Thông tư 177/2019/TT-BQP

Thông tư số 177/2019 / TT-BQP

Thông tư 177/2019 / TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhậm, miễn nhiệm, cất chức và mẫu Giđấy chứng thực sĩ quan Cảnh sát biển, Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.

Ngày 30/11/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 177/2019 / TT-BQP. Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhậm, miễn nhiệm, cất chức và mẫu giấy chứng thực sĩ quan Cảnh sát biển, trinh thám viên Cảnh sát biển Việt Nam. Thông tư này vận dụng đối với sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam, công an viên, trinh thám viên của Cảnh sát biển Việt Nam và tư nhân, tổ chức có liên can.

Thuộc tính văn bản

Con số:

177/2019 / TT-BQP

Nơi phát hành:

Bộ quốc phòng

Ngày phát hành:

30/11/2019

Loại tài liệu:

Thông tư

Đồng ruộng:

Quốc phòng, Cán bộ, công chức, nhân viên

Người ký:

Ngô Xuân Lịch

Ngày có hiệu lực:

16/01/2020

Văn bản quy phạm luật pháp lĩnh vực an ninh thứ tự này được Phần Mềm Portable VN cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


 

Thông tin thêm

Thông tư 177/2019/TT-BQP

[rule_3_plain]

Thông tư số 177/2019/TT-BQP
Thông tư 177/2019/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhậm, miễn dịch, cất chức và mẫu giấy chứng thực cảnh sát viên, trinh thám viên của cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ quốc phòng ban hành.
Ngày 30/11/2019 Bộ quốc phòng ban hành Thông tư 177/2019/TT-BQP. Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhậm, miễn dịch, cất chức và mẫu giấy chứng thực cảnh sát viên, trinh thám viên của cảnh sát biển Việt Nam. Thông tư này vận dụng với sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam, cảnh sát viên, trinh thám viên của cảnh sát biển Việt Nam và các tư nhân tổ chức có liên can.
Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

177/2019/TT-BQP

Nơi ban hành:

Bộ Quốc phòng

Ngày ban hành:

30/11/2019

Loại văn bản:

Thông tư

Lĩnh vực:

Quốc phòng, Cán bộ, công chức, nhân viên

Người ký:

Ngô Xuân Lịch

Ngày hiệu lực:

16/01/2020

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực An ninh thứ tự được Phần Mềm Portable VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain]

#Thông #tư #1772019TTBQP


Back to top button