Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án) Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án)

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 2: Xu hướng thế giới hóa, khu vực hóa kinh tế là tài liệu cực kỳ có lợi nhưng Phần Mềm Portable muốn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học trò lớp 11 tham khảo.

Địa 11 bài 2 trắc nghiệm tổng hợp 17 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án liên can tới kiến ​​thức về thế giới hóa và khu vực hóa kinh tế. Qua ấy, các em học trò củng cố lại kiến ​​thức môn Địa lý để đạt kết quả cao trong các bài rà soát, bài thi học kì 1 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể của tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Địa lý 11 bài 2. câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1. Đặc điểm nào sau đây chẳng hề là đặc điểm của thế giới hoá kinh tế?

A. Đầu cơ nước ngoài đẩy mạnh

B. Thương mại toàn cầu tăng trưởng mạnh bạo

C. Thị trường vốn đầu tư quốc tế mở mang

D. Vai trò của các doanh nghiệp xuyên đất nước càng ngày càng giảm

Câu 2. Tổ chức nào sau đây quản lý 95% thương nghiệp toàn cầu?

A. Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ

B. Tổ chức Thương mại Thế giới

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Liên minh Châu Âu

Câu 3. Vai trò mập béo của Tổ chức Thương mại Thế giới là

A. Tăng mạnh thị phần chung Nam Mỹ

B. Tăng mạnh kết hợp giữa các khối kinh tế

C. Thúc đẩy tự do hóa thương nghiệp

D. Gicửa ải quyết xung đột giữa tất cả quốc gia

Câu 4. Trong xu hướng thế giới hoá kinh tế, đầu cơ nước ngoài càng ngày càng tăng được trình bày trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Nông nghiệp

B. Ngành

C. Xây dựng

D. Dịch vụ

Câu hỏi 5. Trong đầu cơ nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ mới nổi bậc nhất là các hoạt động sau:

A. Vốn đầu tư, nhà băng, bảo hiểm

B. Bảo hiểm, giáo dục, y tế

C. Du lịch, nhà băng, y tế

D. Hành chính công, giáo dục, y tế

Câu 6. Biểu hiện của thị phần vốn đầu tư quốc tế mở mang là

A. Sáp nhập các nhà băng với nhau

B. Nhiều nhà băng được kết nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử

C. Sự kết nối giữa các nhà băng béo với nhau

D. Loại bỏ các nhà băng bé

Câu 7. Tổ chức vốn đầu tư quốc tế nào sau đây càng ngày càng nhập vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế thế giới?

A. Ngân hàng Châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế

B. Ngân hàng Châu Á, Ngân hàng Châu Âu

C. Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế

D. Ngân hàng Châu Á, Ngân hàng Thế giới

Câu 8. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu thế thế tất, dẫn tới

A. Sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế

B. Sự kết hợp giữa các nước tăng trưởng với nhau

C. Các nước đang tăng trưởng gặp nhiều gian khổ

D. Ít lệ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế

Câu 9. Đặc điểm nào sau đây chẳng hề là đặc điểm của các tập đoàn xuyên đất nước?

A. Phạm vi hoạt động ở nhiều đất nước

B. Có nguồn của nả vật chất béo

C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng

D. Bóc lột nền kinh tế của các nước thực dân địa

Câu 10. Toàn cầu hoá kinh tế kế bên những thuận tiện cũng có những mặt giảm thiểu, đặc trưng

A. Cạnh tranh gay gắt giữa tất cả quốc gia

B. Gia đẩy mạnh chóng khoảng cách giàu nghèo

C. Tất cả các nước phải lệ thuộc vào nhau

D. Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm càng ngày càng cao

Câu 11. Hiện nay, GDP của các hiệp hội kinh tế khu vực nào sau đây béo nhất toàn cầu?

A. Liên minh Châu Âu

B. Hiệp định thương nghiệp tự do Bắc Mỹ

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Diễn đàn Hiệp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Câu 12. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực thường có những điểm đồng nhất về

A. Thành phần chủng tộc

B. Tiêu chí và ích lợi tăng trưởng

C. Lịch sử dựng nước và giữ nước

D. Trình độ văn hóa, học thức

Câu 13. Việt Nam đã tham dự tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây?

A. Liên minh Châu Âu

B. Hiệp định thương nghiệp tự do Bắc Mỹ

C. Thị trường chung Nam Mỹ

D. Diễn đàn Hiệp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Câu 14. Quốc gia nào sau đây thuộc Thị trường chung Nam Mỹ?

A. Braxin, Mêhicô, Côlômbia, Cu Ba.

B. Braxin, Argentina, Uruguay, Paragoay.

C. Argentina, Nicaragua, Haiti, Canada.

D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.

Câu 15. Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ bao gồm tất cả quốc gia sau:

A. Hoa Kỳ, Mexico, Chile

B. Chile, Paragoy, Mexico

C. Paragoay, Mexico, Canada.

D. Ca-na-đa, Hoa Kì, Mê-hi-cô.

Câu 16. Các tổ chức hội nhập kinh tế khu vực vừa hiệp tác vừa cạnh tranh, ko

A. Thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế

B. Tăng mạnh đầu cơ vào dịch vụ giữa các vùng

C. Giảm thiểu bản lĩnh tự do hóa thương nghiệp

D. Bảo vệ ích lợi kinh tế của các nước thành viên

Câu 17. Xu hướng khu vực hoá đang đặt ra 1 trong những vấn đề nhưng tất cả quốc gia cần ân cần và khắc phục

A. Tự chủ về kinh tế

B. Nhu cầu vận động giữa tất cả quốc gia

C. Thị trường tiêu thụ thành phầm

D. Khai thác và sử dụng khoáng sản

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 11 bài 2

Câu trước nhất 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười
Trả lời DỄ TẨY DỄ MỘT TẨY MỘT DỄ TẨY
Câu 11 thứ mười 2 13 14 15 16 17
Trả lời DỄ TẨY DỄ TẨY DỄ MỘT

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 2: Xu hướng thế giới hóa, khu vực hóa kinh tế là tài liệu cực kỳ có lợi nhưng Phần Mềm Portable muốn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học trò lớp 11 tham khảo.

Địa 11 bài 2 trắc nghiệm tổng hợp 17 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án liên can tới kiến ​​thức về thế giới hóa và khu vực hóa kinh tế. Qua ấy, các em học trò củng cố lại kiến ​​thức môn Địa lý để đạt kết quả cao trong các bài rà soát, bài thi học kì 1 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể của tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Địa lý 11 bài 2. câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1. Đặc điểm nào sau đây chẳng hề là đặc điểm của thế giới hoá kinh tế?

A. Đầu cơ nước ngoài đẩy mạnh

B. Thương mại toàn cầu tăng trưởng mạnh bạo

C. Thị trường vốn đầu tư quốc tế mở mang

D. Vai trò của các doanh nghiệp xuyên đất nước càng ngày càng giảm

Câu 2. Tổ chức nào sau đây quản lý 95% thương nghiệp toàn cầu?

A. Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ

B. Tổ chức Thương mại Thế giới

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Liên minh Châu Âu

Câu 3. Vai trò mập béo của Tổ chức Thương mại Thế giới là

A. Tăng mạnh thị phần chung Nam Mỹ

B. Tăng mạnh kết hợp giữa các khối kinh tế

C. Thúc đẩy tự do hóa thương nghiệp

D. Gicửa ải quyết xung đột giữa tất cả quốc gia

Câu 4. Trong xu hướng thế giới hoá kinh tế, đầu cơ nước ngoài càng ngày càng tăng được trình bày trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Nông nghiệp

B. Ngành

C. Xây dựng

D. Dịch vụ

Câu hỏi 5. Trong đầu cơ nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ mới nổi bậc nhất là các hoạt động sau:

A. Vốn đầu tư, nhà băng, bảo hiểm

B. Bảo hiểm, giáo dục, y tế

C. Du lịch, nhà băng, y tế

D. Hành chính công, giáo dục, y tế

Câu 6. Biểu hiện của thị phần vốn đầu tư quốc tế mở mang là

A. Sáp nhập các nhà băng với nhau

B. Nhiều nhà băng được kết nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử

C. Sự kết nối giữa các nhà băng béo với nhau

D. Loại bỏ các nhà băng bé

Câu 7. Tổ chức vốn đầu tư quốc tế nào sau đây càng ngày càng nhập vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế thế giới?

A. Ngân hàng Châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế

B. Ngân hàng Châu Á, Ngân hàng Châu Âu

C. Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế

D. Ngân hàng Châu Á, Ngân hàng Thế giới

Câu 8. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu thế thế tất, dẫn tới

A. Sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế

B. Sự kết hợp giữa các nước tăng trưởng với nhau

C. Các nước đang tăng trưởng gặp nhiều gian khổ

D. Ít lệ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế

Câu 9. Đặc điểm nào sau đây chẳng hề là đặc điểm của các tập đoàn xuyên đất nước?

A. Phạm vi hoạt động ở nhiều đất nước

B. Có nguồn của nả vật chất béo

C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng

D. Bóc lột nền kinh tế của các nước thực dân địa

Câu 10. Toàn cầu hoá kinh tế kế bên những thuận tiện cũng có những mặt giảm thiểu, đặc trưng

A. Cạnh tranh gay gắt giữa tất cả quốc gia

B. Gia đẩy mạnh chóng khoảng cách giàu nghèo

C. Tất cả các nước phải lệ thuộc vào nhau

D. Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm càng ngày càng cao

Câu 11. Hiện nay, GDP của các hiệp hội kinh tế khu vực nào sau đây béo nhất toàn cầu?

A. Liên minh Châu Âu

B. Hiệp định thương nghiệp tự do Bắc Mỹ

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Diễn đàn Hiệp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Câu 12. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực thường có những điểm đồng nhất về

A. Thành phần chủng tộc

B. Tiêu chí và ích lợi tăng trưởng

C. Lịch sử dựng nước và giữ nước

D. Trình độ văn hóa, học thức

Câu 13. Việt Nam đã tham dự tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây?

A. Liên minh Châu Âu

B. Hiệp định thương nghiệp tự do Bắc Mỹ

C. Thị trường chung Nam Mỹ

D. Diễn đàn Hiệp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Câu 14. Quốc gia nào sau đây thuộc Thị trường chung Nam Mỹ?

A. Braxin, Mêhicô, Côlômbia, Cu Ba.

B. Braxin, Argentina, Uruguay, Paragoay.

C. Argentina, Nicaragua, Haiti, Canada.

D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.

Câu 15. Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ bao gồm tất cả quốc gia sau:

A. Hoa Kỳ, Mexico, Chile

B. Chile, Paragoy, Mexico

C. Paragoay, Mexico, Canada.

D. Ca-na-đa, Hoa Kì, Mê-hi-cô.

Câu 16. Các tổ chức hội nhập kinh tế khu vực vừa hiệp tác vừa cạnh tranh, ko

A. Thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế

B. Tăng mạnh đầu cơ vào dịch vụ giữa các vùng

C. Giảm thiểu bản lĩnh tự do hóa thương nghiệp

D. Bảo vệ ích lợi kinh tế của các nước thành viên

Câu 17. Xu hướng khu vực hoá đang đặt ra 1 trong những vấn đề nhưng tất cả quốc gia cần ân cần và khắc phục

A. Tự chủ về kinh tế

B. Nhu cầu vận động giữa tất cả quốc gia

C. Thị trường tiêu thụ thành phầm

D. Khai thác và sử dụng khoáng sản

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 11 bài 2

Câu trước nhất 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười
Trả lời DỄ TẨY DỄ MỘT TẨY MỘT DỄ TẨY
Câu 11 thứ mười 2 13 14 15 16 17
Trả lời DỄ TẨY DỄ TẨY DỄ MỘT

.


 

Thông tin thêm

Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án)
Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án)

[rule_3_plain]

Trắc nghiệm Địa 11 bài 2: Xu hướng thế giới hóa, khu vực hóa kinh tế là tài liệu cực kỳ có lợi nhưng Phần Mềm Portable muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng các bạn lớp 11 tham khảo.
Địa 11 bài 2 trắc nghiệm tổng hợp 17 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo quay quanh tri thức về thế giới hóa và khu vực hóa kinh tế. Qua ấy các bạn học trò củng cố tri thức Địa lí để đạt được kết quả cao trong các bài rà soát, bài thi học kì 1 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Câu hỏi trắc nghiệm Địa 11 bài 2
Câu 1. Đặc điểm nào sau đây chẳng hề là biểu thị của thế giới hóa kinh tế?
A. Đầu cơ nước ngoài tang nhanh
B. Thương mại toàn cầu tăng trưởng mạnh
C. Thị trường vốn đầu tư quốc tế mở mang
D. Vai trò của các doanh nghiệp xuyên đất nước đang bị sút giảm
Câu 2. Tổ chức nào sau đây chi phối đến 95% hoạt động thương nghiệp toàn cầu?
A. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ
B. Tổ chức thương nghiệp toàn cầu
C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á
D. Liên minh châu Âu
Câu 3. Vai trò mập béo của Tổ chức thương nghiệp toàn cầu là
A. Củng cố thị phần chung Nam Mỹ
B. Tăng mạnh kết hợp giữa các khối kinh tế
C. Thúc đẩy tự do hóa thương nghiệp
D. Gicửa ải quyết xung đột giữa các nước
Câu 4. Trong xu hướng thế giới hóa kinh tế, đầu cơ nước ngoài càng ngày càng tăng được biểu thị ở lĩnh vực nào sau đây?
A. Nông nghiệp
B. Công nghiệp
C. Xây dựng
D. Dịch vụ
Câu 5. Trong đầu cơ nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ nổi lên bậc nhất là các hoạt động:
A. Vốn đầu tư, nhà băng, bảo hiểm
B. Bảo hiểm, giáo dục, y tế
C. Du lịch, nhà băng, y tế
D. Hành chính công, giáo dục, y tế
Câu 6. Biểu hiện của thị phần vốn đầu tư quốc tế được mở mang là
A. Sự sáp nhập của các nhà băng lại với nhau
B. Nhiều nhà băng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử
C. Sự kết nối giữa các nhà băng béo với nhau
D. Triệt tiêu các nhà băng bé
Câu 7. Các tổ chức vốn đầu tư quốc tế nào sau đây càng ngày càng nhập vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế thế giới?
A. Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế
B. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng châu Âu
C. Ngân hàng toàn cầu, Quỹ tiền tệ quốc tế
D. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng Thế giới
Câu 8. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu thế thế tất, dẫn tới
A. Sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế
B. Sự kết hợp giữa các nước tăng trưởng với nhau
C. Các nước đang tăng trưởng gặp nhiều gian khổ
D. Ít lệ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế
Câu 9. Ý nào sau đây chẳng hề là đặc điểm của các doanh nghiệp xuyên đất nước
A. Phạm vi hoạt động ở nhiều đất nước
B. Có nguồn của nả vật chất béo
C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng
D. Khai thác nền kinh tế các nước thực dân địa
Câu 10. Toàn cầu hóa kinh tế, kế bên những mặt thuận tiện, còn có những mặt trái, đặc trưng là
A. Cạnh tranh quyết liệt giữa tất cả quốc gia
B. Gia đẩy mạnh chóng khoảng cách giàu nghèo
C. Các nước phải lệ thuộc lẫn nhau
D. Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm càng ngày càng tăng
Câu 11. Hiện nay, GDP của tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây béo nhất toàn cầu?
A. Liên minh châu Âu
B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ
C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á
D. Diễn đàn hiệp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương
Câu 12. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực thường có những nét đồng nhất về
A. Thành phần chủng tộc
B. Tiêu chí và ích lợi tăng trưởng
C. Lịch sử dựng nước, giữ nước
D. Trình độ văn hóa, giáo dục
Câu 13. Việt Nam đã tham dự vào tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây
A. Liên minh châu Âu
B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ
C. Thị trường chung Nam Mĩ
D. Diễn đàn hiệp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương
Câu 14. Các nước nào sau đây thuộc khối thị phần chung Nam Mĩ?
A. Bra-xin, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a, Cu-ba.
B. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.
C. Ác-hen-ti-na, Ni-ca-ra-goa, Ha-i-ti, Ca-na-da.
D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.
Câu 15. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ bao gồm các nước:
A. Hoa Kì, Mê-hi-cô, Chi-lê
B. Chi-lê, Pa-ra-goay, Mê-hi-cô
C. Pa-ra-goay, Mê-hi-cô, Ca-na-da.
D. Canada, Hoa Kỳ, Mê-hi-cô.
Câu 16. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực vừa hiệp tác, vừa cạnh tranh chẳng hề để
A. Thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế
B. Tăng mạnh đầu cơ dịch vụ giữa các khu vực
C. Giảm thiểu bản lĩnh tự do hóa thương nghiệp
D. Bảo vệ ích lợi kinh tế của các nước thành viên
Câu 17. Xu hướng khu vực hóa đặt ra 1 trong những vấn đề yêu cầu tất cả quốc gia phải ân cần khắc phục là
A. Tự chủ về kinh tế
B. Nhu cầu vận động giữa các nước
C. Thị trường tiêu thụ thành phầm
D. Khai thác và sử dụng khoáng sản
Đáp án trắc nghiệm Địa 11 bài 2

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án
D
B
C
D
A
B
C
A
D
B

Câu
11
12
13
14
15
16
17

Đáp án
D
B
D
B
D
C
A

TagsĐịa lí 11

Trắc nghiệm Địa 11 bài 2: Xu hướng thế giới hóa, khu vực hóa kinh tế là tài liệu cực kỳ có lợi nhưng Phần Mềm Portable muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng các bạn lớp 11 tham khảo.
Địa 11 bài 2 trắc nghiệm tổng hợp 17 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo quay quanh tri thức về thế giới hóa và khu vực hóa kinh tế. Qua ấy các bạn học trò củng cố tri thức Địa lí để đạt được kết quả cao trong các bài rà soát, bài thi học kì 1 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Câu hỏi trắc nghiệm Địa 11 bài 2
Câu 1. Đặc điểm nào sau đây chẳng hề là biểu thị của thế giới hóa kinh tế?
A. Đầu cơ nước ngoài tang nhanh
B. Thương mại toàn cầu tăng trưởng mạnh
C. Thị trường vốn đầu tư quốc tế mở mang
D. Vai trò của các doanh nghiệp xuyên đất nước đang bị sút giảm
Câu 2. Tổ chức nào sau đây chi phối đến 95% hoạt động thương nghiệp toàn cầu?
A. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ
B. Tổ chức thương nghiệp toàn cầu
C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á
D. Liên minh châu Âu
Câu 3. Vai trò mập béo của Tổ chức thương nghiệp toàn cầu là
A. Củng cố thị phần chung Nam Mỹ
B. Tăng mạnh kết hợp giữa các khối kinh tế
C. Thúc đẩy tự do hóa thương nghiệp
D. Gicửa ải quyết xung đột giữa các nước
Câu 4. Trong xu hướng thế giới hóa kinh tế, đầu cơ nước ngoài càng ngày càng tăng được biểu thị ở lĩnh vực nào sau đây?
A. Nông nghiệp
B. Công nghiệp
C. Xây dựng
D. Dịch vụ
Câu 5. Trong đầu cơ nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ nổi lên bậc nhất là các hoạt động:
A. Vốn đầu tư, nhà băng, bảo hiểm
B. Bảo hiểm, giáo dục, y tế
C. Du lịch, nhà băng, y tế
D. Hành chính công, giáo dục, y tế
Câu 6. Biểu hiện của thị phần vốn đầu tư quốc tế được mở mang là
A. Sự sáp nhập của các nhà băng lại với nhau
B. Nhiều nhà băng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử
C. Sự kết nối giữa các nhà băng béo với nhau
D. Triệt tiêu các nhà băng bé
Câu 7. Các tổ chức vốn đầu tư quốc tế nào sau đây càng ngày càng nhập vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế thế giới?
A. Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế
B. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng châu Âu
C. Ngân hàng toàn cầu, Quỹ tiền tệ quốc tế
D. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng Thế giới
Câu 8. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu thế thế tất, dẫn tới
A. Sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế
B. Sự kết hợp giữa các nước tăng trưởng với nhau
C. Các nước đang tăng trưởng gặp nhiều gian khổ
D. Ít lệ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế
Câu 9. Ý nào sau đây chẳng hề là đặc điểm của các doanh nghiệp xuyên đất nước
A. Phạm vi hoạt động ở nhiều đất nước
B. Có nguồn của nả vật chất béo
C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng
D. Khai thác nền kinh tế các nước thực dân địa
Câu 10. Toàn cầu hóa kinh tế, kế bên những mặt thuận tiện, còn có những mặt trái, đặc trưng là
A. Cạnh tranh quyết liệt giữa tất cả quốc gia
B. Gia đẩy mạnh chóng khoảng cách giàu nghèo
C. Các nước phải lệ thuộc lẫn nhau
D. Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm càng ngày càng tăng
Câu 11. Hiện nay, GDP của tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây béo nhất toàn cầu?
A. Liên minh châu Âu
B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ
C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á
D. Diễn đàn hiệp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương
Câu 12. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực thường có những nét đồng nhất về
A. Thành phần chủng tộc
B. Tiêu chí và ích lợi tăng trưởng
C. Lịch sử dựng nước, giữ nước
D. Trình độ văn hóa, giáo dục
Câu 13. Việt Nam đã tham dự vào tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây
A. Liên minh châu Âu
B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ
C. Thị trường chung Nam Mĩ
D. Diễn đàn hiệp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương
Câu 14. Các nước nào sau đây thuộc khối thị phần chung Nam Mĩ?
A. Bra-xin, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a, Cu-ba.
B. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.
C. Ác-hen-ti-na, Ni-ca-ra-goa, Ha-i-ti, Ca-na-da.
D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.
Câu 15. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ bao gồm các nước:
A. Hoa Kì, Mê-hi-cô, Chi-lê
B. Chi-lê, Pa-ra-goay, Mê-hi-cô
C. Pa-ra-goay, Mê-hi-cô, Ca-na-da.
D. Canada, Hoa Kỳ, Mê-hi-cô.
Câu 16. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực vừa hiệp tác, vừa cạnh tranh chẳng hề để
A. Thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế
B. Tăng mạnh đầu cơ dịch vụ giữa các khu vực
C. Giảm thiểu bản lĩnh tự do hóa thương nghiệp
D. Bảo vệ ích lợi kinh tế của các nước thành viên
Câu 17. Xu hướng khu vực hóa đặt ra 1 trong những vấn đề yêu cầu tất cả quốc gia phải ân cần khắc phục là
A. Tự chủ về kinh tế
B. Nhu cầu vận động giữa các nước
C. Thị trường tiêu thụ thành phầm
D. Khai thác và sử dụng khoáng sản
Đáp án trắc nghiệm Địa 11 bài 2

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án
D
B
C
D
A
B
C
A
D
B

Câu
11
12
13
14
15
16
17

Đáp án
D
B
D
B
D
C
A

TagsĐịa lí 11

[rule_2_plain]

#Trắc #nghiệm #Địa #lí #Bài #Có #đáp #ánTrắc #nghiệm #Địa #lí #Bài #Có #đáp #án


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/trac-nghiem-dia-li-11-bai-2-co-dap-an/
Back to top button