Tổng hợp Thông tư có hiệu lực từ giữa tháng 12/2019

Trong tháng rốt cục của 5 cũ 2019 này, vẫn có hàng loạt văn bản mới có hiệu lực, ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực không giống nhau của đời sống xã hội. Sau đây là các thông tư có hiệu lực trong tháng 12 này do Phần Mềm Portable VN tổng hợp, mời các bạn tham khảo.

Dưới đây là các thông tư nổi trội có hiệu lực từ giữa tháng 12 5 2019 (từ ngày 11 tới 20 tháng 12 5 2019). Khi các thông tư chính thức có hiệu lực, nhiều cơ chế mới sẽ được vận dụng.

1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho viên chức nhà băng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 17/2019 / TT-NHNN chỉ dẫn công việc thi đua, khen thưởng ngành nhà băng (có hiệu lực từ ngày 16/12/2019).

Theo đấy, hàng 5, tư nhân thuộc tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài được bình xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” nếu phục vụ các tiêu chuẩn sau:

– Đạt danh hiệu “Lao động hiện đại”;

– Có sáng kiến ​​tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được đơn vị xác nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu, phần mềm tại cơ quan, đơn vị.

(Bỏ tiêu chuẩn “Hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ được đơn vị xác nhận” so với quy định hiện hành tại Thông tư 08/2018 / TT-NHNN ngày 30/3/2018).

2. Cấp giấy chứng thực đăng ký hoạt động chứng thực thành phầm nông nghiệp hữu cơ

Theo Thông tư 16/2019 / TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 18/12/2019), tổ chức chứng thực thành phầm nông nghiệp hữu cơ (TCCN) đăng ký hoạt động trong 1 (01) lĩnh vực phải nộp giấy má. tại các cơ quan chuyên môn sau:

– Tổng cục Thủy sản là cơ quan tiếp thu giấy má cho ngành thủy sản.

– Tổng cục Lâm nghiệp là cơ quan tiếp thu giấy má đối với lĩnh vực lâm nghiệp.

– Cục Trồng trọt là cơ quan tiếp thu giấy má đối với lĩnh vực trồng trọt.

– Cục Chăn nuôi là cơ quan tiếp thu giấy má ngành chăn nuôi.

Trường hợp TCCN đăng ký hoạt động trong 2 (02) lĩnh vực trở lên thì chọn lọc 01 cơ quan chuyên môn về lĩnh vực đăng ký hoạt động chứng thực để nộp giấy má.

Cơ quan cấp Giđó chứng thực đăng ký hoạt động công bố công khai cho tổ chức được cấp Giđó chứng thực đăng ký hoạt động trên Trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan cấp Giđó chứng thực đăng ký hoạt động trong thời hạn 05 ngày làm việc, diễn ra từ ngày được cấp.

3. Vận cổ vũ trong quân đội được tăng suất ăn

Thông tư 164/2019 / TT-BQP quy định mức tiền ăn của vận cổ vũ trong quân đội được lợi, thí dụ:

– 115.000 đồng / ngày / người đối với vận cổ vũ của các đội tuyển bóng đá đất nước bậc nhất và được xác nhận kiện tướng (tăng 21.000 đồng / ngày / người so với hiện hành);

– 102.000 đồng / ngày / người đối với vận cổ vũ đội tuyển bóng đá hạng A1 đất nước và vận cổ vũ dự bị thạc sĩ (tăng 19.000 đồng / ngày / người so với hiện hành);

– 90.000 đồng / ngày / người đối với vận cổ vũ tiếp theo đối với các đội hạng A1, vận cổ vũ đội năng khiếu do Tổng Tham mưu trưởng quyết định thành lập (tăng 17.000 đồng / ngày / người so với hiện tại);

– 78.000 đồng / ngày / người đối với vận cổ vũ dự bị nghiệp dư khác do Bộ Tổng Tham mưu quyết định mở lớp bồi dưỡng (tăng 16.000 đồng / ngày / người so với hiện tại).

Thông tư 164/2019 / TT-BQP sẽ có hiệu lực từ ngày 20/12/2019.

4. Chỉ dẫn cơ chế chi đặc biệt của Cục Hàng hải Việt Nam (CHLN)

Quyết định 32/2019 / QĐ-TTg quy định nội dung, cơ chế trả lương chi tiết đối với công chức, nhân viên tại cơ quan Việt Nam Cộng hòa, 2 Chi cục Hàng hải và lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải Việt Nam như sau: :

– Mức lương bình quân: vận dụng hệ số lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, nhân viên do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các khoản phụ cấp, ngoại trừ cơ chế trả lương cho công nhân). làm việc vào đêm tối, tăng ca);

– Thưởng an toàn, an ninh hàng hải: vận dụng 15% lương thứ bậc, chức phận (ngoại trừ phụ cấp) đối với công chức trực tiếp điều hành, giám sát, đảm bảo an toàn, an ninh. an ninh hàng hải.

– Trang phục lao động theo quy định của Bộ Giao thông vận chuyển và Bộ Vốn đầu tư.

Các cơ chế trên được vận dụng từ ngân sách 5 2019 tới hết 5 2020.

Quyết định 32/2019 / QĐ-TTg có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 15 tháng 12 5 2019.

5. Thông tư 18/2019 / TT-BTNMT

Quy định về mục tiêu, chỉ số bình chọn chất lượng dịch vụ hành chính công sử dụng ngân sách nhà nước về dò la, tích lũy thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá đất có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 16/12/2019.

6. Thông tư 14/2019 / TT-BNNPTNT

Định mức kinh tế – kỹ thuật về dự đoán nguồn nước và xây dựng phương án sử dụng nước; quan trắc, dự đoán chất lượng nước công trình thủy lợi; Công việc quan trắc và dự đoán thâm nhập mặn có hiệu lực từ ngày 18/12/2019.

7. Thông tư 16/2019 / TT-BLĐTBXH

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2015 / TT-BLĐTBXH quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và hợp tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 5 2019.

8. Thông tư 20/2019 / TT-BCT

Quy chế rà soát nội bộ việc chấp hành luật pháp trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị phần có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 15/12/2019.

Xem thêm:

  • Tóm lược những điểm mới của Bộ luật lao động 2019
  • Chỉ dẫn bình chọn, phân loại công chức, nhân viên 5 2019 mới nhất

 

Thông tin thêm

Tổng hợp Thông tư có hiệu lực từ giữa tháng 12/2019

[rule_3_plain]

Trong tháng rốt cục của 5 cũ 2019 này, vẫn có hàng loạt văn bản mới có hiệu lực, ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực không giống nhau của đời sống xã hội. Sau đây là các thông tư mở đầu có hiệu lực thi hành trong tháng 12 này đã được Phần Mềm Portable VN tổng hợp lại, mời các bạn cùng tham khảo.
Dưới đây là những thông tư nổi trội có hiệu lực từ giữa tháng 12/2019 (từ ngày 11 – 20/12/2019). Khi các thông tư chính thức có hiệu lực thì sẽ có nhiều cơ chế mới được vận dụng.
1. Tiêu chuẩn xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với viên chức nhà băng
Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 17/2019/TT-NHNN chỉ dẫn công việc thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng (có hiệu lực từ ngày 16/12/2019).
Theo đấy, hằng 5, các tư nhân thuộc các tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” nếu đạt các tiêu chuẩn dưới đây:
– Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động hiện đại”;
– Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công việc được đơn vị xác nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm nhận được vận dụng tại cơ quan, đơn vị.
(Bỏ tiêu chuẩn “Hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ được đơn vị xác nhận” so với quy định hiện hành tại Thông tư 08/2018/TT-NHNN ngày 30/03/2018).
2. Cấp GCN đăng ký hoạt động chứng thực thành phầm nông nghiệp hữu cơ
Theo Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 18/12/2019), tổ chức chứng thực thành phầm nông nghiệp hữu cơ (TCCN) đăng ký hoạt động thuộc 1 (01) lĩnh vực nộp giấy má tại cơ quan chuyên ngành như sau:
– Tổng cục Thủy sản là cơ quan tiếp thu giấy má đối với lĩnh vực thủy sản.
– Tổng cục Lâm nghiệp là cơ quan tiếp thu giấy má đối với lĩnh vực lâm nghiệp.
– Cục Trồng trọt là cơ quan tiếp thu giấy má đối với lĩnh vực trồng trọt.
– Cục Chăn nuôi là cơ quan tiếp thu giấy má đối với lĩnh vực chăn nuôi.
TCCN đăng ký hoạt động từ 2 (02) lĩnh vực trở lên thì chọn lọc 01 cơ quan chuyên ngành trong lĩnh vực đăng ký hoạt động chứng thực để nộp giấy má.
Cơ quan cấp GCN đăng ký hoạt động công bố công khai tổ chức được cấp GCN đăng ký hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT và của cơ quan cấp chậm nhất sau 05 ngày làm việc diễn ra từ ngày cấp.
3. Vận cổ vũ trong quân đội được tăng mức tiền ăn
Thông tư 164/2019/TT-BQP quy định mức tiền ăn nhưng mà VĐV trong quân đội được lợi, đơn cử như:
– 115.000 đồng/ngày/người đối với VĐV các đội bóng thi đấu ở hạng cao nhất đất nước, VĐV kiện tướng được xác nhận (tăng 21.000 đồng/ngày/người so với mức hiện hành);
– 102.000 đồng/ngày/người đối với VĐV các đội bóng hạng A1 đất nước, VĐV dự bị kiện tướng (tăng 19.000 đồng/ngày/người so với mức hiện hành);
– 90.000 đồng/ngày/người đối với VĐV kề cận cho các đội bóng hạng A1, VĐV thuộc đội năng khiếu được Tổng Tham mưu trưởng quyết định thành lập (tăng 17.000 đồng/ngày/người so với mức hiện hành);
– 78.000 đồng/ngày/người đối với VĐV dự bị nghiệp dư khác được Tổng Tham mưu trưởng quyết định mở lớp huấn luyện (tăng 16.000 đồng/ngày/người so với mức hiện hành).
Thông tư 164/2019/TT-BQP sẽ có hiệu lực từ ngày 20/12/2019.
4. Chỉ dẫn cơ chế chi đặc biệt của Cục Hàng hải Việt Nam (CHHVN)
Quyết định 32/2019/QĐ-TTg quy định nội dung và cơ chế chi đặc biệt vận dụng đối với công chức, nhân viên tại cơ quan CHHVN, 2 Chi cục Hàng hải và lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải thuộc CHHVN như sau:
– Tiền lương bình quân: vận dụng hệ số tiền công 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, nhân viên do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ cơ chế trả lương làm việc vào đêm tối, làm thêm giờ);
– Thưởng an toàn, an ninh hàng hải: vận dụng mức 15% lương thứ bậc, chức phận (ko bao gồm các khoản phụ cấp) cho công chức trực tiếp làm công việc điều hành, giám sát, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải.
– Trang phục công việc theo quy định của Bộ Giao thông vận chuyển và Bộ Vốn đầu tư.
Các cơ chế nêu trên được vận dụng từ 5 ngân sách 2019 tới hết 5 2020.
Quyết định 32/2019/QĐ-TTg có hiệu lực diễn ra từ ngày 15/12/2019.
5. Thông tư 18/2019/TT-BTNMT
Quy định về mục tiêu, chỉ số bình chọn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN về dò la, tích lũy thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá đất có hiệu lực từ ngày 16/12/2019.
6. Thông tư 14/2019/TT-BNNPTNT
Định mức kinh tế – kỹ thuật về dự đoán nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự đoán chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự đoán thâm nhập mặn có hiệu lực từ ngày 18/12/2019.
7. Thông tư 16/2019/TT-BLĐTBXH
Sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và hợp tác viên thanh tra ngành LĐ-TB&XH có hiệu lực từ ngày 15/12/2019.
8. Thông tư 20/2019/TT-BCT
Quy định về rà soát nội bộ việc chấp hành luật pháp trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị phần có hiệu lực từ ngày 15/12/2019.
Xem thêm:

Tổng hợp những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019
Chỉ dẫn mới nhất về bình chọn, phân loại công chức, nhân viên 5 2019

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #Thông #tư #có #hiệu #lực #từ #giữa #tháng


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/tong-hop-thong-tu-co-hieu-luc-tu-giua-thang-12-2019/
Back to top button