Wiki

Top 8 พระ เยซู

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ พระ เยซู บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม phanmemportable.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

พระ เยซู

รูปภาพสำหรับคำหลัก: พระ เยซู

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ พระ เยซู

1. ค้นหาสันติและปีติมากขึ้นผ่านพระเยซูคริสต์ | ComeUntoChrist

 • ผู้เขียนบทความ: www.churchofjesuschrist.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22756 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ค้นหาสันติและปีติมากขึ้นผ่านพระเยซูคริสต์ | ComeUntoChrist นับจากวันนี้ เฉลิมฉลองพระชนม์ชีพ คำสอน และการเสียสละของพระองค์เพื่อท่าน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เนื่องจากเราทุกคนทำผิดพลาด พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์มาช่วยให้เราสะอาดและได้รับการอภัย  พระเยซูทรงทำให้เป็นไปได้ที่เราจะกลับบ้านไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อเรายอมรับพระเยซูและทำตามแบบอย่างของพระองค์ เราจะเห็นแก่ตัวน้อยลงและสามารถมีความรัก สันติสุข และความสุขมากขึ้น  

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.churchofjesuschrist.org

2. ของขวัญสี่ประการที่พระเยซูคริสต์ประทานให้ท่าน

 • ผู้เขียนบทความ: www.churchofjesuschrist.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22630 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ของขวัญสี่ประการที่พระเยซูคริสต์ประทานให้ท่าน เราชอบร้องเพลง “ขอเชิญท่านผู้วางใจ” และกระตือรือร้นที่จะมาสักการะพระองค์ พระเยซูคริสต์—พระกุมารแห่งเบธเลเฮม—“พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพันธสัญญา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์! พระเยซูคือพระคริสต์—พระเมสสิยาห์ นี่คือศาสนจักรของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงกำกับดูแลผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ เราทูลขอพรให้ท่านแต่ละคน รวมถึงความปรารถนาและความสามารถที่จะรับของขวัญทั้งหมดที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานให้ท่าน ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.churchofjesuschrist.org

3. 10 เหตุผลที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย

 • ผู้เขียนบทความ: thaiodb.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10725 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 10 เหตุผลที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ต่อหน้า…ฝูงชน. ในระหว่างเทศกาลปัสกาของชาวยิว ฝูง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ในระหว่างเทศกาลปัสกาของชาวยิว ฝูงชนที่ถูกปลุกปั่นให้ ลุกฮือขึ้น ได้จับกุมพระเยซูไปมอบให้ปีลาตเจ้าเมืองชาวโรม โดย กล่าวหาว่า พระเยซูได้อ้างตนเป็นกษัตริย์ของชาวยิว ประชาชนได้ขอ ให้ตรึงพระองค์เสียที่กางเขน พระเยซูทรงถูกโบยตีอย่างทารุณ และ นำไปประหารต่อหน้าฝูงชนบนภูเขานอกกรุงเยรูซาเล็ม พร้อมนักโทษ 2 คน …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of thaiodb.org

4. 24 ตำนานการประสูติอัศจรรย์ของพระเยซู ที่อยู่นอกพระคัมภีร์ไบเบิล

 • ผู้เขียนบทความ: readthecloud.co

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18764 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 24 ตำนานการประสูติอัศจรรย์ของพระเยซู ที่อยู่นอกพระคัมภีร์ไบเบิล คริสต์มาสเป็นเวลาพิเศษจริงๆ โดยเฉพาะใครที่เรียนโรงเรียนคาทอลิกหรือคริสเตียน ทุก ปีมีกิจกรรมพิเศษหน้าเสาธง มีซานต้ามาแจกของขวัญ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บรรดาโหราจารย์ได้นำของขวัญ 3 อย่างมาให้พระเยซูกุมาร นั่นคือ ทองคำ กำยาน มดยอบ ของทั้ง 3 สิ่งนี้มีความหมายนั่นคือ ทองคำหมายถึงเครื่องบรรณาการของกษัตริย์ อันแสดงว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ของโลกนี้ กำยานเป็นเครื่องหอมที่ใช้ในศาสนา หมายถึงพระเยซูทรงเป็นสมณะผู้อุทิศตัวถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า และมดยอ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of readthecloud.co

5. พระเยซูคือใคร – คริสตจักรใจสมาน

 • ผู้เขียนบทความ: jaisamarnchurch.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4010 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระเยซูคือใคร – คริสตจักรใจสมาน พระเยซูคริสต์เป็นศาสดาคนเดียวของโลกที่อ้างว่าตนเองคือพระเจ้า พระองค์เป็นศูนย์กลางของคริสตศาสนา เป็นผู้ซึ่งคริสตชนทั่วโลกกว่าหนึ่งพันล้านคนนมัสการว่าเป็นพระเจ้า …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ตอบได้ว่า สำคัญมาก สำคัญพอ ๆ กับความอยู่รอดของคริสต์ศาสนาทีเดียว เพราะหากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นพระเจ้าตามที่พระองค์อ้างไว้ หรือหากเราสามารถยืนยันได้ว่าพระเยซูไม่ได้ทำสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าจะกระทำแล้ว คริสต์ศาสนาก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้ เพราะนั่นเท่ากับว่าคริสต์ศาสนาตั้งอยู่บนพื้นฐาน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of jaisamarnchurch.org

6. พระเยซูทรงรักคนบาป – คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 • ผู้เขียนบทความ: www.theology.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18173 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระเยซูทรงรักคนบาป – คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จากพระธรรมมัทธิว 9:9-13 เทศนาโดย ครูศาสนา ดร. วิริยะ ทิพยวรการกูร อาจารย์ประจำหมวดพันธสัญญาใหม่. ========= …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แต่สิ่งที่พระเยซูทำกับมัทธิวซึ่งเป็นบทเรียนเรื่องความรักให้กับเรา มีดังนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.theology.ac.th

7. พระเยซูคริสต์ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ก.ย. 2022 | Lazada.co.th

 • ผู้เขียนบทความ: www.lazada.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34079 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระเยซูคริสต์ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ก.ย. 2022 | Lazada.co.th ซื้อ พระเยซูคริสต์ ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย – ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หากมีข้อสงสัยใดๆ, คลิกที่นี่

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.lazada.co.th

8. 54-59 พันธกิจของพระเยซูเจ้า – Holy Redeemer Church

 • ผู้เขียนบทความ: www.holyredeemerbangkok.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34634 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 54-59 พันธกิจของพระเยซูเจ้า – Holy Redeemer Church พระเยซูท่านเสด็จไปที่กาลิลี พระองค์ทรงเทศนาประกาศข่าวดีของพระเจ้า ตรัสว่า “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:     พระเยซูเจ้าเสด็จไปเมืองคาเปอร์นาอุมอีกครั้ง    ในไม่ช้าคนทั้งปวงก็ทราบว่าพระองค์อยู่ที่นั่น ประชาชนจำนวนมากต่างก็มาชุมนุมกัน จนบ้านไม่มีที่บรรจุแม้แต่นอกประตู    พระเยซูเจ้าบอกประชาชนว่าพระเป็นเจ้าทรงรักเขาทั้งหลาย    และแล้วมีชายสี่คนห…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.holyredeemerbangkok.net

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ พระ เยซู

Back to top button