Thủ tướng yêu cầu thống nhất 1 app phòng dịch, “người có app xanh được di chuyển”

Thủ tướng đề xuất xác định rõ “người có phần mềm xanh đi được”

Ngày 24/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương tiến hành lãnh đạo tại Thông báo số 242 / TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về biện pháp công nghệ thông tin dùng cho người mua. Phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo ấy, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên can nghiên cứu kỹ và hợp nhất sử dụng chung 1 phần mềm (app) cho người dân, quy định rõ như sau: “Người có phần mềm màu xanh lá cây được đi lại, người có phần mềm màu vàng giảm thiểu đi lại, người có phần mềm màu đỏ ko được đi lại (ở nhà)”. Như sau:

Về việc phần mềm công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19, tại Văn bản số 6837 / VPCP-KGVX ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương khai triển các lãnh đạo. của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 242 / TB-VPCP ngày 13/9/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Cùng lúc, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên can nghiên cứu kỹ, hợp nhất sử dụng chung 1 phần mềm cho người dân. quy định rõ ràng “Những người có phần mềm màu xanh lá cây có thể đi lại, những người có phần mềm màu vàng giảm thiểu đi lại, những người có phần mềm màu đỏ chẳng thể đi lại (ở nhà).

* Theo Thông báo số 242 / TB-VPCP, chỉ cần khoảng sớm nhất phải có 1 phần mềm chính thức độc nhất vô nhị, thuận lợi cho người dân sử dụng, phục vụ đề xuất về thông tin, dữ liệu dùng cho công việc phòng chống. , chống dịch.

Khi khai triển phần mềm mới, tất cả những người đã khai báo thông tin trên các phần mềm đã được Ban Chỉ đạo xây dựng và khai triển trước ấy sẽ phải được cập nhật tự động và chuyển sang phần mềm mới. Mọi người phải khai báo lại từ đầu.

Thông tin về sức khỏe, vận động, xúc tiếp của người dân được điều hành , hợp nhất và chỉ dùng cho mục tiêu phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn thông tin, ko được sử dụng cho mục tiêu khác. bất cứ điểm tới nào khác.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp diễn lãnh đạo tăng nhanh phần mềm công nghệ thông tin trong công việc phòng, chống dịch. Trước mắt, lãnh đạo việc kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu nảy sinh từ các phần mềm do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế (Bộ Thông tin và Truyền thông điều hành hiện tại). kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an điều hành để dùng cho công việc phòng, chống dịch.

Cùng lúc, chủ trì, hợp nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế lãnh đạo xây dựng phần mềm chính thức của Ban Chỉ đạo đất nước phòng, chống COVID-19 để người dân thuận lợi sử dụng. (tạm gọi là đơn của Ban lãnh đạo đất nước phòng, chống dịch COVID-19). sử dụng để phòng phòng ngừa và kiểm soát COVID – PcCOVID).

Bộ Y tế lãnh đạo toàn hệ thống y tế cập nhật, kết nối thông tin cấp thiết dùng cho công việc phòng, chống COVID-19 vào cơ sở dữ liệu giấy tờ sức khỏe điện tử người dân và kết quả xét nghiệm. , kết quả tiêm chủng, điều trị bệnh nhân COVID-19 … Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết nối, san sẻ dữ liệu về Bảo hiểm y tế.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết nối, san sẻ thông tin cấp thiết dùng cho công việc phòng, chống dịch trong cơ sở dữ liệu dân cư với Bộ Công an. các cơ sở dữ liệu khác có liên can; lãnh đạo Công an các địa phương tham vấn với chính quyền các ngành tổ chức khai triển, rà soát, giám sát việc tiến hành phần mềm mới (PcCOVID).

Mời bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Phần Mềm Portable VN.


 

Thông tin thêm

Thủ tướng đề xuất hợp nhất 1 app phòng dịch, “người có app xanh được đi lại”

[rule_3_plain]

Thủ tướng đề xuất quy định rõ “người có app xanh được đi lại”
Ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương tiến hành lãnh đạo tại Thông báo số 242/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về các biện pháp công nghệ thông tin dùng cho phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Theo ấy Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên can nghiên cứu kỹ và hợp nhất dùng chung 1 phần mềm (app) cho quần chúng, trong ấy quy định rõ “người có app xanh được đi lại, người có app vàng giảm thiểu đi lại, người có app đỏ thì ko được đi lại (ở nhà)”. Chi tiết như sau:
Về phần mềm công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19, tại văn bản số 6837/VPCP-KGVX ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương tiến hành lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 13/9/2021 của Văn phòng Chính phủ.
Cùng lúc, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên can nghiên cứu kỹ và hợp nhất dùng chung 1 app cho quần chúng, trong ấy quy định rõ “người có app xanh được đi lại, người có app vàng giảm thiểu đi lại, người có app đỏ thì ko được đi lại (ở nhà)”.
* Theo Thông báo số 242/TB-VPCP, chỉ cần khoảng sớm nhất phải có 1 phần mềm chính thức độc nhất vô nhị, thuận lợi cho người dân sử dụng, giải quyết được đề xuất về thông tin, dữ liệu dùng cho công việc phòng, chống dịch.
Khi khai triển phần mềm mới, tất cả người dân đã khai báo thông tin trên các phần mềm do các Bộ lãnh đạo xây dựng, khai triển trước đây sẽ phải được tự động cập nhật, chuyển sang phần mềm mới, ko buộc phải người dân phải khai báo lại từ đầu.
Các thông tin về sức khỏe, vận động, xúc tiếp của người dân được điều hành , hợp nhất và chỉ dùng cho cho mục tiêu phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn thông tin, ko được sử dụng vào bất cứ mục tiêu nào khác.
Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp diễn lãnh đạo xúc tiến phần mềm công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch. Trước mắt, lãnh đạo kết nối, liên thông ngay các cơ sở dữ liệu nảy sinh từ các phần mềm do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế đã lãnh đạo xây dựng (hiện do Bộ Thông tin và Truyền thông điều hành) và kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an điều hành để dùng cho phòng, chống dịch.
Cùng lúc, chủ trì, hợp nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế lãnh đạo tăng trưởng 1 phần mềm chính thức của Ban Chỉ đạo đất nước phòng, chống dịch COVID-19 để người dân sử dụng thuận lợi (tạm gọi là phần mềm phòng, chống COVID – PcCOVID).
Bộ Y tế lãnh đạo toàn hệ thống y tế tiến hành cập nhật, kết nối thông tin cấp thiết cho công việc phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở dữ liệu giấy tờ sức khỏe điện tử của người dân, kết quả xét nghiệm, kết quả tiêm vaccine, điều trị bệnh nhân COVID-19… Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành kết nối, san sẻ dữ liệu về Bảo hiểm Y tế.
Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành kết nối, san sẻ các thông tin cấp thiết cho công việc phòng, chống dịch trong cơ sở dữ liệu dân cư với các cơ sở dữ liệu khác có liên can; lãnh đạo công an các địa phương tham vấn cho chính quyền các ngành tổ chức khai triển và rà soát, giám sát việc tiến hành phần mềm mới (PcCOVID).
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Phần Mềm Portable VN.

[rule_2_plain]

#Thủ #tướng #yêu #cầu #thống #nhất #app #phòng #dịch #người #có #app #xanh #được #chuyển


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/thu-tuong-yeu-cau-thong-nhat-1-app-phong-dich-nguoi-co-app-xanh-duoc-di-chuyen/
Back to top button