Wiki

Top 8 พยาบาล สภากาชาดไทย

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ พยาบาล สภากาชาดไทย บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม phanmemportable.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

พยาบาล สภากาชาดไทย

รูปภาพสำหรับคำหลัก: พยาบาล สภากาชาดไทย

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ พยาบาล สภากาชาดไทย

1. ข่าวการรับเข้าศึกษา – สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

 • ผู้เขียนบทความ: stin.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15841 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ข่าวการรับเข้าศึกษา – สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2565https://stin.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/8-6- …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

  ประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษษหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of stin.ac.th

2. รีวิว พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย – U-Review

 • ผู้เขียนบทความ: www.u-review.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19116 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รีวิว พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย – U-Review หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่วิทยาลัยสภากาชาดไทย น้องๆ ที่อยากเป็น “นางฟ้าในชุดขาว” หลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.u-review.in.th

3. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22263 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย – วิกิพีเดีย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (อังกฤษ: Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (อังกฤษ: Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ อยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางอี…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of th.wikipedia.org

4. สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบTCAS65

 • ผู้เขียนบทความ: www.sangfans.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8316 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบTCAS65 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศระเบียบการรับสมัครในระบบTCAS65 รอบPortfolio โควตา แอดมิชชั่น ปีการศึกษา2565.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศระเบียบการรับสมัครในระบบTCAS65 รอบPortfolio โควตา แอดมิชชั่น ปีการศึกษา2565

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.sangfans.com

5. Thai Red Cross Nursing Journal – ThaiJo

 • ผู้เขียนบทความ: he02.tci-thaijo.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21593 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Thai Red Cross Nursing Journal – ThaiJo วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย “แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก”. 2021-11-25. แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Indexed in 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of he02.tci-thaijo.org

6. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย

 • ผู้เขียนบทความ: www.redcross.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25432 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ การวิจัย การส่งเสริมวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ การวิจัย การส่งเสริมวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความเป็นกาชาด และมีคุณภาพในระดับสากล พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.redcross.or.th

7. ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission พยาบาล สภากาชาดไทย ปี 2565

 • ผู้เขียนบทความ: www.triam-ent.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10506 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission พยาบาล สภากาชาดไทย ปี 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 Admission ปี 2565.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนสภากาชาดไทย โดยจะต้องทำสัญญาการรับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญา
  ค้ำประกันผู้ได้รับทุนของส…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.triam-ent.com

8. เด็กซิ่วก็สมัครได้! มาดูเกณฑ์ TCAS65 รอบ 3 ส.พยาบาลศรีสวรินทิรา …

 • ผู้เขียนบทความ: www.dek-d.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38027 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เด็กซิ่วก็สมัครได้! มาดูเกณฑ์ TCAS65 รอบ 3 ส.พยาบาลศรีสวรินทิรา … พยาบาลฯ สภากาชาด เปิดรับรอบ Admission อีก 178 ที่นั่ง ใช้คะแนน GAT/PAT – วิชาสามัญ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรับใครที่สนใจคณะพยาบาลศาสตร์ หรือหลักสูตรพยายาบศาสตรบัณฑิต จะต้องเคยได้ยิน “พยาบาล สภากาชาด” หรือสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กันมาบ้าง  ซึ่งทางสถาบันก็เปิดรับผ่านระบบ TCAS65 ทุกรอบ โดยในรอบ Admission นี้ก็เปิดรับสมัครด้วยเช่นกัน ดังนั้นตามไปดูรายละเอียดกัน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.dek-d.com

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ พยาบาล สภากาชาดไทย

Back to top button