Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh

Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh mới nhất

Có rất nhiều câu hỏi được gửi tới Phần Mềm Portable VN về thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh. Có được cấp lại bản chính Giđấy khai sinh ko? Phần Mềm Portable VN xin tổng hợp có tuyển lựa, xác thực và chi tiết, gửi tới các bạn chỉ dẫn thủ tục cấp lại giấy khai sinh như sau.

Chỉ dẫn thủ tục đăng ký giấy khai sinh online mau chóng

Chỉ dẫn cách đăng ký cấp giấy khai sinh mới nhất

Tờ khai cấp lại bản chính Giđấy khai sinh

Xử lý thế nào lúc ghi sai trong giấy khai sinh?

Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh

Hỏi: 5 2015 do mưa lũ giấy khai sinh của con tôi bị thất lạc giờ ko tìm được. Hiện thời cháu đã đủ tuổi đi học nhưng ko cần giấy khai sinh. Vậy tôi muốn hỏi thẩm quyền và thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh như thế nào?

Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh

Trả lời: Nghị định 123/2015 / NĐ-CP quy định cụ thể 1 số điều và giải pháp thi hành Luật hộ tịch 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 5 2016. Theo quy định trên của Luật hộ tịch có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 5 2016, quy định ko cấp lại bản chính giấy khai sinh, chỉ đăng ký cấp lại bản sao trích lục khai sinh.

Việc khai sinh, thành thân, khai tử được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1 tháng 1 5 2016 mà sổ hộ tịch, bản chính hộ tịch bị mất thì được đăng ký lại.

Chi tiết, Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Nghị định 123/2015 / NĐ-CP, thẩm quyền đăng ký lại được quy định như sau:

“Thứ nhất. Ủy ban quần chúng cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh, thành thân hoặc Ủy ban quần chúng cấp xã nơi thường trú của đương sự đăng ký lại khai sinh, thành thân.”

Theo quy định trên, để đăng ký lại giấy khai sinh cho con bạn phải tới UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho con trước đây hoặc UBND cấp xã nơi bạn thường trú để đăng ký lại khai sinh. . Thủ tục đăng ký lại khai sinh tiến hành theo quy định tại Điều 26 Nghị định 123/2015 / NĐ-CP:

1. Giấy má đăng ký lại khai sinh bao gồm các hồ sơ sau đây:

  • Tờ khai theo mẫu quy định, trong đấy có nội dung cam đoan đã đăng ký khai sinh mà người đấy ko giữ được bản chính Giđấy khai sinh;
  • Bản sao toàn thể giấy tờ, hồ sơ của người đề nghị hoặc giấy tờ, hồ sơ, tài liệu khác có nội dung liên can tới việc đăng ký khai sinh của người đấy;

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày thu được giấy tờ, công chức tư pháp – hộ tịch rà soát, xác minh giấy tờ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh thích hợp với quy định của luật pháp thì công chức tư pháp – hộ tịch tiến hành việc đăng ký lại khai sinh.

Trường hợp đăng ký lại khai sinh tại Ủy ban quần chúng cấp xã chẳng phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức Tư pháp – Hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban quần chúng bằng văn bản để đề nghị. Ủy ban quần chúng có văn bản yêu cầu Ủy ban quần chúng cấp xã. Ủy ban quần chúng nơi đăng ký khai sinh trước đây có phận sự rà soát, xác minh việc lưu giữ sổ hộ tịch trên khu vực.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày thu được văn bản yêu cầu, Ủy ban quần chúng nơi đăng ký khai sinh trước đây có phận sự rà soát, xác minh và giải đáp bằng văn bản về việc còn lưu giữ Giđấy khai sinh hay ko. lưu giữ sổ hộ tịch.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày thu được kết quả xác minh ko còn lưu giữ được Sổ hộ tịch tại nơi đăng ký khai sinh, nếu xét thấy giấy tờ đầy đủ, xác thực, đúng quy định của luật pháp về tư pháp. công chức hộ tịch tiến hành việc đăng ký lại khai sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Hộ tịch.

4. Trường hợp người đề nghị có bản sao hợp thức Giđấy khai sinh đã được cấp trước đây thì ghi nội dung khai sinh theo nội dung bản sao Giđấy khai sinh; việc khai cha, mẹ được ghi theo thời khắc đăng ký lại khai sinh.

5. Trường hợp người đề nghị ko có bản sao Giđấy khai sinh mà giấy tờ, hồ sơ tư nhân hợp nhất nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đấy. Trường hợp giấy tờ, hồ sơ không liên quan với nội dung đăng ký khai sinh thì nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo giấy tờ, hồ sơ hợp thức lần đầu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; riêng đối với cán bộ, công chức, nhân viên và người làm việc trong lực lượng vũ trang thì xác định nội dung khai sinh theo văn bản của người đứng đầu tư quan, đơn vị quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.


 

Thông tin thêm

Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh

[rule_3_plain]

Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh mới nhất
Có rất nhiều thắc mắc gửi về Phần Mềm Portable VN về Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh. Liệu có được cấp lại bản chính Giđấy khai sinh hay ko? Phần Mềm Portable VN xin tổng hợp tuyển lựa, thông tin xác thực và chi tiết, gửi tới các bạn với chỉ dẫn thủ tục cấp lại giấy khai sinh như sau.

Chỉ dẫn đăng ký online nhanh gọn thủ tục cấp giấy khai sinh
Chỉ dẫn thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con mới nhất
Tờ khai cấp lại bản chính Giđấy khai sinh
Cách xử lý lúc ghi sai trong giấy khai sinh
Thủ tục cấp lại Giđấy khai sinh bản chính

Hỏi: 5 2015 do bị ngập lụt các giấy khai sinh của con tôi bị mất và giờ ko tìm thấy được. Nay cháu đã đủ tuổi đi học nhưng ko có giấy khai sinh. Vậy tôi muốn hỏi, thẩm quyền và thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh như thế nào?

Trả lời: Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định cụ thể 1 số điều và giải pháp thi hành Luật hộ tịch 2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Theo quy định trên của Luật Hộ tịch có hiệu lực từ 1/1/2016 thì quy định ko cấp lại Giđấy khai sinh bản gốc, chỉ đăng ký lại trích lục bản sao Giđấy khai sinh.
Việc khai sinh, thành thân, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 5 2016 mà Sổ hộ tịch và bản chính hồ sơ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.
Chi tiết Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì thẩm quyền đăng ký lại được quy định như sau:
“1. Ủy ban quần chúng cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, thành thân trước đây hoặc Ủy ban quần chúng cấp xã nơi người đề nghị thường trú, tiến hành đăng ký lại khai sinh, thành thân.”
Vậy Theo quy định trên, để đăng ký lại giấy khai sinh cho con, bạn phải tới Ủy ban quần chúng xã nơi trước đây đã đăng ký khai sinh cho con hoặc Ủy ban quần chúng xã nơi bạn thường trú để đăng ký lại khai sinh. Thủ tục đăng ký lại khai sinh tiến hành theo Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:
1. Giấy má đăng ký lại khai sinh gồm các hồ sơ sau đây:

Tờ khai theo mẫu quy định, trong đấy có cam đoan của người đề nghị về việc đã đăng ký khai sinh mà người đấy ko lưu giữ được bản chính Giđấy khai sinh;
Bản sao toàn thể giấy tờ, hồ sơ của người đề nghị hoặc giấy tờ, hồ sơ, tài liệu khác trong đấy có các thông tin liên can tới nội dung khai sinh của người đấy;

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày tiếp thu giấy tờ, công chức tư pháp – hộ tịch rà soát, xác minh giấy tờ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của luật pháp thì công chức tư pháp – hộ tịch tiến hành đăng ký lại khai sinh.
Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực ngày nay Ủy ban quần chúng cấp xã chẳng phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban quần chúng có văn bản yêu cầu Ủy ban quần chúng nơi đăng ký khai sinh trước đây rà soát, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày thu được văn bản yêu cầu, Ủy ban quần chúng nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thực hiện rà soát, xác minh và giải đáp bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc ko lưu giữ được sổ hộ tịch.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày thu được kết quả xác minh về việc ko còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy giấy tờ đầy đủ, xác thực, đúng quy định luật pháp công chức tư pháp – hộ tịch tiến hành việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.
4. Trường hợp người đề nghị có bản sao Giđấy khai sinh trước đây được cấp hợp thức thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giđấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời khắc đăng ký lại khai sinh.
5. Trường hợp người đề nghị ko có bản sao Giđấy khai sinh mà giấy tờ, hồ sơ tư nhân có sự hợp nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đấy. Nếu giấy tờ, hồ sơ ko hợp nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo giấy tờ, hồ sơ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp thức trước hết; riêng đối với cán bộ, công chức, nhân viên, người đang công việc trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

[rule_2_plain]

#Thủ #tục #và #thẩm #quyền #đăng #ký #lại #giấy #khai #sinh


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/thu-tuc-va-tham-quyen-dang-ky-lai-giay-khai-sinh-2/
Back to top button