Giáo Dục

Tính giá trị của hàm số khi cho trước các tích phân liên quan

Tài liệu gồm 17 trang, do nhóm tác giả Toán học Bắc Trung Nam biên soạn, hướng áp giải bài tập tính trị giá của hàm số lúc cho tích phân có liên can, đây là dạng toán có tính áp dụng cao (VDCĐ). thường gặp trong chương trình Gicửa ải tích 12 chương 3: Nguyên hàm, tích phân và phần mềm; Các bài toán trắc nghiệm trong tài liệu có đáp án và lời giải cụ thể.

MỘT. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Các thuộc tính của nguyên hàm và tích phân thường được sử dụng.
2. Nhị thức Newton.
B. THỂ DỤC

Cho hàm số fx xác định trên 1 2 thỏa mãn 2 2 1 f x x f 0 1 và f 1 2. Giá trị của biểu thức ff 1 3.
Cho hàm số fx có đạo hàm trên thỏa mãn 2017 2018 2018 2018 xfxfxxe với mọi x và f 0 2018. Tính trị giá của f 1.
Gọi fx là x và thỏa mãn điều kiện 2 fxfxxfx 2 1 f 0 0. Tính trị giá béo nhất M trị giá bé nhất m của hàm số yfx trên [1 3].
Cho hàm số 3 1 4 8 dxfxtt t. Gọi m M là trị giá bé nhất để trị giá béo nhất của hàm số fx trên khoảng 0 6. Tính M m.
Tích cả 2 vế ta được Cho hàm số 3 1 ln 3 fx x. Gicửa ải bất phương trình sau: 2 0 6 sin 2.

Tải xuống tài liệu

.


 

Thông tin thêm

Tính trị giá của hàm số lúc cho trước các tích phân liên can

[rule_3_plain]

Tài liệu gồm 17 trang, được biên soạn bởi nhóm tác giả Toán Học Bắc Trung Nam, hướng áp giải các bài toán tính trị giá của hàm số lúc cho trước các tích phân liên can, đây là dạng toán áp dụng cao (VDC) thường gặp trong chương trình Gicửa ải tích 12 chương 3: Nguyên hàm, tích phân và phần mềm; các bài toán trắc nghiệm trong tài liệu đều có đáp án và lời giải cụ thể.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Thuộc tính nguyên hàm, tích phân thường sử dụng.
2. Nhị thức Niu-tơn.
B. BÀI TẬP
Cho hàm số f x xác định trên 1 2 thỏa mãn 2 2 1 f x x f 0 1 và f 1 2. Giá trị của biểu thức f f 1 3.
Cho hàm số f x có đạo hàm trên thỏa mãn 2017 2018 2018 2018 x f x f x x e với mọi x và f 0 2018. Tính trị giá f 1.
Cho f x với x và thỏa mãn điều kiện 2 f x f x x f x 2 1 f 0 0. Tính trị giá béo nhất M trị giá bé nhất m của hàm số y f x trên [1 3].
Cho hàm số 3 1 4 8 d x f x t t t. Gọi m M lần là lượt trị giá bé nhất trị giá béo nhất của hàm số f x trên đoạn 0 6. Tính M m.
Lấy tích phân 2 vế ta được Cho hàm số 3 1 ln 3 f x x. Gicửa ải bất phương trình sau: 2 0 6 sin 2.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Tính #giá #trị #của #hàm #số #lúc #cho #trước #các #tích #phân #liên #quan


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/02/tinh-gia-tri-cua-ham-so-khi-cho-truoc-cac-tich-phan-lien-quan.html

admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button