Pháp Luật

Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng

Thông tư số 19/2019 / TT-BNNPTNT

Thông tư 19/2019 / TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thu lượm, xử lý và sử dụng phụ phẩm trồng trọt.

Ngày 15/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2019 / TT-BNNPTNT quy định về thu lượm, xử lý và sử dụng phụ phẩm trồng trọt.

Theo ấy, việc xử lý phụ phẩm cây trồng được tiến hành bằng 06 giải pháp sau: Cày hoặc xay xát; Vắt xanh theo rãnh hoặc phủ luống; Chôn trong hố đa năng hoặc phủ gốc cây, lấp đất; Ủ phân làm phân hữu cơ truyền thống; Khô; Các biện pháp và giải pháp xử lý khác.

TẨYChúa ơi NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂNChấm dứtNÔNG THÔN

————–

Số: 19/2019 / TT-BNNPTNT

CỘNG HÒAMỘT SUY NGHĨ CỦA GIA ĐÌNHIvMỘT TẠI VÌĂN NAM

Độc lập – TRIỆU ĐỒNGugh làm – Hạnh phúc

———————

Hà Nội, ngày trước tiên5 tháng 11 nănm 20/9

THÔNG TINUH

Quy định về thu, xHở ly, sHở phản ứng phụnm cây

Phù hợp với Nghị định số 15/2017/ND-P ngày 17 quy trìnhChâu Ángày 02 5 2017 C1 ChI Evăn phòng quy địnhănng, nhiệtdịch vụ, quyền hạn và cơ sởHởutlái xe Chức vụBộ Nông nghiệp và Phát triểnHở?n khu vực nông thôn;

căn hộ, chung cưsao cũng được CHÀO HÀNGLuật trồng trọty 19 tháng 11 5 20trước tiênsố 8:

Theo chủ đề đề nghị CGiám đốctrực tiếpng Khoa trồng trọtChúa ơi;

bộ trưởng, mục sưtrực tiếpng Bộ nữ giớichiêc duCông nghiệp và Phát triểnchiêc dudân làng bạn Thông tư quy định mức thu, xHở ly, sHở phụ phẩm trồng trọt.

Chương 1

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định việc thu lượm, xử lý và sử dụng phụ phẩm thực vật trong lĩnh vực trồng trọt cây nông nghiệp, cây cảnh và nấm ăn.

Điều 2. Nhân vật vận dụng

Thông tư này vận dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, tư nhân có hoạt động liên can tới nội dung quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Điều 3. Gicửa ải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phụ phẩm cây trồng là thành phầm phụ nảy sinh trong giai đoạn chăm nom, thu hoạch, sơ chế thành phầm thực vật trong vùng trồng trọt;

2. Xử lý phụ phẩm thực vật là việc vận dụng các biện pháp công nghệ, giải pháp kỹ thuật thích hợp để tăng hiệu quả sử dụng; ko gây ô nhiễm môi trường, lây lan sinh vật gây hại.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ THU THẬP, XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG
PHỤ KIỆN THỰC VẬT

Điều 4. Thu hái phụ phẩm trồng trọt

1. Phụ phẩm thực vật được thu lượm, phân loại theo mục tiêu sử dụng; ko để lẫn với hóa chất, bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, các tạp chất vô cơ khác trong giai đoạn thu lượm, vận tải.

2. Việc thu lượm, vận tải phụ phẩm cây trồng ko tác động tới hoạt động sản xuất nông nghiệp trong vùng nuôi và giao thông; ko gây ô nhiễm môi trường, lây lan sinh vật gây hại.

3. Khuyến khích sử dụng các kỹ thuật đương đại trong thu hoạch, thu hái phụ phẩm cây trồng; khuyến khích sử dụng kỹ thuật, công nghệ ép, nén phụ phẩm trước lúc vận tải.

4. Phế phẩm, phụ phẩm thực vật trong vùng dịch hại thực vật được tiến hành theo quy định của luật pháp về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Điều 5. Xử lý phụ phẩm thực vật

1. Các thành phầm phụ của thực vật được xử lý như sau:

a) Cày hoặc phay;

b) Ép xanh theo rãnh hoặc phủ luống;

c) Chôn trong hố đa năng hoặc che gốc cây; độ che phủ đất;

d) Ủ làm phân hữu cơ truyền thống;

d) Để khô;

e) Các biện pháp và giải pháp xử lý khác.

2. Khuyến khích sử dụng các chế phẩm sinh vật học, vận dụng văn minh công nghệ, kỹ thuật mới trong xử lý phụ phẩm thực vật.

3. Việc xử lý phụ phẩm thực vật phải bảo đảm ko gây ô nhiễm môi trường, ko lây lan sinh vật gây hại.

Điều 6. Sử dụng phụ phẩm thực vật

1. Khuyến khích sử dụng phụ phẩm cây trồng làm vật liệu sản xuất nấm; sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón hoặc làm vật liệu cho các đơn vị quản lý sản xuất khác.

2. Phụ phẩm cây trồng làm vật liệu sản xuất nấm; sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón, sản xuất thành phầm, hàng hóa phải phục vụ đề xuất của nhà cung cấp và quy định của luật pháp có liên can.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của Cục Trồng trọt

1. Tổ chức tuyên truyền, chỉ dẫn việc thu lượm, xử lý và sử dụng phụ phẩm thực vật có hiệu quả.

2. Tổ chức xây dựng các văn bản chỉ dẫn thu lượm và xử lý phụ phẩm thực vật.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật thông tin về thu lượm, xử lý và sử dụng phụ phẩm cây trồng trên khuôn khổ cả nước.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tuyên truyền, tiến hành các quy định về thu lượm, xử lý và sử dụng phụ phẩm cây trồng trên khu vực.

2. Phối hợp với Cục Trồng trọt xây dựng các văn bản chỉ dẫn thu lượm, xử lý phụ phẩm cây trồng; chỉ dẫn các tổ chức, hộ gia đình, tư nhân thu hái, chế biến và sử dụng phụ phẩm cây trồng.

3. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban quần chúng huyện, xã và các đơn vị liên can rà soát, thanh tra việc tiến hành các quy định về thu lượm, xử lý và sử dụng phụ phẩm thực vật trên khu vực. .

4. Cung cấp thông tin về thu lượm, xử lý và sử dụng phụ phẩm cây trồng trên khu vực theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt).

Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, tư nhân thu hái, chế biến và sử dụng phụ phẩm trồng trọt

1. Tuân thủ các quy định về thu lượm, xử lý và sử dụng phụ phẩm thực vật đảm bảo ko gây ô nhiễm môi trường, ko lây lan sinh vật gây hại.

2. Chịu nghĩa vụ về chất lượng thành phầm phụ của nhà máy theo đề xuất của nhà cung cấp và các quy định khác của luật pháp có liên can.

Điều 10. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 5 2020.

2. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, tư nhân đề đạt kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phê chuẩn, sửa đổi. /.

ĐÀN BÀVâng thu được:

– Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Chỉ huy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương:

– Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ NN & PTNT;

– Lưu: Văn thư, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

PHÓ PHÓ

Lê Quốc Doanh

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Nông Lâm Ngư nghiệp này do Phần Mềm Portable VN cập nhật và phát hành, bạn vui lòng sử dụng file tải về để làm tài liệu sử dụng.


 

Thông tin thêm

Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT thu lượm, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng

[rule_3_plain]

Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT
Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu lượm, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.
Ngày 15/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT về việc quy định việc thu lượm, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.
Theo ấy, việc xử lý phụ phẩm cây trồng được tiến hành bằng 06 giải pháp sau: Cày vùi hoặc phay; Ép xanh theo rãnh hoặc phủ luống; Vùi trong hố đa năng hoặc che tủ gốc cây trồng, che phủ đất; Ủ làm phân bón hữu cơ truyền thống; Phơi khô; Các biện pháp, giải pháp xử lý khác.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
————–
Số: 19/2019/TT-BNNPTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 5 20/9

THÔNG TƯ
Quy định việc thu lượm, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 5 2018:
Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Trồng trọt;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định việc thu lượm, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.
Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về thu lượm, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng tại khu vực canh tác của cây trồng nông nghiệp, cây cảnh, nấm ăn.
Điều 2. Nhân vật vận dụng
Thông tư này vận dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, tư nhân có hoạt động liên can tới các nội dung được quy định tại Điều 1 Thông tư này.
Điều 3. Gicửa ải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Phụ phẩm cây trồng là thành phầm phụ nảy sinh trong giai đoạn thực hiện hoạt động chăm nom, thu hoạch, sơ chế thành phầm cây trồng tại khu vực canh tác cây trồng;
2. Xử lý phụ phẩm cây trồng là việc vận dụng biện pháp công nghệ hoặc giải pháp kỹ thuật thích hợp làm tăng hiệu quả sử dụng; ko làm ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại.
Chương II
QUY ĐỊNH THU GOM, XỬ LÝ, SỬ DỤNGPHỤ PHẨM CÂY TRỒNG
Điều 4. Thu gom phụ phẩm cầy trồng
1. Phụ phẩm cây trồng được thu lượm, phân loại theo mục tiêu sử dụng; ko để lẫn với hóa chất, bao bì, vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, tạp chất vô cơ khác trong giai đoạn thu lượm, vận tải.
2. Việc thu lượm, vận tải phụ phẩm cây trồng ko tác động đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại khu vực canh tác, giao thông; ko gây ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại.
3. Khuyến khích sử dụng kỹ thuật đương đại trong thu hoạch, thu lượm phụ phẩm cây trồng; khuyến khích sử dụng kỹ thuật, công nghệ ép, nén phụ phẩm trước lúc vận tải.
4. Tàn tích, phụ phẩm cây trồng trong vùng dịch hại thực vật tiến hành theo quy định của luật pháp về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
Điều 5. Xử lý phụ phẩm cây trồng
1. Phụ phẩm cây trồng được xử lý như sau:
a) Cày vùi hoặc phay;
b) Ép xanh theo rãnh hoặc phủ luống;
c) Vùi trong hố đa năng hoặc che tủ gốc cây trồng; che phủ đất;
d) Ủ làm phân bón hữu cơ truyền thống;
đ) Phơi khô;
e) Các biện pháp, giải pháp xử lý khác.
2. Khuyến khích việc sử dụng chế phẩm sinh vật học, phần mềm văn minh công nghệ, kỹ thuật mới trong giai đoạn xử lý phụ phẩm cây trồng.
3. Việc xử lý phụ phẩm cây trồng đảm bảo ko gây ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại.
Điều 6. Sử dụng phụ phẩm cây trồng
1. Khuyến khích sử dụng phụ phẩm cây trồng làm vật liệu để sản xuất nấm; sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón hoặc làm vật liệu cho các đơn vị quản lý sản xuất khác.
2. Phụ phẩm cây trồng được sử dụng làm vật liệu để sản xuất nấm; sản xuất thức ăn chăn nuôi , sản xuất phân bón, sản xuất thành phầm, hàng hóa phải phục vụ đề xuất của nhà cung cấp và quy định của luật pháp có liên can.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Trách nhiệm của Cục Trồng trọt
1. Tổ chức tuyên truyền, chỉ dẫn việc thu lượm, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng hiệu quả.
2. Tổ chức xây dựng tài liệu chỉ dẫn thu lượm, xử lý phụ phẩm cây trồng.
3. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật thông tin về thu lượm, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng trong khuôn khổ cả nước.
Điều 8. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Tổ chức tuyên truyền, khai triển tiến hành quy định về thu lượm, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng trên khu vực
2. Phối hợp với Cục Trồng trọt xây dựng tài liệu chỉ dẫn thu lượm, xử lý phụ phẩm cây trồng; chỉ dẫn tổ chức, hộ gia đình, tư nhân thu lượm, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.
3. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban quần chúng cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên can thanh tra, rà soát việc tiến hành các quy định về thu lượm, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng trên khu vực.
4. Cung cấp thông tin về thu lượm, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng trên khu vực theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt).
Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, tư nhân thu lượm, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng
1. Tuân thu quy định về thu lượm, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng bảo đảm ko gây ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại.
2. Chịu nghĩa vụ về chất lượng phụ phẩm cây trồng theo đề xuất của nhà cung cấp và luật pháp khác có liên can.
Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 5 2020.
2. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, tư nhân kịp thời đề đạt về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phê chuẩn sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh thành thị trực thuộc TW;
– Chỉ huy Bộ Nông nghiệp và PTNT.
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW:
– Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ Nông nghiệp & PTNT;
– Lưu: Văn thư, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quốc Doanh

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được Phần Mềm Portable VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain]

#Thông #tư #192019TTBNNPTNT #thu #gom #xử #lý #sử #dụng #phụ #phẩm #cây #trồng


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/thong-tu-19-2019-tt-bnnptnt-thu-gom-xu-ly-su-dung-phu-pham-cay-trong/

Back to top button