ���
  ��ʴط�������ѡ��㹡�����ͤ���������о��������к���þ�����ҧ �
  ��ṡ������觷���Ңͧ������ �������
  �����Դ��л��ʺ��ó����������ҵ�ҧ � ����ӴѺ���觷���Դ���� 3
  ��������� ��…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of lis.human.cmu.ac.th

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ประเภท ของ สารสนเทศ

Check Also
Close
Back to top button