Phong Thủy

Tổng hợp hình động đẹp để trang trí Powerpoint, Word

Để có 1 Slide PowerPoint đẹp và gây ấn tượng bự cho người xem bạn cần có cách trang hoàng đã mắt hoặc lạ mắt. Chèn ảnh động đẹp để trang hoàng là 1 trong những cách khiến Slide PowerPoint của bạn càng thêm cuốn hút khán giả. Thuthuattinhoc.vn đã tổng hợp được rất nhiều ảnh động GIF rất đẹp để cho các bạn mang về trang hoàng cho PowerPoint của mình.

1. Làm sao để trang hoàng PowerPoint bằng ảnh động?

Để trang hoàng PowerPoint bằng những ảnh động nhưng thuthuattinhoc.vn sưu tầm rất dễ dãi. Bạn có thể chọn cách copy từ trên trang web của thuthuattinhoc.vn. Click chuột phải vào ảnh và chọn Sao chép hình ảnh (Save as image).

Click chuột phải vào ảnh và chọn Sao chép hình ảnh (Save as image)

Sau đấy Paste vào trong PowerPoint bằng cách sử dụng tổ hợp phím Ctrl V hoặc click chuột phải chọn Paste, bạn nên chỉ chọn 2 tùy chọn Paste phía trước và ko nên chọn cái vì cách Paste cuối sẽ khiến ảnh của bạn ko vận động được.

Sau đó Paste vào trong PowerPoint

Hoặc nếu bạn tải ảnh động về máy thì cũng có thể chèn vào bằng cách:

Vào ribbon Insert, click vào tượng trưng Pictures trong mục Illustrations rồi chọn ảnh động trong máy tính.

[CHÈN ẢNH ĐỘNG 3.GIF]

2. Tổng hợp hình động đẹp để trang hoàng PowerPoint, Word

2.1. Tổng hợp hình động đẹp trang hoàng dải dọc

Những hình động theo chiều dọc thích hợp để tại 2 bên trái phải của trang văn bản hoặc Slide.

Ảnh động đẹp (1)

Ảnh động đẹp (2)

Ảnh động đẹp (3)

Ảnh động đẹp (4)

Ảnh động đẹp (5)

Ảnh động đẹp (6)

Ảnh động đẹp (7)

Ảnh động đẹp (8)

Ảnh động đẹp (9)

Ảnh động đẹp (10)

Ảnh động đẹp (11)

Ảnh động đẹp (12)

Ảnh động đẹp (13)

Ảnh động đẹp (14)

Ảnh động đẹp (15)

Ảnh động đẹp (16)

Ảnh động đẹp (17)

Ảnh động đẹp (18)

Ảnh động đẹp (19)

Ảnh động đẹp (20)

Ảnh động đẹp (21)

Ảnh động đẹp (22)

Ảnh động đẹp (23)

Ảnh động đẹp (24)

Ảnh động đẹp (25)

Ảnh động đẹp (26)

Ảnh động đẹp (27)

Ảnh động đẹp (28)

Ảnh động đẹp (29)

Ảnh động đẹp (30)

Ảnh động đẹp (31)

Ảnh động đẹp (32)

Ảnh động đẹp (33)

Ảnh động đẹp (34)

Ảnh động đẹp (35)

Ảnh động đẹp (36)

Ảnh động đẹp (37)

Ảnh động đẹp (38)

Ảnh động đẹp (39)

Ảnh động đẹp (40)

Ảnh động đẹp (41)

Ảnh động đẹp (42)

Ảnh động đẹp (43)

Ảnh động đẹp (44)

Ảnh động đẹp (45)

Ảnh động đẹp (46)

Ảnh động đẹp (47)

Ảnh động đẹp (48)

Ảnh động đẹp (49)

Ảnh động đẹp (50)

Ảnh động đẹp (51)

Ảnh động đẹp (52)

Ảnh động đẹp (53)

Ảnh động đẹp (54)

Ảnh động đẹp (55)

Ảnh động đẹp (56)

Ảnh động đẹp (57)

Ảnh động đẹp (58)

Ảnh động đẹp (59)

Ảnh động đẹp (60)

Ảnh động đẹp (61)

Ảnh động đẹp (62)

Ảnh động đẹp (63)

Ảnh động đẹp (64)

Ảnh động đẹp (65)

Ảnh động đẹp (66)

Ảnh động đẹp (67)

Ảnh động đẹp (68)

Ảnh động đẹp (69)

Ảnh động đẹp (70)

Ảnh động đẹp (71)

Ảnh động đẹp (72)

Ảnh động đẹp (73)

Ảnh động đẹp (74)

Ảnh động đẹp (75)

Ảnh động đẹp (76)

Ảnh động đẹp (77)

Ảnh động đẹp (78)

Ảnh động đẹp (79)

Ảnh động đẹp (80)

Ảnh động đẹp (81)

Ảnh động đẹp (82)

Ảnh động đẹp (83)

Ảnh động đẹp (84)

Ảnh động đẹp (85)

Ảnh động đẹp (86)

Ảnh động đẹp (87)

Ảnh động đẹp (88)

Ảnh động đẹp (89)

Ảnh động đẹp (90)

Ảnh động đẹp (91)

Ảnh động đẹp (92)

Ảnh động đẹp (93)

Ảnh động đẹp (94)

Ảnh động đẹp (95)

Ảnh động đẹp (96)

Ảnh động đẹp (97)

Ảnh động đẹp (98)

Ảnh động đẹp (99)

Ảnh động đẹp (100)

Ảnh động đẹp (101)

Ảnh động đẹp (102)

Ảnh động đẹp (103)

Ảnh động đẹp (104)

Ảnh động đẹp (105)

Ảnh động đẹp (106)

Ảnh động đẹp (107)

Ảnh động đẹp (108)

Ảnh động đẹp (109)

Ảnh động đẹp (110)

Ảnh động đẹp (111)

Ảnh động đẹp (112)

Ảnh động đẹp (113)

Ảnh động đẹp (114)

Ảnh động đẹp (115)

Ảnh động đẹp (116)

Ảnh động đẹp (117)

Ảnh động đẹp (118)

Ảnh động đẹp (119)

Ảnh động đẹp (120)

Ảnh động đẹp (121)

Ảnh động đẹp (122)

Ảnh động đẹp (123)

Ảnh động đẹp (124)

Ảnh động đẹp (125)

Ảnh động đẹp (126)

Ảnh động đẹp (127)

Ảnh động đẹp (128)

Ảnh động đẹp (129)

Ảnh động đẹp (130)

Ảnh động đẹp (131)

Ảnh động đẹp (132)

Ảnh động đẹp (133)

Ảnh động đẹp (134)

Ảnh động đẹp (135)

Ảnh động đẹp (136)

Ảnh động đẹp (137)

Ảnh động đẹp (138)

Ảnh động đẹp (139)

Ảnh động đẹp (140)

Ảnh động đẹp (141)

Ảnh động đẹp (142)

Ảnh động đẹp (143)

Ảnh động đẹp (144)

Ảnh động đẹp (145)

Ảnh động đẹp (146)

Ảnh động đẹp (147)

Ảnh động đẹp (148)

Ảnh động đẹp (149)

Ảnh động đẹp (150)

Ảnh động đẹp (151)

Ảnh động đẹp (152)

Ảnh động đẹp (153)

Ảnh động đẹp (154)

Ảnh động đẹp (155)

Ảnh động đẹp (156)

Ảnh động đẹp (157)

Ảnh động đẹp (158)

Ảnh động đẹp (159)

Ảnh động đẹp (160)

Ảnh động đẹp (161)

Ảnh động đẹp (162)

Ảnh động đẹp (163)

Ảnh động đẹp (164)

Ảnh động đẹp (165)

Ảnh động đẹp (166)

Ảnh động đẹp (167)

Ảnh động đẹp (168)

Ảnh động đẹp (169)

Ảnh động đẹp (170)

Ảnh động đẹp (171)

Ảnh động đẹp (172)

Ảnh động đẹp (173)

Ảnh động đẹp (174)

Ảnh động đẹp (175)

Ảnh động đẹp (176)

Ảnh động đẹp (177)

Ảnh động đẹp (178)

Ảnh động đẹp (179)

Ảnh động đẹp (180)

Ảnh động đẹp (181)

Ảnh động đẹp (182)

Ảnh động đẹp (183)

Ảnh động đẹp (184)

Ảnh động đẹp (185)

Ảnh động đẹp (186)

Ảnh động đẹp (187)

Ảnh động đẹp (188)

Ảnh động đẹp (189)

Ảnh động đẹp (190)

Ảnh động đẹp (191)

Ảnh động đẹp (192)

Ảnh động đẹp (193)

Ảnh động đẹp (194)

Ảnh động đẹp (195)

Ảnh động đẹp (196)

Ảnh động đẹp (197)

Ảnh động đẹp (198)

Ảnh động đẹp (199)

Ảnh động đẹp (200)

Ảnh động đẹp (201)

Ảnh động đẹp (202)

Ảnh động đẹp (203)

Ảnh động đẹp (204)

Ảnh động đẹp (205)

Ảnh động đẹp (206)

Ảnh động đẹp (207)

Ảnh động đẹp (208)

Ảnh động đẹp (209)

Ảnh động đẹp (210)

Ảnh động đẹp (211)

Ảnh động đẹp (212)

Ảnh động đẹp (213)

Ảnh động đẹp (214)

Ảnh động đẹp (215)

Ảnh động đẹp (216)

Ảnh động đẹp (217)

Ảnh động đẹp (218)

Ảnh động đẹp (219)

Ảnh động đẹp (220)

Ảnh động đẹp (221)

Ảnh động đẹp (222)

Ảnh động đẹp (223)

Ảnh động đẹp (224)

Ảnh động đẹp (225)

Ảnh động đẹp (226)

Ảnh động đẹp (227)

Ảnh động đẹp (228)

Ảnh động đẹp (229)

Ảnh động đẹp (230)

Ảnh động đẹp (231)

Ảnh động đẹp (232)

Ảnh động đẹp (233)

Ảnh động đẹp (234)

Ảnh động đẹp (235)

Ảnh động đẹp (236)

Ảnh động đẹp (237)

Ảnh động đẹp (238)

Ảnh động đẹp (239)

Ảnh động đẹp (240)

Ảnh động đẹp (241)

Ảnh động đẹp (242)

Ảnh động đẹp (243)

Ảnh động đẹp (244)

Ảnh động đẹp (245)

Ảnh động đẹp (246)

Ảnh động đẹp (247)

Ảnh động đẹp (248)

Ảnh động đẹp (249)

Ảnh động đẹp (250)

Ảnh động đẹp (251)

Ảnh động đẹp (252)

Ảnh động đẹp (253)

Ảnh động đẹp (254)

Ảnh động đẹp (255)

Ảnh động đẹp (256)

Ảnh động đẹp (257)

Ảnh động đẹp (258)

Ảnh động đẹp (259)

Ảnh động đẹp (260)

Ảnh động đẹp (261)

Ảnh động đẹp (262)

Ảnh động đẹp (263)

Ảnh động đẹp (264)

Ảnh động đẹp (265)

Ảnh động đẹp (266)

Ảnh động đẹp (267)

Ảnh động đẹp (268)

Ảnh động đẹp (269)

Ảnh động đẹp (270)

Ảnh động đẹp (271)

Ảnh động đẹp (272)

Ảnh động đẹp (273)

Ảnh động đẹp (274)

Ảnh động đẹp (275)

Ảnh động đẹp (276)

Ảnh động đẹp (277)

Ảnh động đẹp (278)

Ảnh động đẹp (279)

Ảnh động đẹp (280)

Ảnh động đẹp (281)

Ảnh động đẹp (282)

Ảnh động đẹp (283)

Ảnh động đẹp (284)

Ảnh động đẹp (285)

Ảnh động đẹp (286)

Ảnh động đẹp (287)

Ảnh động đẹp (288)

Ảnh động đẹp (289)

Ảnh động đẹp (290)

Ảnh động đẹp (291)

Ảnh động đẹp (292)

Ảnh động đẹp (293)

Ảnh động đẹp (294)

Ảnh động đẹp (295)

Ảnh động đẹp (296)

Ảnh động đẹp (297)

Ảnh động đẹp (298)

Ảnh động đẹp (299)

2.2. Tổng hợp hình động đẹp trang hoàng đường kẻ ngang

Những hình động kẻ ngang thích hợp để ở phía dưới chân hoặc dùng để cách trở 2 phần không giống nhau.

Ảnh động trang trí (1)

Ảnh động trang trí (2)

Ảnh động trang trí (3)

Ảnh động trang trí (4)

Ảnh động trang trí (5)

Ảnh động trang trí (6)

Ảnh động trang trí (7)

Ảnh động trang trí (8)

Ảnh động trang trí (9)

Ảnh động trang trí (10)

Ảnh động trang trí (11)

Ảnh động trang trí (12)

Ảnh động trang trí (13)

Ảnh động trang trí (14)

Ảnh động trang trí (15)

Ảnh động trang trí (16)

Ảnh động trang trí (17)

Ảnh động trang trí (18)

Ảnh động trang trí (19)

Ảnh động trang trí (20)

Ảnh động trang trí (21)

Ảnh động trang trí (22)

Ảnh động trang trí (23)

Ảnh động trang trí (24)

Ảnh động trang trí (25)

Ảnh động trang trí (26)

Ảnh động trang trí (27)

Ảnh động trang trí (28)

Ảnh động trang trí (29)

Ảnh động trang trí (30)

Ảnh động trang trí (31)

Ảnh động trang trí (32)

Ảnh động trang trí (33)

Ảnh động trang trí (34)

Ảnh động trang trí (35)

Ảnh động trang trí (36)

Ảnh động trang trí (37)

Ảnh động trang trí (38)

Ảnh động trang trí (39)

Ảnh động trang trí (40)

Ảnh động trang trí (41)

Ảnh động trang trí (42)

Ảnh động trang trí (43)

Ảnh động trang trí (44)

Ảnh động trang trí (45)

Ảnh động trang trí (46)

Ảnh động trang trí (47)

Ảnh động trang trí (48)

Ảnh động trang trí (49)

Ảnh động trang trí (50)

Ảnh động trang trí (51)

Ảnh động trang trí (52)

Ảnh động trang trí (53)

Ảnh động trang trí (54)

Ảnh động trang trí (55)

Ảnh động trang trí (56)

Ảnh động trang trí (57)

Ảnh động trang trí (58)

Ảnh động trang trí (59)

Ảnh động trang trí (60)

Ảnh động trang trí (61)

Ảnh động trang trí (62)

Ảnh động trang trí (63)

Ảnh động trang trí (64)

Ảnh động trang trí (65)

Ảnh động trang trí (66)

Ảnh động trang trí (67)

Ảnh động trang trí (68)

Ảnh động trang trí (69)

Ảnh động trang trí (70)

Ảnh động trang trí (71)

Ảnh động trang trí (72)

Ảnh động trang trí (73)

Ảnh động trang trí (74)

Ảnh động trang trí (75)

Ảnh động trang trí (76)

Ảnh động trang trí (77)

Ảnh động trang trí (78)

Ảnh động trang trí (79)

Ảnh động trang trí (80)

Ảnh động trang trí (81)

Ảnh động trang trí (82)

Ảnh động trang trí (83)

Ảnh động trang trí (84)

Ảnh động trang trí (85)

Ảnh động trang trí (86)

Ảnh động trang trí (87)

Ảnh động trang trí (88)

Ảnh động trang trí (89)

Ảnh động trang trí (90)

Ảnh động trang trí (91)

Ảnh động trang trí (92)

Ảnh động trang trí (93)

Ảnh động trang trí (94)

Ảnh động trang trí (95)

Ảnh động trang trí (96)

Ảnh động trang trí (97)

Ảnh động trang trí (98)

Ảnh động trang trí (99)

Ảnh động trang trí (100)

Ảnh động trang trí (101)

Ảnh động trang trí (102)

Ảnh động trang trí (103)

Ảnh động trang trí (104)

Ảnh động trang trí (105)

Ảnh động trang trí (106)

Ảnh động trang trí (107)

Ảnh động trang trí (108)

Ảnh động trang trí (109)

Ảnh động trang trí (110)

Ảnh động trang trí (111)

Ảnh động trang trí (112)

Ảnh động trang trí (113)

Ảnh động trang trí (114)

Ảnh động trang trí (115)

Ảnh động trang trí (116)

Ảnh động trang trí (117)

Ảnh động trang trí (118)

Ảnh động trang trí (119)

Ảnh động trang trí (120)

Ảnh động trang trí (121)

Ảnh động trang trí (122)

Ảnh động trang trí (123)

Ảnh động trang trí (124)

Ảnh động trang trí (125)

Ảnh động trang trí (126)

Ảnh động trang trí (127)

Ảnh động trang trí (128)

Ảnh động trang trí (129)

Ảnh động trang trí (130)

Ảnh động trang trí (131)

Ảnh động trang trí (132)

Ảnh động trang trí (133)

Ảnh động trang trí (134)

Ảnh động trang trí (135)

Ảnh động trang trí (136)

Ảnh động trang trí (137)

Ảnh động trang trí (138)

Ảnh động trang trí (139)

Ảnh động trang trí (140)

Ảnh động trang trí (141)

Ảnh động trang trí (142)

Ảnh động trang trí (143)

Ảnh động trang trí (144)

Ảnh động trang trí (145)

Ảnh động trang trí (146)

Ảnh động trang trí (147)

Ảnh động trang trí (148)

Ảnh động trang trí (149)

Ảnh động trang trí (150)

Ảnh động trang trí (151)

Ảnh động trang trí (152)

Ảnh động trang trí (153)

Ảnh động trang trí (154)

Ảnh động trang trí (155)

Ảnh động trang trí (156)

Ảnh động trang trí (157)

Ảnh động trang trí (158)

Ảnh động trang trí (159)

Ảnh động trang trí (160)

Ảnh động trang trí (161)

Ảnh động trang trí (162)

Ảnh động trang trí (163)

Ảnh động trang trí (164)

Ảnh động trang trí (165)

Ảnh động trang trí (166)

Ảnh động trang trí (167)

Ảnh động trang trí (168)

Ảnh động trang trí (169)

Ảnh động trang trí (170)

Ảnh động trang trí (171)

Ảnh động trang trí (172)

Ảnh động trang trí (173)

Ảnh động trang trí (174)

Ảnh động trang trí (175)

Ảnh động trang trí (176)

Ảnh động trang trí (177)

2.3. Tổng hợp hình động đẹp với cá tính dễ dãi

Nếu bạn cảm thấy những ảnh động kia quá màu mẽ và lộng lẫy, nhất là các bài viết hoặc Slide muốn mang cá tính mạnh bạo thì bạn có thể sử dụng những ảnh động với cá tính dễ dãi như dưới đây.

Ảnh động trang trí powerpoint (1)

Ảnh động trang trí powerpoint (2)

Ảnh động trang trí powerpoint (3)

Ảnh động trang trí powerpoint (4)

Ảnh động trang trí powerpoint (5)

Ảnh động trang trí powerpoint (6)

Ảnh động trang trí powerpoint (7)

Ảnh động trang trí powerpoint (8)

Ảnh động trang trí powerpoint (9)

Ảnh động trang trí powerpoint (10)

Ảnh động trang trí powerpoint (11)

Ảnh động trang trí powerpoint (12)

Ảnh động trang trí powerpoint (13)

Ảnh động trang trí powerpoint (14)

Ảnh động trang trí powerpoint (15)

Ảnh động trang trí powerpoint (16)

Ảnh động trang trí powerpoint (17)

Ảnh động trang trí powerpoint (18)

Ảnh động trang trí powerpoint (19)

Ảnh động trang trí powerpoint (20)

Ảnh động trang trí powerpoint (21)

Ảnh động trang trí powerpoint (22)

Ảnh động trang trí powerpoint (23)

Ảnh động trang trí powerpoint (24)

Ảnh động trang trí powerpoint (25)

Ảnh động trang trí powerpoint (26)

Ảnh động trang trí powerpoint (27)

Ảnh động trang trí powerpoint (28)

Ảnh động trang trí powerpoint (29)

Ảnh động trang trí powerpoint (30)

Ảnh động trang trí powerpoint (31)

Ảnh động trang trí powerpoint (32)

Ảnh động trang trí powerpoint (33)

Ảnh động trang trí powerpoint (34)

Ảnh động trang trí powerpoint (35)

Ảnh động trang trí powerpoint (36)

Ảnh động trang trí powerpoint (37)

Ảnh động trang trí powerpoint (38)

Ảnh động trang trí powerpoint (39)

Ảnh động trang trí powerpoint (40)

Ảnh động trang trí powerpoint (41)

Ảnh động trang trí powerpoint (42)

Ảnh động trang trí powerpoint (43)

Ảnh động trang trí powerpoint (44)

Ảnh động trang trí powerpoint (45)

Ảnh động trang trí powerpoint (46)

Ảnh động trang trí powerpoint (47)

Ảnh động trang trí powerpoint (48)

Ảnh động trang trí powerpoint (49)

Ảnh động trang trí powerpoint (50)

Ảnh động trang trí powerpoint (51)

Ảnh động trang trí powerpoint (52)

Ảnh động trang trí powerpoint (53)

Ảnh động trang trí powerpoint (54)

Ảnh động trang trí powerpoint (55)

Ảnh động trang trí powerpoint (56)

Ảnh động trang trí powerpoint (57)

Ảnh động trang trí powerpoint (58)

Ảnh động trang trí powerpoint (59)

Ảnh động trang trí powerpoint (60)

Ảnh động trang trí powerpoint (61)

Ảnh động trang trí powerpoint (62)

Ảnh động trang trí powerpoint (63)

Ảnh động trang trí powerpoint (64)

Ảnh động trang trí powerpoint (65)

Ảnh động trang trí powerpoint (66)

Ảnh động trang trí powerpoint (67)

Ảnh động trang trí powerpoint (68)

Ảnh động trang trí powerpoint (69)

Ảnh động trang trí powerpoint (70)

Ảnh động trang trí powerpoint (71)

Ảnh động trang trí powerpoint (72)

Ảnh động trang trí powerpoint (73)

Ảnh động trang trí powerpoint (74)

Ảnh động trang trí powerpoint (75)

Ảnh động trang trí powerpoint (76)

Ảnh động trang trí powerpoint (77)

Ảnh động trang trí powerpoint (78)

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của thuthuattinhoc.vn về hình động đẹp để trang hoàng PowerPoint, Word. Hãy theo dõi thêm những bài viết khác của thuthuattinhoc.vn để có thêm nhiều thông tin và khoáng sản có lợi nhé.


 

Thông tin thêm

Tổng hợp hình động đẹp để trang hoàng Powerpoint, Word

[rule_3_plain]

Để có 1 Slide PowerPoint đẹp và gây ấn tượng bự cho người xem bạn cần có cách trang hoàng đã mắt hoặc lạ mắt. Chèn ảnh động đẹp để trang hoàng là 1 trong những cách khiến Slide PowerPoint của bạn càng thêm cuốn hút khán giả. Thuthuattinhoc.vn đã tổng hợp được rất nhiều ảnh động GIF rất đẹp để cho các bạn mang về trang hoàng cho PowerPoint của mình. 1. Làm sao để trang hoàng PowerPoint bằng ảnh động? Để trang hoàng PowerPoint bằng những ảnh động nhưng thuthuattinhoc.vn sưu tầm rất dễ dãi. Bạn có thể chọn cách copy từ trên trang web của thuthuattinhoc.vn. Click chuột phải vào ảnh và chọn Sao chép hình ảnh (Save as image). Sau đấy Paste vào trong PowerPoint bằng cách sử dụng tổ hợp phím Ctrl V hoặc click chuột phải chọn Paste, bạn nên chỉ chọn 2 tùy chọn Paste phía trước và ko nên chọn cái vì cách Paste cuối sẽ khiến ảnh của bạn ko vận động được. Hoặc nếu bạn tải ảnh động về máy thì cũng có thể chèn vào bằng cách: Vào ribbon Insert, click vào tượng trưng Pictures trong mục Illustrations rồi chọn ảnh động trong máy tính. [CHÈN ẢNH ĐỘNG 3.GIF] 2. Tổng hợp hình động đẹp để trang hoàng PowerPoint, Word 2.1. Tổng hợp hình động đẹp trang hoàng dải dọc Những hình động theo chiều dọc thích hợp để tại 2 bên trái phải của trang văn bản hoặc Slide. 2.2. Tổng hợp hình động đẹp trang hoàng đường kẻ ngang Những hình động kẻ ngang thích hợp để ở phía dưới chân hoặc dùng để cách trở 2 phần không giống nhau. 2.3. Tổng hợp hình động đẹp với cá tính dễ dãi Nếu bạn cảm thấy những ảnh động kia quá màu mẽ và lộng lẫy, nhất là các bài viết hoặc Slide muốn mang cá tính mạnh bạo thì bạn có thể sử dụng những ảnh động với cá tính dễ dãi như dưới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của thuthuattinhoc.vn về hình động đẹp để trang hoàng PowerPoint, Word. Hãy theo dõi thêm những bài viết khác của thuthuattinhoc.vn để có thêm nhiều thông tin và khoáng sản có lợi nhé.

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #hình #động #đẹp #để #trang #trí #Powerpoint #Word


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://1.bigdata-vn.com/tong-hop-hinh-dong-dep-de-trang-tri-powerpoint-word/

Back to top button