Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng công ty với sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký account nhà băng với sở kế hoạch đầu cơ online

Thủ tục đăng ký account nhà băng doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu cơ cần sẵn sàng các biểu mẫu sau: Thông báo chỉnh sửa nội dung đăng ký công ty; Đơn đăng ký mở account nhà băng; Giđấy giao cho hoặc giấy giới thiệu của người tới làm thủ tục; Giđấy tờ chứng nhận của người có thẩm quyền. Cách tiến hành như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi.

Bản đăng ký account ngoại tệ

Mẫu số 04-ĐK-TCT: Sao kê account nhà băng

Đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư trực tuyến

Mẫu Thông báo chỉnh sửa thông tin đăng ký thuế lúc cấp mới hoặc thủ tục chỉnh sửa, bổ sung account nhà băng nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu cơ theo mẫu tại Phụ lục II-1 Thông tư 20/2015 / TT-TTg. BKHĐT.

Thủ tục như sau:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ:

 • Thông báo chỉnh sửa nội dung đăng ký công ty;
 • Đơn đăng ký mở account nhà băng;
 • Giđấy giao cho hoặc giấy giới thiệu của người tới làm thủ tục;
 • Giđấy tờ chứng nhận của người có thẩm quyền.

Tất cả các văn bản sau lúc ký và đóng dấu, bạn phải scan lại dưới dạng PDF, scan từng file ko được scan chung thành 1 file.

Bước 2: Đăng ký online

 • Truy cập website Cổng thông tin đăng ký công ty tổ quốc tại địa chỉ: dangkytinhdoanh.gov.vn để nộp giấy tờ (bản scan tài liệu);
 • Khi giấy tờ đăng ký kinh doanh online được tiếp thu thành công, biên lai sẽ được in.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày tính từ lúc ngày giấy tờ đăng ký online hợp thức, công ty mang đầy đủ giấy tờ tới nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu cơ.

Kết quả thu được: Giđấy công nhận về việc chỉnh sửa nội dung đăng ký công ty

Doanh nghiệp cần xem xét: Nếu sau 10 ngày tính từ lúc ngày được cấp account nhà băng nhưng công ty công bố chậm hoặc ko công bố account nhà băng cho Sở Kế hoạch và Đầu cơ thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 7 Thông tư 166/2013 / TT. -BTC:

 • Chậm từ 01 ngày tới 10 ngày: Phạt cảnh cáo nếu có cốt truyện giảm nhẹ;
 • Chậm từ 01 ngày tới 30 ngày: Phạt tiền từ 400.000-1.000.000 đồng;
 • Chậm trên 30 ngày: Phạt từ 800.000-2.000.000 đồng

 

Thông tin thêm

Thủ tục đăng ký account nhà băng doanh nghiệp với sở Kế hoạch và Đầu cơ

[rule_3_plain]

Đăng ký account nhà băng với sở kế hoạch đầu cơ qua mạng
Thủ tục đăng ký account nhà băng doanh nghiệp với Sở kế hoạch đầu cơ cần sẵn sàng các biểu mẫu: Thông báo chỉnh sửa nội dung đăng ký công ty; Giđấy đề xuất mở account nhà băng; Giđấy giao cho hoặc giấy giới thiệu người đi làm thủ tục; Giđấy tờ chứng nhận của người được giao cho. Các bước tiến hành như nào, mời các bạn theo dõi.

Mẫu đơn đăng ký account ngoại tệ
Mẫu số 04-ĐK-TCT: Bảng kê account nhà băng

Mẫu tờ khai công bố chỉnh sửa thông tin đăng ký thuế lúc mới hoặc thủ tục chỉnh sửa, bổ sung account nhà băng nộp cho Sở kế hoạch đầu cơ theo mẫu tại phụ lục II-1 của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.
Quy trình tiến hành như sau:
Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ:

Thông báo chỉnh sửa nội dung đăng ký công ty;
Giđấy đề xuất mở account nhà băng;
Giđấy giao cho hoặc giấy giới thiệu người đi làm thủ tục;
Giđấy tờ chứng nhận của người được giao cho.

Tất cả giấy tờ sau lúc ký tên đóng dấu thì các bạn phải scan lại ở định dạng PDF, scan từng file ko scan chung vào 1 file.
Bước 2: Tiến hành đăng ký qua mạng điện tử

Truy cập website cổng thông tin đăng ký công ty tổ quốc tại: dangkykinhdoanh.gov.vn để nộp giấy tờ (giấy tờ scan);
Khi việc tiếp thu giấy tờ đăng ký công ty qua mạng điện tử đã thành công thì in giấy biên nhận giấy tờ đã hợp thức.

Bước 3: Trong vòng 30 ngày tính từ lúc ngày ghi trên công bố Giấy tờ đăng ký qua mạng hợp thức, công ty mang toàn thể giấy tờ nộp cho Sở kế hoạch và đầu cơ.
Kết quả thu được: Giđấy công nhận về việc chỉnh sửa nội dung đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp cần xem xét: Nếu sau 10 ngày tính từ lúc ngày được cấp account nhà băng, Doanh nghiệp công bố chậm hoặc ko công bố account nhà băng với Sở kế hoạch đầu cơ sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 7 Thông tư 166/2013/TT-BTC:

Chậm từ 01 tới 10 ngày: Phạt cảnh cáo nếu có cốt truyện giảm nhẹ;
Chậm từ 01 tới 30 ngày:Phạt tư 400.000-1.000.000 đồng;
Chậm quá 30 ngày trở lên: Phạt từ 800.000-2.000.000 đồng

[rule_2_plain]

#Thủ #tục #đăng #ký #tài #khoản #ngân #hàng #công #với #sở #Kế #hoạch #và #Đầu #tư


 • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/thu-tuc-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-cong-ty-voi-so-ke-hoach-va-dau-tu/
Back to top button